6747/SL/18

Langettava

Lehti julkaisi Facebook-tilillään päivityksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Päivityksessä näkyi jutun otsikko, jossa virhe oli. Lehti poisti päivityksen, mutta ei jakanut Facebookissa oikaisua, jonka se oli julkaissut verkkosivuillaan.

Kantelu 11.1.2018

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien verkkosivuillaan 18.12.2017 julkaisemaan juttuun Kiina tuomitsi stadionilla 10 ihmistä kuolemaan – tuhannet seurasivat katsomossa ja Ilta-Sanomien jutusta Facebook-tilillään tekemään päivitykseen.

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005495040.html 

Ennen myöhemmin saman päivän aikana tehtyä korjausta jutun otsikko oli Kiina teloitutti 10 ihmistä stadionilla – tuhannet seurasivat katsomossa. Ilta-Sanomat julkaisi Facebook-tilillään päivityksen, jossa se jakoi jutun linkin jakotekstillä ”Täysin barbaarista!”.

Kantelun mukaan Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20. Kantelun mukaan juttua ei korjattu tai oikaistu lainkaan Facebookissa, vaan sen annettiin levitä virheellisellä otsikolla ja jakotekstillä vielä pitkään sen jälkeen, kun verkkosivujen juttu oli korjattu ja oikaistu. Lopulta Ilta-Sanomat poisti Facebook-päivityksen. Virheellistä tietoa pelkästään Facebookissa saanutta yleisöä ei siis kuitenkaan yritetty tavoittaa esimerkiksi uudella Facebook-päivityksellä.

Kantelija kirjoittaa ymmärtävänsä, että virheellistä tietoa suositun Facebook-päivityksen kautta saavien täydellinen tavoittaminen on erittäin vaikeaa, koska päivitysten näkyvyys on viime kädessä Facebook-algoritmin eikä toimituksen käsissä. Kantelija kysyy, pitäisikö sitä kuitenkin yrittää esimerkiksi uudella päivityksellä vai eikö tiedotusvälineen Facebook-tiliä lasketa Journalistin ohjeiden tarkoittamaksi kanavaksi, jossa virhe on alun perin ollut. Lisäksi kantelussa kirjoitetaan, että uutisessa ollut virhe korjattiin aluksi vain muuttamalla juttua, vaikka kyseessä oli olennainen otsikossa asti näkynyt virhe. 

Päätoimittajan vastaus 21.2.2018

Ilta-Sanomien vastaavan päätoimittajan Tapio Sadeojan mukaan Ilta-Sanomat on toiminut asiassa hyvän journalistisen tavan ja Journalistin ohjeiden sekä JSN:n lausumien mukaisesti. Kantelija on päätoimittajan mukaan aivan oikeassa siinä, että jutussa oli virhe: ihmiset tuomittiin kyllä stadionilla kuolemaan tuhansien katsoessa, mutta kuolemantuomiota ei pantu täytäntöön paikan päällä vaan tuomitut vietiin pois stadionilta tuomion julistamisen jälkeen. Kantelija moittii Ilta-Sanomia siitä, että virhettä ei olisi pyritty oikaisemaan, mitä Ilta-Sanomat pitää erikoisena. Virhe on korjattu erittäin nopeasti kantelijan otettua yhteyttä Ilta-Sanomien toimitukseen ja oikaisu on julkaistu mahdollisimman pian, varsinkin ottaen huomioon, että kantelija on lähestynyt Ilta-Sanomia hyvin myöhään illalla. 

Päätoimittajan mukaan kantelija lähetti sähköpostia Ilta-Sanomiin 18.12.2017 klo 22.25. Kun sähköposti havaittiin, uutista korjattiin saman tien eli jo klo 23.58 ja tieto oikaisusta lisättiin jutun loppuun. Kantelijaa itseään kiitettiin huomiosta ja hänelle ilmoitettiin klo 0.33 kohteliaasti myös korjauksesta, hyvin myöhäisestä ajankohdasta huolimatta. Erillinen oikaisu tehtiin puolestaan välittömästi aamulla ja julkaistiin klo 9.28, vaikka periaatteessa se ei olisi päätoimittajan mukaan ollut Journalistin ohjeiden mukaan edes välttämätöntä. Pelkkä korjaus ja oikaisutieto jutun lopussa olisi päätoimittajan mukaan voinut riittää, sillä jutussa ei ollut Journalistin ohjeiden mainitsemia ”useita asiavirheitä” ja on vaikea nähdä sitäkään, että jutusta olisi ”aiheutunut suurta vahinkoa”. Oikaisuihin ja virheiden korjaamiseen suhtaudutaan päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomien prosesseissa kuitenkin vakavasti ja toimituksessa katsottiin tarpeelliseksi varmuuden vuoksi tehdä vielä erillinen oikaisu, se löytyy tästä linkistä: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005495332.html 

Ilta-Sanomat on poistanut kyseiseen uutiseen linkanneen Facebook-päivityksensä aiheesta. Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan, jossa puhutaan ”kanavasta, jossa virhe alun perin on ollut”. Virhe ei kuitenkaan ole ollut päätoimittajan mukaan alun perin Facebookissa, vaan Ilta-Sanomien verkkosivuilla, jossa se on nopeasti korjattu. Korjauksen jälkeen jokainen Facebookin kautta tullut lukija on saanut luettavakseen version, jonka lopusta löytyy tieto oikaisusta. Ilta-Sanomat ei ole julkaissut virheellistä tietoa jakotekstissään eli varsinaisessa Facebook-päivityksessään, vaan pelkästään jakanut virheellisen tiedon sisältävää linkkiä, joka on johtanut Ilta-Sanomien sivuille, joilla virhe on siis asianmukaisesti korjattu.

Päätoimittajan mukaan ongelmana Facebookin osalta on myös se, jonka kantelija itsekin kantelussaan toteaa, että Facebook-päivitysten näkyvyys ei ole Ilta-Sanomien toimituksen vaan täysin sattumanvaraisten Facebookin algoritmien varassa. Facebook toimii omalla logiikallaan eikä se ole Ilta-Sanomien hallinnassa oleva julkaisualusta. Ilta-Sanomat on halunnut varmistaa, ettei virheellinen tieto jää Facebookissa elämään ns. omaa elämäänsä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan jutun, jonka otsikossa oli olennainen asiavirhe. Ilta-Sanomat julkaisi Facebook-tilillään päivityksen, jossa se jakoi jutun linkin jakotekstillä ”Täysin barbaarista!”. Päivitykseen sisältyi jutun pääkuva sekä sen virheelliseksi osoittautunut otsikko Kiina teloitutti 10 ihmistä stadionilla – tuhannet ihmiset seurasivat katsomossa, joita klikkaamalla päätyi itse juttuun Ilta-Sanomien verkkosivuille. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Ilta-Sanomat korjasi virheen Journalistin ohjeiden mukaisesti verkkosivuillaan. Neuvosto kuitenkin toteaa, että tiedotusvälineiden tulee korjata virheet myös sosiaalisen median kanavissaan, joissa virhe on ollut. Tässä tapauksessa olennainen asiavirhe sisältyi Ilta-Sanomien julkaisemaan Facebook-päivitykseen, sillä päivityksessä näkyi jutun otsikko, jossa virhe oli.

Neuvosto toteaa, että Ilta-Sanomien olisi pitänyt pelkän päivityksen poistamisen sijaan korjata virhe myös Facebookissa esimerkiksi päivittämällä Facebook-julkaisuaan tai julkaisemalla uusi Facebook-päivitys.

Neuvosto ymmärtää, että virheellistä tietoa sosiaalisessa mediassa saaneiden tavoittaminen voi olla vaikeaa. Tiedotusvälineiden pitäisi kuitenkin edes yrittää tätä. Neuvosto suosittelee, että jos verkkojutusta on julkaistu erillinen oikaisu, tämä oikaisu jaetaan samoissa sosiaalisen median kanavissa kuin alkuperäinen juttukin.

Neuvosto muistuttaa, että tiedotusvälineiden omissa nimissään omilla sosiaalisen median tileillään julkaisemat sisällöt ovat toimituksellista aineistoa, jonka tulee noudattaa Journalistin ohjeita kaikilta osin.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Antti Kokkonen, Pentti Mäkinen, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Johanna Vehkoo.