6126/SL/16

Vapauttava

Lehti kirjoitti kunnallispolitiikkaan liittyvästä aiheesta. Jutussa haastateltu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee samaan konserniin kuuluvan lehden toimittajana. Tämä ei edellyttänyt konserniyhteyden mainitsemista.

Kantelu 3.3.2016

 

Kantelu koski yhteensä kolmea juttua, joista kaksi oli julkaistu Hämeen Sanomissa ja yksi samaan konserniin kuuluvassa Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa. Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten osalta kantelu kohdistuu 27.1.2016 julkaistuun juttuun ”Ilkkalasta tutkintapyyntö, kh:n luottamus puntariin”, jonka on kirjoittanut lehden päätoimittaja.

Kantelijan mukaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten jutuissa rikotaan useita Journalistin ohjeiden kohtia. Hänen mielestään ”tuomion julistamista ei malteta jättää oikeuden tehtäväksi ja vahingonkorvauksetkin langetetaan ennen kuin asiaa on edes tutkittu”. Kantelijan mielestä juttuja ei ole tehty journalistisin perustein, tietolähteisiin ei ole suhtauduttu kriittisesti eikä mielipiteitä ole erotettu tosiasioista. Kantelijan mielestä Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten päätoimittaja on myös osallinen kiistassa, josta hän itse kirjoittaa. Perusteluna on se, että päätoimittaja on syytettynä toisessa perussuomalaisiin liittyvässä oikeudenkäynnissä.

Kantelija ei kuitenkaan näiltä osin yksilöi eikä osoita, miten Journalistin ohjeita olisi rikottu. Päätoimittajaa ei myöskään voi pitää osallisena kiistassa, josta hän kirjoittaa, koska kyseessä on aivan eri oikeudenkäynti.  

Kantelu on otettu käsittelyyn vain siltä osin, miten aiheen käsittelyssä on otettu huomioon, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja toimii lehdessä toimittajana. Sen osalta neuvosto käsittelee, onko Journalistin ohjeiden kohtia 4 ja 6 rikottu. 

 

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten vastaus

Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten päätoimittaja on ilmoittanut, että Hämeen Sanomien päätoimittaja vastaa molempien lehtien puolesta.

Hämeen Sanomien päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen toteaa yhteisessä vastauksessaan, että Hämeen Sanomat ja Kaupunkiuutiset ovat olleet erityisen tarkkoina sen suhteen, ettei kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Iisakki Kiemunki saa etua siitä, että hän on Hämeen Sanomien toimittaja. 

Päätoimittajan mukaan 27.1.2016 Kaupunkiuutisissa julkaistu juttukokonaisuus kertoo siitä, että Hämeenlinnan kaupunki todennäköisesti jättää kaupunginhallituksen jäsenestä Kari Ilkkalasta tutkintapyynnön. Juttu keskittyy kokonaan paljastukseen, jossa Ilkkalan väitetään vuotaneen kaupunginhallituksen salassa pidettäviä tietoja julkisuuteen. 

Jutun lopussa on Iisakki Kiemungin lyhyt sitaatti, jossa hän toteaa aiemmin esittämänsä epäilyt oikeiksi.

Päätoimittaja toteaa seuraavasti: ”Kustantaja on varautunut tähän jo ennalta. Sitä todistaa edellä mainittujen artikkelien neutraali ja tasapuolinen toteutustapa.”

 

 Ratkaisu

 

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan. 

 

JO 6: Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

 

Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset julkaisi 27.1.2016 jutun ”Ilkkalasta tutkintapyyntö, kh:n luottamus puntariin”, joka käsitteli kaupunginhallituksessa epäiltyä tietovuotoa. Jutussa haastateltu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee samaan konserniin kuuluvassa lehdessä toimittajana. Tätä ei mainittu jutussa. Jutun kirjoittanut Hämeenlinnan Kaupunkiuutisten päätoimittaja oli samaan aikaan syytettynä toisen kunnallispoliitikon kunnian loukkaamisesta yhdessä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kanssa. Myöskään tätä ei mainittu jutussa.

Poliittiseen toimintaan osallistuminen on perusoikeus, jota ei voida journalistien osalta rajoittaa. Tiedotusvälineiden tehtävä on käsitellä yhteiskunnallisesti merkittäviä asioita, vaikka sen tai samaan konserniin kuuluvien tiedotusvälineiden toimittajat olisivat poliittisesti aktiivisia. Tällöin tiedotusvälineen on kuitenkin huolehdittava, että journalisti ei käytä asemaansa väärin.

Käsiteltäessä omalle tiedotusvälineelle tai samalle konsernille merkittäviä asioita asiayhteys on tuotava selväksi yleisölle. Jutun kirjoittaneen päätoimittajan oikeudenkäynti ei liittynyt jutun aiheeseen eikä sitä ollut sen vuoksi tarpeen mainita. Koska jutussa haastateltu kaupunginvaltuuston puheenjohtaja työskentelee toimittajana konsernin eri lehdessä, siinä ei ollut hänenkään osaltaan tarpeen mainita konserniyhteyttä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Hannu Helineva, Liina Matveinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Maria Kaisa Aula, Paula Paloranta, Juha Honkonen.