6144/SL/16

Vapauttava

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan useita juttuja Nelosen lähettämästä Haluatko miljonääriksi? -ohjelmasta. Jutuissa ei mainittu yhtiöiden kuuluvan samaan konserniin.

Kantelu 12.3.2016

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien julkaisemiin juttuihin, joissa käsitellään Haluatko miljonääriksi? -ohjelman tapahtumia. Kantelijan mukaan Ilta-Sanomat ja Nelonen ovat yhdessä aloittaneet Haluatko miljonääriksi? -ohjelman mainos- ja julkisuuskampanjan, joka rikkoo hyvää journalistista tapaa. 

Kantelijan mukaan jutuissa ei mainita Nelosen ja Ilta-Sanomien kuuluvan samaan konserniin ja artikkelit on kirjoitettu selvästi markkinointimielessä. Kantelijan mielestä lukijalle ei tehdä selväksi, että artikkeli on itse asiassa mainos, joka on naamioitu uutiseksi. Lisäksi kantelijan mielestä on erityisen paheksuttavaa, että ohjelmasta on tehty useita juttuja lyhyen ajanjakson sisällä.

Ilta-Sanomien vastaus 15.4.2016

Vastaavan päätoimittajan Tapio Sadeojan mukaan Ilta-Sanomat on Suomen suurin uutismedia, joka pyrkii palvelemaan lukijoitaan mahdollisimman hyvin ja siten kirjoittaa myös kaikista merkittävistä viihdemaailman ilmiöistä, jotka kiinnostavat katsojia/lukijoita. Mistä aiheesta milloinkin kirjoitetaan ja kuinka paljon, kuuluu Ilta-Sanomien omaan päätäntävaltaan, jota ei luovuteta ulkopuolisille. Haluatko miljonääriksi? -ohjelma on Nelosen itsenäisesti hankkima, lähettämä ja markkinoima ohjelma, jonka tekemisessä Ilta-Sanomilla ei ole ollut mitään roolia.

Kantelija paheksuu erityisesti sitä, että Ilta-Sanomat on tehnyt ko. ohjelmasta useita juttuja. Juttujen määrä ei kuitenkaan voi olla mittari sille, onko joku asia piilomainontaa vai ei. Päätoimittajan mielestä on itsestään selvää, että jos joku asia nousee isoksi uutiseksi tai ilmiöksi, niin lukijoiden mielenkiinto sitä kohtaan kasvaa ja tähän mielenkiintoon pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin tarjoamalla aihepiiristä paljon luettavaa. Ilta-Sanomat kirjoittaa myös muista kiinnostavista tv:n viihdeohjelmista aktiivisesti – riippumatta siitä, mikä mediatalo niitä tuottaa ja lähettää. 

Päätoimittajan mukaan Ilta-Sanomat on noudattanut tiukkaa linjaa, jonka mukaan aina kun käsitellään konsernin jonkun osan tai ohjelman menestystä tai menestymättömyyttä, katsojalukuja tai muuta vastaavaa aihepiiriä, konserni mainitaan ehdottomasti. Sen sijaan normaaleissa tv-ohjelmien esittelyissä ei ole koskaan ollut tapana mainita konsernia.    

Päätoimittajan mielestä konserni ei voi eikä saa olla millekään tiedotusvälineelle taakka: ei tiedotusvälinettä voi rangaista kuulumisesta johonkin konserniin ja edellyttää muita välineitä tiukempaa ja kilpailua vahingoittavaa menettelyä. On tärkeää kertoa konserniyhteys tai muu yhteistoiminta oleellisissa jutuissa, mutta kullekin tiedotusvälineelle tulisi jättää mahdollisuus terveen järjen käyttöön.

Ratkaisu

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivujensa viihdeosiossa useita juttuja Nelosen lähettämästä Haluatko miljonääriksi? -ohjelmasta. Niissä haastateltiin kilpailijoita ja kerrottiin ohjelmassa esitetyistä kysymyksistä. Jutuissa ei mainittu, että yhtiöt kuuluvat samaan konserniin

Kyseessä on erittäin suosittu viihdeohjelma, josta Ilta-Sanomat on tehnyt runsaasti juttuja. Muiden konsernien viihdeuutisia julkaisevat mediat ovat käsitelleet ohjelmaa suunnilleen yhtä runsaasti kuin Ilta-Sanomat.

Niissä jutuissa, joissa Ilta-Sanomat on käsitellyt ohjelman taloudellista merkitystä, lehti on kertonut lukijoille konserniyhteydestä Journalistin ohjeiden mukaisesti. Konserniyhteyden olisi voinut kertoa lukijoille myös muissa jutuissa, mutta se ei ollut välttämätöntä. Kyseessä oli ohjelman sisältöön liittyvä, laajasti yleisöä kiinnostava viihdeuutisointi.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Aapo Parviainen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.