6006/SL/15

Vapauttava

Keski-Häme julkaisi uutisen suunnitelmista perustaa turvapaikanhakijoille majoitustiloja Lammille. Otsikko vastasi riittävän tarkasti uutisen sisältöä.


Kantelu 12.11.2015

Kantelu kohdistuu Keski-Hämeen 1.10.2015 julkaisemaan uutiseen ”Lammille kolmas vastaanottokeskus?”. Kantelijan mukaan uutisessa tuodaan esille virheellinen väite siitä, että Lammille olisi suunnitelmissa rakentaa kolmas turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus. Olennaisimpana virheenä kantelija pitää sitä, että otsikossa mainitaan mahdollinen kolmas vastaanottokeskus.

Kantelija kertoi haastattelussa lehdelle mahdollisuudesta majoittaa turvapaikanhakijoita Lammin vanhan meijerin tiloihin. Kantelijan mielestä asiassa ei ollut kyse vastaanottokeskuksen perustamisesta, vaan alustavasta suunnitelmasta majoittaa turvapaikanhakijoita. Kantelija oli haastattelussa painottanut toimittajalle uutisessa käytettävien sanamuotojen merkitystä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Kantelija on esittänyt lehdelle oikaisuuvatimuksen, mihin lehti ei ole suostunut. 

Keski-Hämeen vastaus 7.12.2015

Päätoimittaja Esa Joensuun mukaan uutisessa oli kaksi osaa, joista toinen kertoi mahdollisuudesta kunnostaa entisen meijerirakennuksen asuntoja turvapaikanhakijoiden asunnoiksi eli vastaanottokeskuksiksi tai osaksi toista vastaanottokeskusta. Uutista varten haastateltiin kantelijaa meijerin toisena omistajana, jonka lisäksi toimittaja kävi vierailemassa meijerikiinteistöllä ja asian taustoja selvitettiin SPR:n Hämeen piirin vastaanottokeskusten johtajalta.

Uutinen lähetettiin ennen julkaisemista sähköpostilla kantelijalle, jonka jälkeen hän kävi toimittajan kanssa läpi korjaustoiveitaan. Kantelija esitti toivomuksen, että otsikko ”Lammille kolmas vastaanottokeskus?” vaihdettaisiin muotoon ”Lisää asuntoja turvapaikanhakijoille”, mutta siihen toimittaja ei suostunut siitä syystä, että toimituksella on oikeus muotoilla sille kerrottuihin tosiasioihin perustuva otsikko, joka tässä tapauksessa oli uutisen tärkein ydin ja perustui täysin siihen mitä haastattelussa toimittajalle on kerrottu. Väliotsikkoon ”Vanha meijeri vastaanottokeskukseksi?” kantelijalla ei ollut mitään sanottavaa.

Uutinen päätettiin julkaista ja otsikko pitää entisellään, koska kaikki uutisen asiat perustuivat uskottaviin kertomuksiin ja otsikossa oleva kysymysmerkki ilmaisee asian toteutumisen olevan vielä keskeneräinen ja epävarma. Lehti tarjosi mahdollisuutta oman vastineen julkaisemiseen.  

Päätoimittajan mukaan uutinen on tehty hyvää journalistista tapaa noudattaen. Se on sekä otsikoltaan että muilta osiltaan totuudenmukainen ja jokainen siinä esitetty asia pystytään perustelemaan sekä faktoiltaan että journalistisesti. Kantelija ei halunnut käyttää hänelle tarjottua vastineoikeutta. Mainituilla perusteilla päätoimittaja katsoo, että kantelu on perusteeton.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.  

JO 15: Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

Keski-Häme julkaisi lehdessä uutisen ”Lammille kolmas vastaanottokeskus?”. Uutisessa kerrottiin suunnitelmista perustaa kolmas vastaanottokeskus Lammin vanhaan meijeriin. Lehti ja kantelija ovat eri mieltä siitä, onko suunnitelmissa kyse vastaanottokeskuksen perustamisesta.  

Kantelijaa haastateltiin uutista varten. Haastattelussa kantelija kertoi meijerin kunnostamisesta ja mahdollisuudesta majoittaa turvapaikanhakijoita kiinteistön asuntoihin. Uutisen luonnoksen saatuaan kantelija esitti lehdelle toivomuksen otsikon muuttamisesta. Lehti ei otsikon muuttamiseen suostunut.

Vastaanottokeskuksella tarkoitetaan paikkaa, jossa turvapaikanhakijat ja pakolaiset asuvat sen ajan, jonka heidän turvapaikka-asiansa käsittely kestää. Kantelijan mukaan meijerin asuntoihin oli suunniteltu majoitustiloja turvapaikanhakijoille, mikäli SPR hyväksyy tilat. Otsikko vastasi riittävän tarkasti uutisen sisältöä.  

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keski-Häme ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun teki puheenjohtaja Elina Grundström

3.3.2016