6999/SL/18

Vapauttava

Lehti julkaisi jutun, jossa kerrottiin kunnanhallitukseen kuuluvan opettajan työnantajaltaan saamasta varoituksesta. Juttu ei rikkonut kantelijan yksityisyyden suojaa. Lehti oli kuullut häntä asiasta aiemmissa jutuissa eikä kantelija pyytänyt oikeutta omaan kannanottoon.

Kantelu 30.11.2018

Kantelu kohdistuu Aamupostin verkkosivuillaan 11.10.2018 julkaisemaan juttuun, jossa kerrotaan, että aiemmin käräjäoikeudessa lievästä pahoinpitelystä sakkoihin tuomittu opettaja ja kunnanhallituksen jäsen oli saanut samaan tapahtumaan liittyen työnantajaltaan kirjallisen varoituksen vakavasta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kantelu kohdistuu myös jutun printtilehdessä 12.10. julkaistuun versioon sekä lehdessä ja uutiskirjeessä julkaistuihin uutisnostoihin.

Kantelija kertoo toimineensa yli 20 vuoden ajan kunnallispoliitikkona ja pitävänsä lehden aiempaa uutisointia saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta asiallisena. Kantelun mukaan Aamuposti kuitenkin loukkasi kantelijan yksityisyyttä kantelun kohteena olevissa jutuissa. Kantelija katsoo, että lehden ei olisi pitänyt julkaista tietoja kantelijan virkaoikeudellisesta asemasta ja kaupungin, eli työnantajansa, rangaistustoimista ilman kantelijan suostumusta ja kuulematta hänen kantaansa. 

 

Päätoimittajan vastaus 31.1.2019

Aamupostin päätoimittaja Laura Ääri vastaa, että kantelijan virkasuhteeseen kuuluvien tietojen kertominen lukijoille oli perusteltua kantelijan yhteiskunnallisen aseman tähden sekä siitä syystä, että lukijan täytyy tietää, miten kaupunki reagoi opettajan saamaan pahoinpitelytuomioon.

Päätoimittajan mukaan kantelijaa myös kuultiin aiemmassa jutussa, jossa kerrottiin kantelijan syyllistyneen oppilaansa lievään pahoinpitelyyn ja saaneen siitä tuomion.

Päätoimittajan mukaan kantelijalta ei kysytty erikseen kommentteja kantelijan työnantajan toimista kertovaan jatkojuttuun, koska kantelija oli edellisellä viikolla kertonut lehdelle, ettei aio kommentoida kaupungin, eli työnantajansa, toimia. Kun kantelija otti lehteen yhteyttä jutun julkaisemisen jälkeen, päätoimittaja soitti hänelle ja selitti, että toimituksella on velvollisuus seurata asia loppuun saakka sekä kertoa lukijoille mihin toimiin kaupunki ryhtyy. Myös tässä yhteydessä kantelijalla oli päätoimittajan mukaan mahdollisuus kommentoida juttua. 

 

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Aamuposti julkaisi verkkosivuillaan ja printtilehdessään jutun, jossa kerrottiin opettajana työskentelevän kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen saaneen työnantajaltaan kirjallisen varoituksen vakavasta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että varoituksesta kertominen ei loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa, koska kantelija toimi kaupungin johtotehtävissä ja kyseessä oli paikallisesti merkittävän uutistapahtuman seuraaminen. Neuvosto myös toteaa, että kantelijaa ei ollut välttämätöntä kuulla kantelun kohteena olevassa jutussa. Kantelijaa oli kuultu samaa asiaa käsitelleessä, noin viikkoa aiemmin julkaistussa jutussa eikä hän myöskään pyytänyt oikeutta oman kannanoton eli vastineen julkaisemiseen, vaikka hän oli kunnallispoliittinen vaikuttaja, jolta voi odottaa vastinemahdollisuuden tuntemista. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Aamuposti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Robert Sundman, Anna Anttila, Ulla Virranniemi, Heli Parikka, Sami Koski, Heta Heiskanen, Nina Stenros.