7147/SL/19

Langettava

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ulkomaisiin lähteisiin perustuvan jutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa käytettiin laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen työtä. Tämä olisi pitänyt mainita jutussa. 

Kantelu 23.8.2019

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 8.8.2019 julkaisemaan juttuun Kuussa on elämää – Israel lähetti Kuun pinnalle laatikollisen pirullisen sitkeitä karhukaisia.

https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/24185320-227f-43bd-bd50-641280aa72c9

Kantelija on freelance-tiedetoimittaja. Kantelijan mukaan Iltalehden juttu oli suurelta osin kopioitu hänen kirjoittamastaan jutusta, joka oli julkaistu edellisenä päivänä Helsingin Sanomissa. Kantelun mukaan Iltalehti rikkoi Journalistin ohjetta 7, jonka mukaan myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Iltalehti ilmoitti juttunsa lähteiksi The Guardianissa ja BBC:ssä julkaistut jutut Kuuhun päätyneistä karhukaisista. Kantelijan mukaan on kuitenkin täysin selvää, että Iltalehti oli kopioinut suuria osia ja jopa otsikon suoraan hänen Helsingin Sanomiin kirjoittamastaan jutusta, joka myös perustui kansainvälisiin lähteisiin. Kantelussa on eritelty kaikkiaan kahdeksan kohtaa, joissa Iltalehti on kantelijan mukaan plagioinut hänen tekstiään.

Kantelija huomautti asiasta Iltalehdelle Twitterissä, minkä jälkeen Iltalehti muokkasi juttuaan ja pahoitteli asiaa todeten: ”Juttua on nyt muokattu. Osa ilmauksista oli liian yhteneväisiä. Toimitus pahoittelee asiaa”. Jutun muokkaustietojen mukaan siitä on ”poistettu ja editoitu ilmauksia, jotka ovat muistuttaneet Helsingin Sanomien samasta aiheesta kirjoittamaa juttua”.

Samassa Twitter-viestiketjussa kantelija pyysi, että juttu lähteytettäisiin asianmukaisesti, koska sen lähteenä oli selvästi ollut hänen tekstinsä. Tähän Iltalehti ei kantelun mukaan reagoinut eikä myöskään liittänyt linkkiä kantelijan juttuun.

Kantelun mukaan juttuun jäi vielä muokkausten jälkeenkin tekstinpätkiä, jotka kantelija katsoo omasta jutustaan kopioiduiksi. Yksi näistä perustui kantelijan itsensä aiemmin Helsingin Sanomiin kirjoittamaan juttuun Kuun vedestä, eivätkä vastaavat tiedot käyneet kantelun mukaan ilmi Iltalehden uutiseensa linkkaamista kansainvälisistä lähteistä.

Päätoimittajan vastaus 24.9.2019

Iltalehden vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi toteaa, että jutun aiheena oli laajasti kansainvälistä huomiota saanut uutistapahtuma, josta kerrottiin värikkäin sanankääntein lukuisissa eri medioissa.

Päätoimittajan mukaan Iltalehden jutun kirjoittaminen oli aloitettu jo ennen Helsingin Sanomien jutun julkaisua, mutta kirjoittaminen jäi muiden uutistapahtumien vuoksi kesken.

Ponnin Iltalehden jutun tekoon ei siis tullut lehden päätoimittajan mukaan Helsingin Sanomista vaan kansainvälisestä mediasta aivan kuten kantelijankin kirjoittamaan juttuun. Kummassakaan jutussa ei käytetty lähteinä tutkijoita tai tieteentekijöitä, vaan molemmat tehtiin siteeraamalla ulkomaisia lähteitä. Juttujen tekoprosessi oli siis sama.

Uutisen lähteenä käytettiin useita kansainvälisiä uutissivustoja, muun muassa The Guardiania ja BBC:tä. Lisäksi Iltalehden uutisen tehnyt toimittaja luki useita muita asiaa käsitelleitä ulkomaisia uutisia.

Koska Iltalehden ja Helsingin Sanomien jutut perustuvat samoihin ulkomaisiin lähteisiin, päätoimittajan mukaan on vain luonnollista, että uutisten sanavalinnat muodostuivat samankaltaisiksi kääntämisprosessissa. Jos Iltalehden uutisen jotkut sananmuodot muistuttivat Helsingin Sanomien tekstiä, se ei johdu päätoimittajan mukaan tarkoituksellisesta plagioinnista vaan siitä, että lähdeaineistot ovat samat.  Lisäksi on huomattava, että myös ulkomaisten medioiden käyttämät kielikuvat ja ilmaisut muistuttavat huomattavasti toisiaan.

Päätoimittaja käy vastauksessaan läpi kohta kohdalta kantelussa osoitetut samankaltaisuudet jutuissa.

Koska Helsingin Sanomat ehti julkaista oman uutisensa ensin ja Iltalehden toimittaja oli lukenut myös tämän, Iltalehti päätti tehdä omaan uutisensa muutoksia sen jälkeen, kun sosiaalisessa mediassa oli esitetty plagiaattisyytöksiä. Iltalehti pitää mahdollisena, että jokin Helsingin Sanomien jutun sananmuoto on jäänyt Iltalehden jutun kirjoittaneen toimittajan mieleen. Tämä ei kuitenkaan ole ollut päätoimittajan mukaan tarkoituksellista.

Päätoimittajan mukaan kantelija ei missään vaiheessa ollut yhteydessä Iltalehteen eikä yksilöinyt niitä kohtia Iltalehden jutussa, joiden hän koki rikkovan Journalistin ohjeita. Näin ollen Iltalehdellä ei olisi päätoimittajan mukaan ollut edes teoreettista mahdollisuutta korjata juttuaan kantelijan toivomalla tavalla, vaikka väitteet olisivatkin pitäneet paikkaansa.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta 2010: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan yleistajuisen tiedejutun, joka käsitteli Kuun pinnalle lähetettyjä karhukaisia. Jutussa mainittiin lähteinä kaksi ulkomaista uutissivustoa. 

Journalistin ohjeet edellyttävät, että lähde on mainittava, kun käytetään toisen työtä. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutussa käytettiin ulkomaisten lähteiden lisäksi laajasti myös toisen kotimaisen tiedotusvälineen juttua, jonka tiedot perustuivat muun muassa kantelijan omiin aiempiin juttuihin.

Neuvosto toteaa, että myös ulkomaisten lähteiden tulkitseminen ja suomeksi kääntäminen voivat olla journalistista työtä. Kantelun kohteena oleva juttu sisälsi niin runsaasti samoja ilmaisuja ja tulkintoja kuin toisen kotimaisen tiedotusvälineen aiemmin julkaisema juttu, ettei se ollut sattumaa. Neuvosto toteaa, että Iltalehden jutussa oli käytetty toisen työtä lähdettä mainitsematta. Tässä tapauksessa myös suomalainen lähde olisi pitänyt mainita ja siihen olisi ollut suositeltavaa linkittää.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 7 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Ismo Siikaluoma ja Nina Stenros.