6268/SL/16

Vapauttava

Lehti kuvaili kauppakeskuksen muslimeille suunnattua ramadan-juhlaa vastustanutta mielenosoitusta sanalla ”rasistinen”.

Kantelu 12.7.2016

Kantelu kohdistuu Iltalehden verkkosivuillaan 7.7.2016 julkaisemaan juttuun ”Rasistinen mielenosoitus keräsi vain kourallisen osallistujia – suurin osa yleisöstä maahanmuuttajia”. Kantelija on Suomi Ensin ry:n jäsen ja hän oli paikalla mielenosoituksessa, josta Iltalehti uutisoi.

http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016070621857809_uu.shtml

Kantelijan mukaan Suomi Ensin ry. ei ole rasistinen mutta se leimattiin lehden jutussa rasistiseksi. Kantelijan mukaan mielenosoituksessa vastustettiin Itäkeskuksen markkinointikampanjaa, joka oli suunnattu vain muslimeille eikä kantaväestölle. 

Kantelijan mukaan laillista mielenilmaisua häirittiin ja yhtä osallistujaa pahoinpideltiin lyömällä. Asiasta on kantelijan mukaan tehty rikosilmoitus. Tätä lehti ei kantelijan mukaan kertonut. 

Kantelijan mukaan lehti ei ole korjannut kirjoitustaan, vaikka Suomi Ensin ry. oli sitä vaatinut. 

Kantelijan mielestä Iltalehden uutisointi on kansankiihottamista, rasismia ja vihapuhetta Suomi Ensin ry:tä kohtaan. 

Iltalehden vastaus 10.6.2016

Päätoimittaja Petri Hakalan mukaan Iltalehti raportoi normaalisti mielenosoituksesta Helsingin Itäkeskuksessa. Suomi Ensin -liikkeen järjestämän tapahtuman ajoitus oli päätoimittajan mukaan mielenkiintoinen, koska Helsingin Itäkeskuksen kauppakeskus juhlisti samana päivänä ramadanin päättymistä. Kantelijoiden mukaan heidän pääviestinsä oli Itäkeskuksen ramadan-juhlallisuuksien vastustaminen. 

Yhteiskunnallinen ilmapiiri on päätoimittajan mukaan muuttumassa huolestuttavampaan suuntaan. Siksi päätoimittajan mukaan on tärkeää, että media ylläpitää keskustelua rasismista ja vihapuheesta, vaikka niiden sisällöistä tai tulkinnoista oltaisiin erimielisiä puolin tai toisin. 

Kantelijoiden yhteydenoton jälkeen juttuun lisättiin päätoimittajan mukaan heidän näkemyksenä, ettei kyse ollut rasistisesta mielenosoituksesta ja kerrottiin heidän näkemyksensä mielenosoituksen tavoitteista. 

Päätoimittaja muistuttaa, että julkisella paikalla mielenosoitukseen osallistuva voi tulla kuvatuksi ja kuva saatetaan julkaista. 

Päätoimittajan mukaan jutussa tai sen otsikossa ei ollut mitään virhettä ja kantelijat saivat esittää samassa yhteydessä omia näkemyksiään. Näin ollen päätoimittaja katsoo, että Iltalehti on noudattanut Journalistin ohjeita. 

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Iltalehti julkaisi uutisen Suomi Ensin ry:n mielenosoituksesta, jolla vastustettiin Helsingin Itäkeskuksen kauppakeskuksen Ramadanin päättymisen johdosta järjestämää markkinointitapahtumaa. Lehti kuvaili jutussaan mielenosoitusta sanalla ”rasistinen”.

Koska mielenosoitus kohdistui yhden uskontokunnan kannattajien juhlaan, se oli perustellusti mahdollista tulkita yhteen uskontokuntaan kohdistuvaksi. Tätä oli mahdollista nimittää ”rasistiseksi”.

Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineillä on oikeus valita käyttämänsä ilmaisut.

Iltalehti lisäsi uutiseen mielenosoituksen järjestäjien yhteydenottojen jälkeen heidän näkemyksensä mielenosoituksen motiivista. 

Iltalehden jutussa ei ollut olennaista asiavirhettä, joka sen olisi pitänyt korjata. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.