7030/SL/19

Vapauttava

Lehti julkaisi postinjakelua käsittelevän uutisen. Jutussa ei ollut tarpeen erikseen kertoa, että lehden konsernilla on omia jakelutoimintoja.

Kantelu 4.1.2019

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien 23.11.2018 julkaisemaan juttuun, joka ilmestyi printtilehdessä otsikolla ”Postin virheet ovat vähentyneet” ja verkkosivuilla otsikolla ”Posti on jatkuvasti kadottanut Anna Mäkisen lähetyksiä – Ei uskoisi, että oikeasti virheet ovat selvästi vähentyneet”.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005908391.html 

Kantelun mukaan Helsingin Sanomat rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 6, kun se jätti postinjakelun jakeluvirheitä käsittelevässä uutisessaan mainitsematta, että Helsingin Sanomien emoyhtiö Sanoma Media Finland Oy on Postin kilpailija kirje-, lehti- ja mainosjakelussa. Kantelun mukaan yhtiön omistama Early Bird kilpailee Postin kanssa mm. jakamalla kirjeitä Järvenpäässä, Keravalla, Vihdissä, Karkkilassa, Hyvinkäällä, Hyrylässä ja Mäntsälässä.

Kantelun mukaan postinjakelussa on ollut täysin vapaa kilpailu vuodesta 2016 lähtien, mutta monet kansalaiset eivät ole tietoisia siitä, että postia jakavat muutkin yhtiöt kuin Posti. Sen kilpailijoita kirjeiden, lehtien ja mainosten jakelussa ovat monet mediakonsernien omistamat yhtiöt, ja tämä korostaa kantelun mukaan lehtien vastuuta tuoda esille lehtitalojen omistamien jakeluyhtiöiden asema kilpailussa Postin kanssa. 

Päätoimittajan vastaus 1.3.2019

Helsingin Sanomien vastaavan päätoimittajan Kaius Niemen mukaan postinjakeluun liittyvien ongelmien raportoinnissa ollaan perusjournalismin ytimessä, käsittelemässä kansalaisten tärkeiksi kokemien peruspalvelujen tilaa. Tässä mielessä postitoiminta ei ole päätoimittajan mukaan mitä tahansa kaupallista toimintaa, vaan osa yhteiskunnan yleispalvelua, jonka saatavuudesta ja vähimmäistasosta on määritelty lainsäädännöllä, demokraattisessa päätöksentekojärjestyksessä.

Yksittäistapauksista lähtevä uutisjuttu käsitteli postinjakelun häiriöitä monipuolisesti, kansalaisten omia kokemuksia valottaen. Artikkelissa Postin ongelmat asetettiin mittakaavaan ja otsikkoa myöten tuotiin julki, että Posti on parantanut toimintaansa. Juttuun oli haastateltu sekä Viestintäviraston että Postin edustajia. Postin oma tilannekuva tuli päätoimittajan mukaan kattavasti esille, ja Postin ohjauskeskuksen johtaja muistutti myös siitä, että ”Suomessa toimii useita jakeluoperaattoreita ja muiden jakeluyhtiöiden tekemä virhe menee ihmisten mielissä helposti Postin piikkiin. Esimerkiksi mediayhtiöillä on omia jakeluyhtiöitä.”

Päätoimittajan mukaan konserniyhteyden maininta ei ollut tämän artikkelin yhteydessä Journalistin ohjeiden perusteella välttämätöntä. 

Päätoimittajan mukaan Early Bird -verkoston kirjejakelu ei ole Sanoma Media Finland Oy:n tai varsinkaan yhtiöstä täysin riippumattoman tiedotusvälineen, Helsingin Sanomien, kannalta Journalistin ohjeiden kohdassa 6 tarkoitettu merkittävä asia. Postin oman, volyymiltaan satojen miljoonien kirjeiden jakelubisneksen rinnalla Early Birdin kokeilussa on ehditty jakaa korkeintaan muutamia kymmeniä tuhansia kirjeitä. Joulukuun 2018 alun jälkeen kirjepostin jakelu on päätoimittajan mukaan ollut kokonaan keskeytyksessä. Sanoma Media Finland Oy:lle kyse on päätoimittajan mukaan hyvin pienen mittakaavan toiminnasta hyvin rajoitetulla ja vähäväkisellä maantieteellisellä alueella. Jutun esimerkkitapaukset olivat kaikki Jyväskylän seudulta, jossa Sanoma Media Finland Oy:llä ei ole jakelutoimintaa, eikä yhtiö näin ollen ole Postin suorana kilpailijana.

Päätoimittajan mukaan kustantajayhtiön oman verkoston puitteissa tapahtuvat käytännössä volyymiltaan pienet kirjejakelu- tai muut jakelukokeilut eivät ole välttämättä edes Helsingin Sanomien omien toimittajien tiedossa. Yhteyttä postinjakelua käsittelevän uutistyön motiivien ja jakeluliiketoiminnan pyrkimysten välillä ei päätoimittajan mukaan ole. Journalistisessa harkinnassa konserniyhteyden maininta tämän artikkelin yhteydessä arvioitiin päätoimittajan mukaan jopa lukijaa hämmentäväksi tai jopa harhaanjohtavaksi. Toimitus katsoi, että riittää että uutisessa todetaan kyllin selkeästi se, että myös mediayhtiöt ovat mukana jakelutoiminnassa Postin rinnalla.

 

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Helsingin Sanomat julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään uutisen, joka käsitteli postinjakelun ongelmia. Uutisessa kuvattiin kansalaisten kokemuksia Postin palveluista sekä haastateltiin Postin edustajaa, joka toi esiin yhtiön näkökulmia.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että journalismin uskottavuuden kannalta on tärkeää, että tiedotusvälineet toimivat läpinäkyvästi käsitellessään konsernilleen ja sen omistajille merkittäviä asioita.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa lehden ei ollut tarpeen kertoa lukijoille, että lehden konsernilla on omia, joidenkin Postin palveluiden kanssa kilpailevia toimintoja. Kyseessä oli tavanomainen, kuluttajille tärkeitä peruspalveluja monipuolisesti käsittelevä uutinen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Kyösti Karvonen, Robert Sundman, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Tuomas Rantanen, Taina Tukia ja Nina Stenros.