6467/PL/17

Vapauttava

Lehti kertoi oikeuden päätöstä käsittelevässä jutussa yksityiselämään liittyviä tietoja. Tiedot eivät kuitenkaan olleet erityisen arkaluonteisia.

Kantelu 27.1.2017

Kantelu kohdistuu Nivala-lehden 12.1.2017 julkaisemaan juttuun, joka käsitteli seurakunnan virassa olleen henkilön irtisanomista koskevaa hallinto-oikeuden ratkaisua.

Kantelijan mukaan ”lehti on tehnyt kesken olevasta oikeusprosessista jutun, jossa pääosin kerrotaan yksityiselämän suojan piiriin kuuluvia asioita eli kerrotaan minun olleen työtapaturmassa 2005 sekä sen johdosta tulleen työkyvyttömäksi kanttorin tehtäviin sekä olleen vuodesta 2009 ammatillisessa kuntoutuksessa tästä johtuen.”

Kantelija kertoo, että KP-konserni julkaisi vastaavia tietoja jo 2015, kun hän teki mielestään laittomasta irtisanomisesta valituksen. Kantelija katsoo, että juttu rikkoo Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30.

Nivala-lehden vastaus 10.3.2017

Päätoimittajan mukaan juttu on kirjoitettu seurakunnan ilmoitustaululla olleen Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen (diaarinumero 00430/15/2301) tiedoista. Hänen mukaansa yksityiskohtia työtapaturmasta uutisessa ei kerrottu, vain se, että siitä seurasi työkyvyttömyys hoitaa kanttorin virkaa ja että häntä oli autettu uudelleen kouluttautumaan. Päätoimittajan mukaan julkisessa virassa olevan kohdalla tätä ei tässä tapauksessa voitaisi katsoa arkaluontoisen tiedon julkaisemiseksi. Päinvastoin, jos sitä ei olisi kerrottu, olisi lukijoissa voinut herätä aiheettomia epäilyksiä irtisanomisen taustoista.

Päätoimittajan mukaan kyse on vuosikausia jatkuneesta tapauksesta, jota paikkakunnalla on ihmetelty. Juttu julkaistiin, koska seurakuntalaisilla ja lehden lukijoilla on oikeus tietää, miksi yksi julkisessa virassa oleva kanttori ei ole vuosikausiin töissä mutta on virkasuhteessa eikä hänen tilalleen edelleenkään jutun ollessa kesken voida valita vakituista uutta työntekijää. Päätoimittaja myös katsoo, että lukijoilla on oikeus tietää, miksi seurakunnan varoja käytetään oikeudenkäyntiin. Hänen mukaansa asialla on yhteiskunnallista merkitystä.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Nivala-lehti kertoi hallinto-oikeuden ratkaisusta, joka käsitteli irtisanotun kanttorin työsuhteeseen liittyvää kiistaa. Jutussa todettiin, että kantelija oli joutunut työtapaturman seurauksena työkyvyttömäksi ja osallistunut ammatilliseen kuntoutukseen. Jutussa ei kerrottu tarkempia tietoja tapaturmasta tai työkyvyttömyyteen liittyviä diagnooseja.

Neuvosto toteaa, että kanttori ei ollut sellaisessa asemassa, että hänen yksityiselämänsä suoja olisi kaventunut. Neuvosto muistuttaa periaatteesta, jonka mukaan kaikki julkinen ei ole julkaistavissa.

Oikeudenkäynti oli kuitenkin paikallisesti kiinnostava uutinen, eivätkä jutussa kerrotut asiat olleet erityisen arkaluonteisia. Juttu ei myöskään asettanut kantelijaa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nivala-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Lauri Haapanen, Liina Matveinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Niklas Vainio, Venla Mäntysalo, Ulla Virranniemi, Arja Lerssi-Lahdenvesi ja Juha Honkonen.