6071/SL/16

Langettava

Vieraskolumnistin tekstissä oli olennainen asiavirhe, jonka lehti korjasi verkossa, mutta ei painetussa lehdessä. Verkkokorjauskin kesti kolme viikkoa, vaikka kantelija ilmoitti virheestä heti julkaisupäivänä.


Kantelu 11.1.2016  

Kantelu kohdistuu Satakunnan Kansassa 28.12.2015 julkaistuun vieraskolumniin ”Aika nousta keskinkertaisuudesta laatuun”. Tekstin mukaan ”Akateemisia on työttöminä noin 40 000 ja tohtoreista yli kolmannes”. Kantelijan mukaan tieto akateemisista työttömistä on oikein, mutta tieto tohtorien työttömyydestä on suuruusluokaltaan virheellinen. Työttömiä tohtoreita ei ole yli kolmannesta, vaan Akavan tietojen mukaan vähän yli 4 prosenttia. Kantelija on pyytänyt virheen korjausta.  

 

Satakunnan Kansan vastaus 4.3.2016  

Päätoimittaja Tomi Lähdeniemi vastaa, että kantelija on oikeassa. Vieraskolumnissa oli oleellinen virhe, joka olisi pitänyt oikaista. Oikaisu http://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/oikaisu-16/ julkaistiin verkossa ilman linkitystä alkuperäiseen kolumniin, eikä oikaisua julkaistu lainkaan printtilehdessä. Lähdeniemi katsookin, että toimitus on toiminut vastoin omaa ohjeistustaan ja Satakunnan Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa vastaan.  

 

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.  

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.  

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.  

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Satakunnan Kansan vieraskolumnissa kerrottiin 28.12.2015, että akateemisia on Suomessa työttöminä noin 40 000 ja tohtoreista yli kolmannes. Kantelija pyysi heti julkaisupäivänä toimitusta korjaamaan virheen: tohtoreita on työttöminä hieman yli 4 prosenttia. Oikaisu julkaistiin 21.1.2016 verkossa. Painetussa lehdessä oikaisua ei julkaistu.

Journalistin ohjeiden mukaan olennainen asiavirhe on korjattava aina toimituksellisilla verkkosivuilla ja tässä tapauksessa lisäksi painetussa lehdessä, jossa vieraskolumni myös julkaistiin. Virheen korjaus verkossakin kesti ihmeteltävän kauan, mutta langettava päätös perustuu ainoastaan oikaisun laiminlyöntiin painetussa lehdessä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Satakunnan Kansa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.  

Ratkaisun tekivät:  

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.