6984/AL/18

Langettava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen yhteydessä kirjoittajan kotiosoitteen ja muita yhteystietoja ilman journalistisia perusteita.

Kantelu 15.11.2018

Kantelu kohdistuu Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen Kide-jäsenlehdessä julkaistuun mielipidekirjoitukseen, jota lehti nimitti virheellisesti vastineeksi.

Kantelija katsoo yksityisyyden suojansa tulleen loukatuksi, kun lehti julkaisi hänen mielipidekirjoituksensa allekirjoituksen yhteydessä hänen tarkat yhteystietonsa, muun muassa kotiosoitteen. Kantelija kertoo tarkoittaneensa lehdelle kirjoituksensa yhteydessä lähettämänsä yhteystiedot ainoastaan lehden käyttöön ja henkilöllisyytensä varmistamiseksi.

 

Päätoimittajan vastaus 21.12.2018

Kide-lehden päätoimittaja Tarja Hartmanin mukaan kantelu on aiheeton. Päätoimittajan mukaan kantelija oli selvästi rajannut sähköpostiviestissään julkaistavaksi tarkoittamansa osan, joka sisälsi kirjoituksen perässä myös yhteystiedot ja joka oli erillään saateviestistä. Päätoimittaja kertoo olettaneensa, että kantelija halusi kirjoituksensa julkaistavaksi juuri siinä muodossa kuin oli sen lähettänyt.

Päätoimittajan mukaan viestin muodosta oli mahdollista olettaa, että kantelija halusi suoraa palautetta lehden lukijoilta ja siksi halusi jakaa heille yhteystietonsa. Päätoimittajan mukaan kantelija ei ollut lähettänyt omia osoitetietojaan aiemmissa viesteissään. Päätoimittaja on liittänyt vastaukseensa viestin, jolla kantelija tarjosi tekstiään julkaistavaksi.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Kide-lehti julkaisi mielipidekirjoituksen perässä sen kirjoittajan yhteystietoja, muun muassa hänen kotiosoitteensa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että henkilön yhteystiedot eivät aina ole yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja. Joissakin tapauksissa joidenkin yhteystietojen julkaiseminen voi olla journalistisesti perusteltua.

Neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa kantelijan yhteystietojen julkaisemiseen ei ollut mitään journalistista perustetta. Lehden olisi pitänyt ymmärtää, että kotiosoite on yksityiselämään liittyvä tieto, jota ei voi julkaista ilman perusteltua syytä tai ilman henkilön suostumusta.

Vaikka yhteystietojen julkaiseminen johtui luultavasti väärinkäsityksestä, sitä ei voi tässä tapauksessa pitää lieventävänä seikkana, koska väärinkäsitys liittyi Journalistin ohjeiden huonoon hallitsemiseen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kide on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30 ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Taina Tukia ja Sinikka Tuomi.

 

Täsmennetty 25.2.2019 kello 10 mihin lehteen kantelu kohdistuu, koska JSN:n sääntelyn piiriin kuuluu kaksi Kide-nimistä lehteä.