6565/SL/17

Vapauttava

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan asuntojen hintatasoa käsittelevän jutun. Jutun kuvat ja tiedot olivat peräisin samaan konserniin kuuluvasta asuntoilmoituspalvelusta ja juttu sisälsi linkkejä palvelussa oleviin myyntikohteisiin. Juttu täytti kuitenkin Journalistin ohjeiden minimivaatimukset, koska siihen oli valittu asumissivustolle sopiva journalistinen näkökulma. Lehti mainitsi konserniyhteyden asianmukaisesti.

Kantelu 11.4.2017

Kantelijan mukaan verkko-Iltalehti on piilomainostanut jo vuosia samaan konserniin kuuluvia Autotalli.com- ja Etuovi.com-palveluita.

Hän toi esille esimerkkeinä seuraavia juttuja, joita hän pitää piilomainontana:

http://www.iltalehti.fi/julkkiskodit/2016042121452182_jd.shtml

http://www.iltalehti.fi/julkkiskodit/2014031018111687_jd.shtml

http://www.iltalehti.fi/asuminen/201703312200095334_an.shtml?_ga=1.269168627.326742402.1491892791

Kantelussa mainituista jutuista kolme ensimmäistä on ilmestynyt vuonna 2016, eli yli kolme kuukautta ennen kantelua. Neuvosto ei ota ilman erityistä syytä käsiteltäväkseen asioita, joiden julkaisemisesta on kulunut yli kolme kuukautta

Päätoimittajan vastaus 30.8.2017

Päätoimittaja Petri Hakalan mukaan Iltalehden jutussa on poimittu useista eri kaupungeista asuntoja idealla, että mitä saisit 100 000 eurolla. Päätoimittajan mukaan tarkoituksena on mm. kuvata kotimaisen asuntomarkkinan alueellista tilannetta ja eroja. Esimerkit on poimittu Etuovi-palvelusta, missä on eniten asuntoja myynnissä eli 58 000 tällä hetkellä. Päätoimittajan mukaan otos on hyvin kattava ja juttu kokonaisuudessa informatiivista palvelujournalismia.

Päätoimittajan mukaan kaikkien juttujen yhteydessä on selkeästi kerrottu, että juttujen lähteinä on käytetty saman konsernin palveluita. Ne ovat normaalia median toimintaa ja palvelujournalismia, eivätkä piilomainontaa. Päätoimittaja katsoo, että Iltalehti on toiminut journalististen ohjeiden mukaisesti.

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Iltalehti julkaisi verkkosivuillaan asuntojen hintatasoa käsittelevän jutun. Jutun kuvat ja tiedot olivat peräisin samaan konserniin kuuluvasta Etuovi.com-asuntoilmoituspalvelusta. Juttu oli käytännössä kooste asuntoilmoituksista ja siihen sisältyi linkityksiä samaan konserniin kuuluvan Etuovi.comin myynti-ilmoituksiin. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutun näkökulma oli valittu journalistisin perustein siten, että se sopi asumista käsittelevälle sivustolle. Vaikka juttuun käytetty toimituksellinen panos oli vähäinen, neuvosto katsoo, ettei juttu ollut sävyltään mainosmainen eikä siinä ollut esimerkiksi ostokehotuksia.

Neuvoston mukaan maininta konserniyhteydestä jutun lopussa täytti Journalistin ohjeiden vaatimukset.

Neuvosto pitää kuitenkin ongelmallisena, että jutun sisällä oli linkityksiä saman konsernin myyntipalveluun. Tällainen toiminta saattaa antaa lukijalle vaikutelman, että juttua ei ollut tehty journalistisin perustein vaan sen tarkoitus oli ohjata kävijöitä saman konsernin palveluun. Tällainen on omiaan heikentämään journalismin uskottavuutta yleisön silmissä.

Sananvapauden nimissä neuvoston on hyväksyttävä myös vähäiseen työmäärään perustuvaa journalismia, jos jutun näkökulma on valittu journalistisin perustein. Neuvosto toteaa, että juttu täytti Journalistin ohjeiden minimivaatimukset.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisu tehty:

22.11.2017

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Pasi Kivioja, Robert Sundman, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Tapio Nykänen, Paula Paloranta ja Maria Swanljung.