6045/SL/15

Langettava

Östnylandin julkaisemassa jutussa kantelijan yrityksestä oli väärä kuva, jonka perusteella kantelija leimattiin sosiaalisessa mediassa rasistiksi. Lehti korjasi virheen samana päivänä, mutta ei kertonut virheestä eikä siitä, miten ja milloin se on korjattu.  

Kantelu 12.12.2015  

Kantelu kohdistuu Östnylandin verkkopalvelussaan 4.12.2015 klo 8.40 julkaisemaan juttuun Förbudsskyltar sprids i Strömfors. Tässä linkki jutun korjattuun versioon:  

http://gamla.ostnyland.fi/lokalt/2015-12-04/781019/forbudsskyltar-sprids-i-stromfors  

Kantelijan mukaan hänestä kertovan artikkelin yhteydessä oli ensin julkaistu kuva rasistisen yhteisön Patriootti.comin julisteesta. Kantelija kertoo, että hänellä ei ole mitään tekemistä kyseisen yhteisön kanssa. Kantelijan mukaan kuvan liittäminen häneen leimaa hänet ja hänen yrityksensä rasistisiksi.  

Östnylandin vastaus 14.1.2015  

Päätoimittaja Micaela Römanin mukaan Östnylandin verkkopalvelussa julkaistiin aamulla 4.12.2015 uutinen kieltokylteistä Strömforsin kylässä. Jutun otsikko oli Förbudsskyltar sprids i Strömfors ja se kuvitettiin arkistokuvalla, koska oikeaa uutiskuvaa oltiin vasta ottamassa paikan päällä. Päätoimittajan mukaan kuvatekstissä sanottiin, että kyseinen kuva ei liity tapahtumiin kylällä. Toimitus valmisteli isompaa juttua samasta aiheesta.  

http://gamla.ostnyland.fi/lokalt/2015-12-04/781069/inget-stallningstagande-mot-asylsokande  

Päätoimittajan mukaan kantelija otti yhteyttä toimitukseen ja vaati väärän kuvan poistamista jutusta. Toimitus korjasi jutun päätoimittajan mukaan heti liittämällä siihen oikean kuvan klo 11.58.

Ratkaisu  

JO 11: Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.  

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.  

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.  

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.  

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Östnyland julkaisi verkkopalvelussaan uutisen kantelijasta, joka valmisti mm. arabiankielisiä yksityisalue-kylttejä. Lehti liitti juttuun arkistokuvan rasistisen yhteisön julisteesta. Kantelija leimattiin arkistokuvan vuoksi sosiaalisessa mediassa rasistiksi.  

Lehti vaihtoi kuvan kantelijan pyynnöstä samana päivänä, mutta ei kertonut, miten ja miksi juttua oli korjattu. Lehti toimi tässä vastoin Journalistin ohjeita.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Östnyland on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Katariina Anttila, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Heikki Kuutti, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.