6883/SL/18

Langettava

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen. Siinä loukattiin Kokkola Pride -tapahtuman järjestäjien ja seksuaalivähemmistöjen ihmisarvoa.

Kantelu 18.5.2018

Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaan printtiversiossaan 26.4.2018 julkaisemaan mielipidekirjoitukseen Kokkola Pride – miksi tie vie kirkkoon?

Kantelija haluaa, että JSN ottaisi kantaa siihen, onko Keskipohjanmaa -lehti rikkonut hyvää journalistista tapaa julkaisemalla mielipidekirjoituksen.

Kantelija toteaa, että hänen mielestään kirjoituksen sisältö täyttää vihapuheen tunnusmerkit ja kiihottaa kansanryhmää vastaan täten rikkoen Suomen lakia. Kirjoitus kritisoi Kokkola Pride -tapahtuman järjestämistä sekä ylipäätään seksuaalivähemmistöjä.

Julkisen sanan neuvosto ei tulkitse lakia vaan Journalistin ohjeita. Kantelu otettiin käsittelyyn Journalistin ohjeiden kohdan 26 näkökulmasta.

 

Päätoimittajan vastaus 19.9.2018

Keskipohjanmaan päätoimittaja Kauko Palola selvittää vastauksessaan tapauksen taustaa seuraavasti:

”Kokkolassa alkukesästä järjestetty Pride-tapahtuma generoi paljon tekstejä mielipidesivulle. Puolesta ja vastaan. Pride-tapahtumat ja keskustelu sukupuolineutraalista avioliittolaista jatkuu yhä, vaikka laki on voimassa ja railakkaat eduskuntapuheenvuorot takana.”

Päätoimittajan mukaan Keskipohjanmaahan tuli normaalia runsaammin mielipiteitä kaupungissa ensimmäistä kertaa järjestetystä Pride-tapahtumasta. Valtaosa kirjoittajista halusi esiintyä nimimerkillä, vaikka mielipide ei kohdistunutkaan henkilöihin.

Päätoimittajan mukaan kirjoitusten julkaisun ehtona oli luonnollisesti se, että kirjoittaja esitti mielipiteensä, kärjekkään tai vähemmän kärjekkään, omalla nimellään. Sananvapaus kuuluu demokraattiseen yhteiskuntaan.

Päätoimittajan mukaan jokaisella on perustuslaillinen oikeus mielipiteeseen, oli kyse sitten Raamatun tulkinnasta, omasta vakaumuksesta tai suhtautumisesta sateenkaariasiaan. Päätoimittajan mukaan Keskipohjanmaa on tuskin ollut ainoa foorumi, jossa reilu vuosi sitten voimaan astunut sukupuolineutraali avioliittolaki on herättänyt yhteiskunnassamme kiivasta keskustelua myös jälkeenpäin.

Päätoimittaja toteaa, että vaikka kantelija itse ei vaatinut vastinetta, asiasta toisin ajattelevat, kantelun kohteena olevan mielipidekirjoituksen tuominneet ja siitä eri mieltä olleet keskustelijat saivat omalla nimellään kirjoittaessaan jopa runsaasti palstatilaa.

Päätoimittajan mielestä mielipidekirjoitus ei ole vihapuhetta, siinä ei kehoteta laittomuuksiin toisella tavalla ajattelevia kohtaan. ”Se ei kohdistunut myöskään tunnistettaviin henkilöihin vaan oli yleisellä tasolla Raamatun tulkintaa. Siinä käytetään voimakasta ilmaisua, Raamatustakin tuttua saatana-termiä mutta kiihotuksesta ei mielestäni ole kyse.”

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Keskipohjanmaa julkaisi printtiversiossaan mielipidekirjoituksen, jossa arvosteltiin sitä, että Kokkola Pride -tapahtuman yhteydessä haluttiin järjestää jumalanpalvelus kirkossa.

Kirjoituksessa Kokkola Priden järjestäjiä ja seksuaalivähemmistöjä nimiteltiin useita kertoja mm.  ”saatanallisen hengen pimentämiksi tahoiksi” ja todettiin, että he haluavat saastuttaa Jumalan seurakunnan. Heitä väitettiin syntisiksi ja valehtelijoiksi ja heidän elämäntapaansa luonnottomaksi. Lisäksi heistä käytettiin alatyylistä ilmausta.

Neuvosto toteaa, että kärjekäskin keskustelu seksuaalivähemmistöjen oikeuksista kuuluu sananvapauden piiriin ja tällaisessa keskustelussa voi esittää myös uskonnollisia perusteluja. Tässä tapauksessa tekstin keskeinen sisältö oli kuitenkin seksuaalivähemmistöjen ja Kokkolan Priden järjestäjien leimaaminen asiaankuulumattomalla ja halventavalla tavalla. Se ylitti Journalistin ohjeiden näkökulmasta hyväksyttävän kriittisen keskustelun rajat. Asian vakavuutta lisää se, että kirjoitus kohdistui pienellä paikkakunnalla tunnistettaviin henkilöihin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 26 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Riikka Mäntyneva, Riitta Korhonen, Anna Anttila, Tapio Nykänen, Paula Paloranta, Kaisa Ylhäinen, Ismo Siikaluoma, Maria Swanljung, Aija Pirinen, Sinikka Tuomi.