7017/MTV/18

Langettava

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa käsiteltiin mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video siitä, miten poliisi poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

Kantelu 19.12.2018

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 7.12.2018 julkaisemaan juttuun ”Poliisi otti kiinni 14 ihmistä myöhään illalla Helsingissä – kansallismieliset eivät meinanneet poistua kokoontumisestaan”.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-otti-kiinni-14-ihmista-myohaan-illalla-helsingissa-kansallismieliset-eivat-meinanneet-poistua-kokoontumisestaan/7195198 

Kantelun mukaan jutussa sekoitetaan kaksi tapahtumaa. Itse juttu kertoo poliisin tekemistä kiinniotoista Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestetyn mielenosoituksen yhteydessä, mutta silti jutussa on julkaistu video, jossa poliisi tekee kiinniottoja ja poistaa hakaristilippuja aiemmin samana päivänä järjestetyssä toisessa mielenosoituksessa Helsingin Hakaniemessä.

Kantelija on pyytänyt MTV:tä poistamaan videon tai korjaamaan juttua siten, etteivät hakaristiliput yhdisty jutussa käsitellyn Pikkuparlamentin puiston mielenosoituksen järjestäneisiin tahoihin. Kantelija on maininnut kantelussaan myös jutussa virheellisenä pitämänsä kellonajan, mutta ei ole toimittanut kantelunsa yhteydessä asiasta mahdollisesti lähettämäänsä oikaisupyyntöä, joten neuvosto ei käsittele kantelua sen osalta.

 

Päätoimittajan vastaus 6.2.2019

Päätoimittaja Tomi Einosen mukaan uutissisältö on koostettu suoran verkkolähetyksen muodossa ja paikalla mielenosoituksissa on ollut MTV Uutisten rikostoimittaja. Päätoimittajan mukaan MTV Uutiset on käyttänyt uutisessa kyseisenä päivänä kuvattua yleiskuvaa mielenosoituksista, jotka ovat näyttäytyneet lukijan ja katsojan kannalta yhtenä kokonaisuutena ja sellaisena asiaa on myös tekstiosassa käsitelty. Päätoimittajan mukaan jutussa kerrotaan eri mielenosoitusten kokoontumisista ja vaikutuksista yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen. 

Päätoimittajan mukaan jutun otsikko ei ole pyrkinyt erittelemään kansallismielisyyden eri tasoja tai ottamaan niihin kantaa, vaan kertonut yksinkertaisesti mistä on kyse. Päätoimittajan mukaan esimerkiksi kyseisessä videossa esiintyvän mielenosoituksen osallistujat ovat olleet eri ryhmittymiin kuuluvia, jotka ovat muodostaneet yhden kokonaisuuden. Artikkelissa ei ole tarkasteltu mielenosoituksia niiden tarkoitusperien tai poliittisen suuntauksen osalta vaan nimenomaan kokoontumisia yleisellä tasolla.

Päätoimittajan mukaan uusnatsismia ei artikkelin tekstiosuudessa käsitellä millään tavalla. Se, mitä tunnuksia tai aatetta mielenosoituksissa juuri kyseisinä hetkinä edustetaan tai kuvamateriaalin osana näkyy, ei ole ollut päätoimittajan mukaan julkaisupäätöksen kannalta oleellista tai ainakaan merkittävä virhe. Videosisällön oleellinen osa on päätoimittajan mukaan viranomaistyöhön liittyvää. Päätoimittajan mukaan toimittajalla ei ole edes ollut tiedossa kaikkien itsenäisyyspäivänä tapahtuneiden mielenosoitusten ja niissä esiintyneiden eri ryhmittymien kokoonpanoja tai merkityksiä. Toimittajan oman arvion mukaan jokaiseen mielenosoitukseen liittyi erilaisia sivumerkityksiä, historiaa ja tarkoitusperiä, joiden todenperäisyyksiä tai tarkoituksia on ollut mahdotonta erottaa.

 

Ratkaisu

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli Helsingin Pikkuparlamentin puistossa järjestettyä mielenosoitusta. Jutun sisällä julkaistiin video, jossa poliisi teki kiinniottoja ja poisti hakaristilippuja toisessa mielenosoituksessa. Videon yhteydessä ei ollut mitään mainintaa siitä, mitä mielenosoitusta video käsitteli.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiden tulee varmistaa, etteivät ne käytä videokuvaa harhaanjohtavasti. Mikäli videota käytetään kuvituskuvan luonteisesti siten, että se saattaa antaa asiasta virheellisen käsityksen, tästä on kerrottava yleisölle esimerkiksi kuvatekstissä.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa video antoi virheellisen kuvan jutussa käsitellystä mielenosoituksesta. Vaikka jutun lopussa oli yksi maininta toisesta mielenosoituksesta, johon video liittyi, asiayhteys ei tullut selväksi. Tämä oli olennainen asiavirhe, joka MTV:n olisi pitänyt korjata saatuaan virheestä tiedon.

 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 11 ja 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Sami Koski, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen ja Nina Stenros.