6283/SL/16

Vapauttava

Lehti kuvaili kauppakeskuksen muslimeille suunnattua ramadan-juhlaa vastustanutta mielenosoitusta otsikossaan ”rasistiseksi”. Kantelija ei joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen.

Kantelu 12.7.2016

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 7.7.2016 julkaisemaan juttuun ”Rasistinen mielenosoitus keräsi vain kourallisen osallistujia – suurin osa yleisöstä maahanmuuttajia”. Kantelija kertoo olleensa paikalla sivullisena.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016070621857809_uu.shtml

Kantelijan mukaan jutussa leimataan laillinen mielenilmaisu rasistiseksi. Sen seurauksena kantelija katsoo, että myös hänet on leimattu rasistiseksi, koska hän on tunnistettavissa jutun yhteydessä julkaistussa videossa.

Kantelijan mukaan Iltalehti ei ole suostunut hänen pyynnöstään huolimatta muuttamaan jutun otsikkoa tai tekstiä.

Iltalehden vastaus 10.6.2016

Päätoimittaja Petri Hakalan mukaan Iltalehti raportoi normaalisti mielenosoituksesta Helsingin Itäkeskuksessa. Suomi Ensin -liikkeen järjestämän tapahtuman ajoitus oli päätoimittajan mukaan mielenkiintoinen, koska Helsingin Itäkeskuksen kauppakeskus juhlisti samana päivänä Ramadanin päättymistä. Kantelijoiden mukaan heidän pääviestinsä oli Itäkeskuksen ramadan-juhlallisuuksien vastustaminen. 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on päätoimittajan mukaan muuttumassa huolestuttavampaan suuntaan. Siksi päätoimittajan mukaan on tärkeää, että media ylläpitää keskustelua rasismista ja vihapuheesta, vaikka niiden sisällöistä tai tulkinnoista oltaisiin erimielisiä puolin tai toisin. 

Kantelijoiden yhteydenoton jälkeen juttuun lisättiin päätoimittajan mukaan heidän näkemyksenä, ettei kyse ollut rasistisesta mielenosoituksesta ja kerrottiin heidän näkemyksensä mielenosoituksen tavoitteista. 

Päätoimittaja muistuttaa, että julkisella paikalla mielenosoitukseen osallistuva voi tulla kuvatuksi ja kuva saatetaan julkaista. 

Päätoimittajan mukaan jutussa tai sen otsikossa ei ollut mitään virhettä ja kantelijat saivat esittää samassa yhteydessä omia näkemyksiään. Näin ollen päätoimittaja katsoo, että Iltalehti on noudattanut Journalistin ohjeita. 

 

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

Iltalehti julkaisi uutisen Suomi Ensin ry:n mielenosoituksesta, jolla vastustettiin Helsingin Itäkeskuksen kauppakeskuksen ramadanin päättymisen johdosta järjestämää markkinointitapahtumaa. Lehti kuvaili jutussaan mielenosoitusta sanalla ”rasistinen”. 

Jutussa ei todeta, että kukaan yksittäinen henkilö tai ihmisryhmä olisi ”rasistinen”. Siinä ainoastaan todetaan, että mielenosoitus oli teemaltaan ”rasistinen”. 

Koska mielenosoitus kohdistui yhden uskontokunnan kannattajien juhlaan, se oli perustellusti mahdollista tulkita yhteen uskontokuntaan kohdistuvaksi. Tätä oli mahdollista nimittää ”rasistiseksi”.

Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineillä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut. 

Iltalehdellä oli oikeus julkaista julkisella paikalla kuvattuja videoita mielenosoituksesta. Kantelija ei joutunut Iltalehden jutussa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.