6113/SL/16

Vapauttava

Sydän-Satakunta julkaisi verkkosivuillaan uutisen murhaepäilystä. Lehti otsikoi juttunsa seuraavasti: ”Murhasta epäiltynä vangittu pelannut Kuparikiekossa - taustalla riitaisa ero”. Jutusta kävi ilmi, että riitaisa ero ei viitannut urheiluseuraan.

Kantelu 23.2.2016

Kantelu kohdistuu Sydän-Satakunnan 18.2.2016 julkaisemaan uutiseen ”Murhasta epäiltynä vangittu pelannut Kuparikiekossa – taustalla riitaisa ero”. Kantelijan mielestä jutun otsikko johtaa lukijoita harhaan antamalla ymmärtää, että Kuparikiekko-jääkiekkojoukkue liittyisi rikokseen. 

Kantelija on ollut yhteydessä lehteen, ja pyytänyt toimitusta poistamaan maininnat Kuparikiekosta jutun otsikosta ja itse jutusta. Kantelija myöntää, että tiedot eivät ole virheellisiä, mutta pitää seuran nimen mainitsemista harhaanjohtavana ja tarpeettomana. 

Sydän-Satakunnan vastaus 17.3.2016

Päätoimittaja Timo Simulan mukaan harjavaltalainen Kuparikiekko-seura mainittiin jutussa, koska yksityiskohtaa käytettiin jutun paikallistamisessa lehden levikkialueelle. Päätoimittaja kertoo saaneensa puhelinsoiton seuran edustajalta, joka vaati seuran nimen ja siihen liittyvien tietojen poistamista jutusta. Seuran edustaja perusteli nimen poistamista sillä, että seuralla ei ollut mitään tekemistä murhan kanssa. 

Päätoimittajan mukaan lehti ei painostuksesta huolimatta suostunut muuttamaan juttua, koska siinä ei ollut todettua virhettä. Päätoimittajan mielestä jutusta ei millään voinut saada sellaista käsitystä, että Kuparikiekko olisi jollain tavalla osallisena epäillyssä murhassa. 

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

Lehti kertoi verkkosivuillaan murhaepäilystä, joka kohdistui 33-vuotiaaseen nakkilalaismieheen. Jutussa epäillyn taustasta kerrottiin, että mies oli pelannut jääkiekkoa paikallisessa Kuparikiekko-joukkueessa. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Sydän-Satakunnan julkaiseman jutun otsikosta ”Murhasta epäiltynä vangittu pelannut Kuparikiekossa – taustalla riitaisa ero” voi mahdollisesti saada väärän käsityksen jutun sisällöstä. Itse jutusta kuitenkin selviää, että Kuparikiekolla ei ollut yhteyttä murhaepäilyyn. Neuvoston mukaan otsikon ei tarvitse olla täsmällinen ja yksiselitteinen, jos itse jutusta selviää, mistä on kysymys. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Sydän-Satakunta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.