7169/SL/19

Vapauttava

Lehti kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta ja sen syystä. Taksiyrittäjän henkilöllisyyden kertominen oli perusteltua, koska tapaus oli paikallisesti merkittävä.

Kantelu 26.9.2019

Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaan printtiversiossaan 23.8.2019 julkaisemaan juttuun ”Soite antoi yrittäjälle ajokiellon”. Kantelija on jutussa mainittu taksiyrittäjä.

Jutussa kerrottiin, että Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän antaman ajokiellon perusteena oli oikeusprosessi, jossa käräjäoikeus tuomitsi kantelijan seksuaalisesta ahdistelusta.

Kantelun ja sitä täydentävien sähköpostiviestien mukaan lehti loukkasi kantelijan yksityisyydensuojaa julkaistessaan hänen nimensä ajokieltoa käsitelleessä jutussa.

Päätoimittajan vastaus 24.10.2019

Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas toteaa vastauksessaan, että Keskipohjanmaa uutisoi asiasta kantelijan nimellä jo syytevaiheessa huhtikuussa, jolloin kantelija oli ehdolla eduskuntavaaleissa. Tuolloin lehti kertoi, että kantelija oli tuomittu käräjäoikeudessa sakkoihin seksuaalisesta ahdistelusta ja että Soite oli asettanut hänet tämän vuoksi ajokieltoon. Epäily liittyi lehden mukaan vammaispalvelun asiakkaan ahdistelemiseen.

Päätoimittajan mukaan kantelija oli eduskuntavaaliehdokkaana sellaisessa yhteiskunnallisessa asemassa, että nimen julkaiseminen oli perusteltua.

Lehti julkaisi kantelijan nimen jutussaan uudelleen elokuussa, jolloin Soite käsitteli kantelijan saamaa ajokieltoa kokouksessaan. Jutussa kerrottiin, että paikallinen taksiyrittäjä hakee Soitelta saamansa ajokiellon kumoamista. Koska kantelijan saamaa tuomiota oli käsitelty lehdessä aiemmin nimi mainiten, päätoimittajan mukaan oli johdonmukaista, että nimi kerrottiin myöhemmissäkin samaan aiheeseen liittyvissä jutuissa.

Jos Keskipohjanmaa ei olisi kertonut ajokiellon saaneen taksiyrittäjän nimeä, päätoimittajan mukaan olisi saattanut syntyä spekulaatioita siitä, mistä yrityksestä pienehköllä paikkakunnalla oli kyse. Lisäksi ajokiellon sai vain kantelija eivätkä muut yrityksen kuljettajat.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että kantelijan nimi oli mainittu Soiten hallituksen kokouksen esityslistalla. Päätoimittajan mukaan kantelija oli myös tietoinen kantelun kohteena olevan jutun sisällöstä ja nimensä julkaisemisesta, koska häntä haastateltiin juttuun ja hän sai lukea sen etukäteen. 

Kantelija kirjoitti jutun julkaisemisen jälkeen lehteen omalla nimellään mielipidekirjoituksen, jossa hän kertoi oman näkemyksensä Soiten ratkaisusta. Päätoimittaja huomauttaa, että kirjoituksessaan kantelija ei kritisoinut Keskipohjanmaan tekemää juttua vaan Soiten ratkaisua.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Keskipohjanmaa kertoi paikallisen taksiyrittäjän saamasta ajokiellosta, jonka taustalla oli seksuaaliseen ahdisteluun liittyvä rikostuomio. Taksiyrittäjän nimi mainittiin jutussa.

Taksiyrittäjä oli ollut ehdolla eduskuntavaaleissa samaan aikaan, kun häneen kohdistuvia rikossyytteitä käsiteltiin käräjäoikeudessa ja lehti julkaisi ensimmäiset juttunsa aiheesta. Julkisen sanan neuvosto toteaa, ettei pelkkä vaaleissa ehdolle asettuminen tarkoita, että henkilön yksityisyyden suoja on pysyvästi alentunut.

Neuvosto kuitenkin toteaa, että tässä tapauksessa lehdellä oli perusteet kertoa taksiyrittäjän henkilöllisyys jutussaan, sillä tapaus oli paikallisesti merkittävä ja yleisöllä oli oikeus tietää siitä. Juttu kertoi rikoksesta, jonka yrittäjä oli tehnyt ammattiroolissaan, ja ahdistelu oli kohdistunut vammaispalvelun asiakkaaseen. Henkilöllisyyden kertomista puolsi myös se, että kyse oli paikallisesti merkittävän tapahtuman uutisseurannasta. Neuvosto toteaa, ettei tuomitun henkilöllisyyden kertominen ollut hänen asemaansa tai tekoonsa nähden kohtuutonta eikä se rikkonut hänen yksityisyyden suojaansa.

Lehti kuuli taksiyrittäjää jutussaan ja antoi lisäksi hänelle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä erillisessä mielipidekirjoituksessa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.