7089/SL/19

Langettava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut saatuaan siitä tiedon.

Kantelu 9.4.2019

Kantelu kohdistuu Verkkouutisten 6.3.2019 julkaisemaan blogikirjoitukseen ”Punavihreä valtamedia”.

https://www.verkkouutiset.fi/punavihrea-valtamedia/ 

Kantelun mukaan kirjoituksen ingressissä väitetään, että ”Ylen ja Hesarin toimittajista on kaksi kolmasosaa vasemmistolaisia ja vihreitä”, mutta kirjoituksesta ei käy lainkaan ilmi, mihin tieto perustuu. Kirjoituksessa ainoastaan viitataan tarkemmin määrittelemättömään tutkimukseen, kun siinä väitetään, että ”tutkittu fakta on, että nämä juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti”, mutta ei perustella, kuinka tästä voidaan johtaa ingressin väite.

Kantelija kertoo pyytäneensä lehdeltä virheen korjaamista ja on liittänyt toimitukselle lähettämänsä sähköpostiviestin kanteluunsa. Kantelun mukaan kirjoituksesta ei myöskään käy riittävästi ilmi, että se olisi juttutyypiltään mielipidekirjoitus.

 

Päätoimittajan vastaus 10.6.2019

Verkkouutisten päätoimittaja Alberto Claramuntin vastaus kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”Verkkouutisilla on toimituksen ulkopuolisia blogisteja yli 70. Heille perustetaan oma blogitili. He kirjoittavat säännöllisesti ja itsenäisesti omakohtaisia yhteiskunnallisia kirjoituksia. Blogisteina on päättäjiä ja yhteiskunnallisesti valveutuneita tavallisia kansalaisia. Tuotokset ovat kirjoittajansa näköisiä mielipidekirjoituksia. Ne siis eroavat jo tyyliltään Verkkouutisten uutisaineistosta hyvin selvällä tavalla. Sen takia kirjoitukset on sijoitettu omaan blogiosastoonsa, joka on erillinen osa ja löydettävissä Verkkouutisten etusivulta yläpalkista. 

Myös Verkkouutisten toimittajat bloggaavat, mutta kirjoittajan henkilötiedoista lukija näkee heti, onko kyseessä vieraileva kirjoittaja vai toimituksen oma blogisti. Teemme, kuten Uusi Suomi, blogeista joskus uutisnostoja. Ne ovat osa toimituksellista prosessia – uutisia, jotka perustuvat vaikkapa yhteiskunnallisesti merkittävässä asemaassa olevan bloggaajan kirjoitukseen. Kantelun kohteena oleva blogi jäi tietenkin ilman uutisnostoa – se oli puhtaasti hänen oma mielipidekirjoituksensa. Tästä uutisnoston ja blogin välisestä erosta on myös Uuden Suomen päätoimittaja luonnehtinut vastauksessaan JSN:lle (Vapauttava 4408/IL/10).

Blogit voivat olla luonteeltaan ironisia ja viiltäviäkin yhteiskunnallisia analyysejä, ja niistä kirjoittajan mielipiteiden ja arvojen tuleekin näkyä. Kantelun kohteena oleva ex-maanviljelijän blogi on hänen näköisensä tuotos, joka pureutuu yhteen yhteiskunnalliseen vallankäyttäjätahoon, toimittajiin eli näkyvään ammattikuntaan. Kirjoittaja ei esimerkiksi nimeä ketään erikseen vaan puhuu yleisesti ammattikunnasta.

Toimituksen ulkopuoliset bloggaajat ovat Verkkouutisten mielipidekirjoittajia. Heidän tuleekin antaa persoonallinen panoksensa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kantelun kohteena oleva blogi ei ole millään muotoa asiaton, vaikka onkin asenteellinen. 

Kantelun kohteena oleva blogi on siis verkkolehden mielipidekirjoitus, joka on sijoitettu eri osastoon kuin uutisaineisto. 

Luotamme siihen, mitä JSN on itse sanonut blogeista. Suora sitaatti päätöksestä 5787/AL/15: ’Blogit ovat uusi ja yhä suuntaansa hakeva ilmaisumuoto. Neuvosto rinnastaa ne mielipideaineistoon, jossa kirjoittajilla on suhteellisen vapaat kädet ilmaista käsityksiään ja kirjoittaa myös hyvin henkilökohtaisista asioista.’”

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. 

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Journalistin ohjeiden liite: Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla, kohta 5.

Verkkouutiset julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa kirjoittaja esitti näkemyksiään median puolueellisuudesta. Kirjoittaja väitti, että kaksi kolmasosaa Ylen ja Helsingin Sanomien toimittajista on vasemmistolaisia ja vihreitä, ja perusteli väitettään sillä, että tutkittu fakta olisi, että juuri valmistuneet toimittajat ovat vasemmistolaisia ja vihreitä 70-80-prosenttisesti.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden julkaisemat blogit ja muut mielipidekirjoitukset ovat lähtökohtaisesti toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin. Mikäli tiedotusväline julkaisee yleisön tuottamaa aineistoa, Journalistin ohjeiden liite edellyttää, että toimituksellisen aineiston ja yleisölle varattujen palstojen raja pidetään selvänä tiedotusvälineen verkkosivuilla. Kantelun kohteena olevaa mielipidekirjoitus oli julkaistu osastossa, jota ei ollut eroteltu mitenkään lehden muusta toimituksellisesta aineistosta, joten neuvosto tulkitsee myös sen olevan toimituksellista aineistoa. 

Neuvosto toteaa, että jutusta kävi riittävästi ilmi, että kyseessä oli mielipidekirjoitus eikä uutisjuttu ja jutun ingressi vastasi sen sisältöä. Olennaiset asiavirheet tulee kuitenkin korjata myös mielipidekirjoituksista. Tässä tapauksessa lehti esitti varmana tietona kiistanalaisen väitteen, jota se perusteli ainoastaan tutkimuksella, joka käsitteli eri kohderyhmää kuin mihin väitteellä viitattiin. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata saatuaan siitä tiedon. Lehti ei kuitenkaan korjannut kirjoitusta, eikä se perustellut ratkaisuaan kantelijalle tai neuvostolle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Verkkouutiset on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 8, 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Tuomas Rantanen.