7124/SL/19

Vapauttava

Uutista seuranneella kommenttipalstalla julkaistu viesti ei loukannut  seksuaalivähemmistön ihmisarvoa. 

Kantelu 6.7.2019

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 29.6.2019 julkaiseman Pride-kulkueesta kertoneen jutun lukijakommenttiin.

Kantelun mukaan Iltalehti ei ole kahdesta yksilöidystä ilmoituksesta huolimatta poistanut selvästi nimettyä kansanryhmää panettelevaa ja solvaavaa viestiä, vaikka Journalistin ohjeiden liitteen kohdan 1 mukaan toimituksen pitäisi estää ja ainakin poistaa ihmisarvoa loukkaava sisältö. 

Kantelun mukaan viestissä panetellaan ja solvataan seksuaaliselta suuntautumiseltaan homoseksuaaleja ja väitetään heitä sairaiksi ja toivotaan, että sairauteen kehitettäisiin lääke. Kantelun mukaan homoseksuaalisuus ei ole sairausluokituksen mukaan sairaus, joten väite on ihmisarvoa loukkaavaa solvaamista.

Päätoimittajan vastaus 21.8.2019

Päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan kaikista Iltalehden saamista kommenteista hylätään ennakkoon koneellisesti keskimäärin 12 prosenttia. Lisäksi vielä keskimäärin 8 prosenttia kommenteista hylätään ennakkoon käsin. Julkaisematta jätetyistä kommenteista tulee toimitukseen myös runsaasti palautetta. 

Päätoimittajan mukaan valtavan kommenttimäärän vuoksi ennakkomoderointijärjestelmä ei ole aukoton. Sen lisäksi lukijat voivat lähettää julkaistuja kommentteja ihmismoderaattoreiden tarkastettavaksi, kuten Journalistin ohjeiden liitteen neljäs kohta edellyttää.

Päätoimittaja toteaa, että tässä tapauksessa, on tarkasteltava, loukkaako kommentti ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa, yllyttääkö se väkivaltaan ja lietsooko se vihaa yksilöä tai kansanryhmää kohtaan.

Päätoimittajan mukaan kommentin kirjoittaja kertoo tuntevansa sääliä homoseksuaaleja kohtaan ja toivovansa, että homoseksuaalisuutta voitaisiin lääkitä. Päätoimittajan mukaan on itsestään selvää, ettei kommentti yllytä väkivaltaan tai lietso vihaa. Kommentissa ei myöskään ole yksilöity ketään ihmistä, joten sitä ei voida pitää yksityisyyden suojaa rikkovana.  

Päätoimittajan mukaan homoseksuaalisuus luokiteltiin Suomessa sairaudeksi vuoteen 1981 asti. Tautiluokituksen poiston takana ei kuitenkaan ole niinkään tieteellinen tutkimus vaan yhteiskunnallinen muutos.

Päätoimittajan mukaan tiedeyhteisö ei ole vieläkään ole yksimielinen homoseksuaalisuuden syistä ja osa tutkijoista pitää homoseksuaalisuutta edelleen patologiana. Tätä taustaa vasten esimerkiksi kommentti hormonitasapainon vaikutuksista tai psyykkisistä syistä ei loukkaa ihmisarvoa. 

Päätoimittajan mukaan Iltalehden linjana on edistää kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja lehti on sitoutunut ihmisarvon kunnioittamiseen. Samaan aikaan lehden linjana on julkaista myös mielipiteitä, jotka eivät edusta sen omaa linjaa ja arvoja ja jotka voivat herättää voimakastakin närkästystä osassa lukijoita.

Päätoimittajan mukaan lukijakommentin poistaminen ei ollut tarpeen, sillä tässä tapauksessa on kyse pikemminkin sananvapaudesta – yksilön perustuslaillisesta oikeudesta ilmaista ja vastaanottaa mielipiteitä julkisuudessa. Sananvapauden täytyy koskea myös niitä mielipiteitä, jotka eivät edusta Iltalehden linjaa ja arvoja ja jotka eivät miellytä kaikkia Iltalehden lukijoita ¬– kunhan esitetyt mielipiteet eivät ole lainvastaisia eivätkä muuten esimerkiksi yksittäistä henkilöä herjaavia tai halventavia. IL katsoo toimineensa hyvän journalistisen tavan mukaisesti ja pitää kantelua aiheettomana.

 

Ratkaisu

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla (2011):

1. Toimituksen tulee seurata verkkosivujaan sekä pyrkiä estämään yksityisyyden suojaa ja ihmisarvoa loukkaavien sisältöjen julkaiseminen. Syrjinnän lisäksi ihmisarvoa loukkaavat esimerkiksi väkivaltaan yllyttävät sekä yksilöön tai kansanryhmään kohdistuvat vihaa lietsovat sisällöt.

2. Toimituksen tulee viipymättä poistaa sen tietoon tulleet ihmisarvoa ja yksityisyyden suojaa loukkaavat sisällöt.

Iltalehden uutista seuranneella kommenttipalstalla käytiin keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Lukijakommentissa pidettiin näihin vähemmistöihin kuulumista sairautena. Lehti ei poistanut kommenttia, vaikka sitä pyydettiin kahdesti. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineen tulee viipymättä poistaa tietoonsa tulleet ihmisarvoa loukkaavat sisällöt yleisön tuottamasta aineistosta verkkosivuillaan. Tässä tapauksessa kyseessä oli kuitenkin lukijan mielipide, jossa ei ollut halventavia ilmaisuja. Kommentti oli osa keskustelua, jossa vastakkaiset mielipiteet saivat monipuolisesti tilaa. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei rikkonut hyvää journalistista tapaa. 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Tuomas Rantanen, Taina Tukia, Sinikka Tuomi.