6969/AL/18

Langettava

Lehti julkaisi jutun, joka kritisoi ”villejä finanssineuvojia”. Jutun kirjoittajalla oli yritystoimintansa vuoksi aiheen suhteen kaksoisrooli, josta olisi pitänyt kertoa lukijoille. Äänestyspäätös 11–2.

Kantelu 8.10.2018

Kantelu kohdistuu Taloustaito-lehden verkkosivuillaan 7.9.2018 julkaisemaan juttuun ”Villejä finanssineuvoja kuuntelet omalla vastuullasi”.

https://www.taloustaito.fi/Rahat/villeja-finanssineuvoja-kuuntelet-omalla-vastuullasi/

Kantelun mukaan jutun kirjoittaneella lehden avustajalla on asiassa henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, sillä hän omistaa yrityksen, joka vertailee yksilöllistä varainhoitoa ja siihen liittyviä neuvontapalveluita tarjoavia yksityispankkeja. Kantelun mukaan jutun kirjoittajan yrityksen taloudellinen menestys on riippuvainen finanssivalvonnan piiriin kuuluvien yksityispankkipalveluiden ja sijoitusneuvonnan menestyksestä ja nämä esitetään jutussa finanssivalvonnan ulkopuolella toimivia finanssineuvojia ja ”varallisuusvalmentajia” positiivisemmassa valossa.

 

Päätoimittajan vastaus 7.12.2018

Taloustaito-lehden päätoimittaja Antti Oksasen mukaan juttu keskittyi varallisuusvalmentajiin ja niitä koskevaan sääntelyyn. Jutun tekemiselle oli päätoimittajan mukaan vahvat journalistiset perusteet, koska valmentajat ovat markkinoilla uusi ilmiö ja erilaisten finanssineuvojien toimintamallit ja eettiset periaatteet ovat olleet viime vuosina julkisuudessa vahvasti esillä.

Päätoimittajan mukaan kantelun väite vertaa harhaanjohtavasti ja keinotekoisesti aivan eri kategorian finanssipalveluja ja loppuasiakasryhmiä. Jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys on kehittänyt digitaalisen palvelun, jonka avulla voi vertailla yksityispankkipalveluiden laatua. Päätoimittajan mukaan yrityksen kohderyhmänä ovat varakkaat suomalaiset yksityissijoittajat, jotka haluavat ulkoistaa tai ovat jo ulkoistaneet varojensa hoidon.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei nosteta yksityispankkeja esille varallisuusvalmentajien vaihtoehtona koska yksityispankkipalvelut vastaavat hyvin erilaisiin tarpeisiin kuin valmennuspalvelut. Päätoimittajan mukaan yksityispankkipalvelun ydin koostuu varainhoidosta ja yksilöllisestä sijoitusneuvonnasta. Kummankaan palvelun tarjoaminen ei ole sallittua varallisuusvalmentajille.  Päätoimittajan mukaan yksityispankit edellyttävät asiakkailtaan yleensä vähintään 200 000-500 000 euron arvosta arvopaperimuotoista varallisuutta ja asiakkaan on pakko ulkoistaa varainhoitonsa palveluntarjoajalle osin tai kokonaan, jotta yleensä saisi tämän neuvontapalveluita.

Päätoimittajan mukaan jutun kirjoittaneen lehden avustajan yritys voi hyötyä kaikenlaisesta kiinnostuksesta yksityispankkeja kohtaan. Päätoimittajan mukaan on kuitenkin kaukaa haettu ja epäreilu väite, että kokenut ja arvostettu taloustoimittaja rakentaisi sellaista kiinnostusta omilla asiantuntijajutuillaan eri talousmedioissa.

Päätoimittajan mukaan kantelun logiikan mukaan hypoteettinen asiakas luopuisi varallisuusvalmentajan palveluista Taloustaidon jutun takia eikä hakeutuisi peruspankin sijoitusneuvonnan piiriin, mikä olisi päätoimittajan mukaan luontevin vaihtoehto valmennukselle, vaan hakeutuisi kaikista mahdollisista tietolähteistä juuri jutun kirjoittaneen henkilön yrityksen sivuille hankkimaan tietoa eri yksityispankeista. Päätoimittajan mukaan vain hieman karrikoiden kantelun logiikka asemoisi esimerkiksi lähiökuntosalin personal trainerin ja kansainvälisen tason huippu-urheilijan valmennustiimin toistensa kilpailijoiksi ja logiikka edellyttäisi myös sitä, että peruskuntoilija saisi yhtäkkiä huippu-urheilijan ominaisuudet ja taloudelliset resurssit.

Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Taloustaito julkaisi verkkosivuillaan jutun, joka käsitteli kriittisesti ”villejä finanssineuvojia”. Jutun oli kirjoittanut lehden avustaja, jolla on finanssivalvonnan piiriin kuuluvia yksityispankkipalveluja vertaileva yritys.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että vaikka jutun aihe oli yhteiskunnallisesti merkittävä, toimittajalla oli aiheeseen liittyvä henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus, jota ei tuotu jutussa esiin.

Vaikka jutussa kritisoidut palvelut eivät suoraan kilpaile jutun kirjoittaneen toimittajan yritystoiminnan kanssa, juttu liittyi sijoitusneuvontapalveluiden vertailuun ja se saattoi luoda positiivista kuvaa toimittajan yrityksen tarjoamista palveluista.

Neuvosto muistuttaa, että henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus voi tarkoittaa muutakin kuin suoraa taloudellista hyötyä.

Neuvosto toteaa, että toimittajalla oli jutussa kaksoisrooli, josta lehden olisi pitänyt kertoa avoimesti lukijoille.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Taloustaito on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 4 ja antaa sille huomautuksen.

 

Langettavaa äänestivät:

Elina Grundström (pj), Lauri Haapanen, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Tapio Nykänen, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung ja Taina Tukia.

Vapauttavaa äänestivät:

Ilkka Ahtiainen ja Riitta Korhonen.