6121/SL/16

Vapauttava

Taloussanomat julkaisi mobiilisivuillaan mainostajan tuottamaa kaupallista sisältöä. Leipätekstin alussa juttu oli kreditoitu Taloussanomille.  

Kantelu 1.3.2016

Kantelu kohdistuu Taloussanomien mobiilisivuilla (m.taloussanomat.fi) 1.3.2016 tapahtuneeseen mainontaan. Kantelijan mukaan sivuilla olevia mainoksia ei ole tarpeeksi selvästi erotettu toimituksellisesta sisällöstä, vaan mobiilisivujen layout, fontti ja kommentointikuvake ovat identtisiä oikeiden uutisten kanssa. 

Kantelijan mielestä ”Taloussanomat” korostettuna tekstin alussa viittaa siihen, että uutinen on Taloussanomien tekemä. Ainoastaan jutun otsikossa oleva ”ilmoitus”-teksti kertoo, että kyseessä on mainos. Mainosta klikkaamalla pääsee mainossivulle, joka näyttää muotoilultaan samalta kuin oikea uutinen. 

Taloussanomien vastaus 31.3.2016

Päätoimittaja Tapio Sadeoja myöntää kantelijan olevan oikeassa jutun alussa näkyvän, punaisella pohjalla olevan ”Taloussanomat”-tekstin osalta. Jutun alussa ei olisi pitänyt lukea ”Taloussanomat” vaan ”Ilmoitus”. Kyse oli teknisestä virheestä, joka selvitysten mukaan esiintyi ainoastaan lehden mobiilisivujen etusivulla. Jutun avattuaan päätyy advertoriaalin artikkelinäkymään, jossa korostettu teksti toimii oikein. Artikkelinäkymässä on vielä selvemmin ilmoitettu, että kyseessä on sponsoroitu sisältöosio.

Päätoimittajan mukaan mobiilisivujen etusivulla advertoriaalinostot tehdään käsin ja johtuen teknisistä rajoitteista noston typografiaa ei voi vaihtaa. Ainoat tavat ilmoittaa ilmoituksesta ovat otsikon alun [Ilmoitus]-teksti ja punainen Ilmoituslätkä, joka harmillisesti antoi lukijalle väärän kuvan.

Päätoimittaja korostaa, että kyseinen tekninen virhe on korjattu, eikä samaa ongelmaa tulevaisuudessa esiinny. Muilta osin päätoimittaja katsoo, että kantelu on aiheeton, sillä ilmoitusmateriaali on merkitty ilmoitukseksi ja näin erotettu journalistisesta sisällöstä. 

Ratkaisu

 

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Lausuma medialle mainonnan merkitsemisestä 2015

Taloussanomat julkaisi mobiilisivuillaan toimituksellista sisältöä muistuttavan mainostajan blogikirjoituksen. Mainoksen ensimmäisellä rivillä, otsikossa, luki: ”[Ilmoitus] Vantaa näyttää mallia sähköisissä palveluissa”. Sen alla, leipätekstin alussa, oli punaisella pohjalla merkintä ”Taloussanomat”. Lehden nimen käyttäminen antoi vaikutelman siitä, että kysymys oli toimituksellisesta aineistosta. 

Päätoimittajan mukaan ”Taloussanomat”-tekstin paikalla olisi pitänyt lukea ”ilmoitus”. Hän myönsi, että kysymys oli teknisestä virheestä. Lehti korjasi teknisen virheen saatuaan siitä tiedon. 

Journalistin ohjeet edellyttävät, että toimitus pitää mainosten ja toimituksellisen aineiston rajan selvänä. Neuvosto on toistuvasti korostanut, että lukijan on pystyttävä vaivattomasti päättelemään, missä kulkee toimituksen tekemän tai tuottaman ja ulkopuolisten maksaman aineiston raja. Neuvoston mukaan ”Taloussanomat”-teksti johti lukijoita harhaan. Tämän vuoksi juttu oli kanteluhetkellä piilomainontaa. 

Internetin ja mediatoimialan digitaalisen murroksen myötä mainonnan muodot muuttuvat niin nopeasti, että mainonnan merkitseminen kaikilla media-alustoilla samanaikaisesti saattaa olla haastavaa. Julkisen sanan neuvosto painottaa, että tiedotusvälineiden tulisi kuitenkin huolehtia siitä, että mainossisältö on asianmukaisesti merkitty kaikilla teknisillä alustoilla, joissa sitä jaetaan. 

Vaikka juttu vaikutti julkaisuhetkellä piilomainonnalta, kyse oli kuitenkin teknisestä virheestä. Koska Taloussanomat korjasi teknisen virheensä heti saatuaan siitä tiedon, Julkisen sanan neuvosto poikkeuksellisesti katsoo, että Taloussanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Aapo Parviainen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo ja Arja Lerssi-Lahdenvesi.