5966/SL/15

Langettava

Vasabladet siteerasi jutussaan luennoitsijan kokemuksia elämästään mielenterveyspotilaan lapsena. Luennoitsijasta ja hänen läheisistään julkaistiin arkaluonteisia asioita kysymättä hänen lupaansa. Luennoitsija tiesi, että paikalla on toimittaja. Lehden olisi pitänyt pyytää luennoitsijan omaiselta lupa häntä koskevien arkaluonteisten asioiden julkaisemiselle.

Kantelu 7.10.2015

 

Kantelu kohdistuu Vasabladetissa 6.10.2015 julkaistuun juttuun ”Han vann kampen”. 

Kantelija kertoo olleensa luennoimassa kotikaupungissaan järjestetyssä mielenterveystyötä tukevassa omaisseminaarissa (Anhörigseminarium), jonka teemana oli nuoret ja omaiset. Kantelija kertoi luennossaan oman selviytymistarinansa elämästään mielenterveysongelmaisen lapsena.

Kantelijan mukaan Vasabladetin toimittaja lähestyi häntä seminaarin jälkeen ja halusi kuvata hänet. Seminaarin järjestäjät olivat kertoneet kantelijalle, että Vasabladet olisi paikalla ja tekisi seminaarista jutun.

Kantelija oletti toimittajan tekevän juttua koko seminaarista ja yllättyi ja järkyttyi täysin, kun juttu olikin vain hänestä. Kantelijan mukaan jutussa kerrottiin arkaluonteisia asioita hänestä ja hänen omaisistaan, eikä hän olisi kertonut asioista samalla tavalla medialle, eikä olisi halunnut, että hänen läheisensä saavat tietää asioista kotipaikkakunnan lehdestä. Kantelijan mukaan hänelle ei myöskään tarjottu mahdollisuutta tarkistaa juttua. 

Vasabladetin tarjoukseen oman kannanoton julkaisemisesta tai jutun oikaisemisesta kantelija ei suostunut, koska se ei olisi korjannut jo tapahtunutta vahinkoa.

Vasabladetin vastaus 28.10.2015

Päätoimittaja Niklas Nyberg myöntää, että Vasabladetin toimittajan olisi pitänyt kertoa kantelijalle selkeämmin, että lehti tekee jutun hänestä ja hänen kokemuksistaan luennon perusteella. 

Päätoimittajan mukaan kantelijan olisi pitänyt kuitenkin ymmärtää, että hänen kertomuksensa voi joutua lehteen. Päätoimittajan mukaan tilaisuus oli kaikille avoin ja järjestäjä oli kutsunut myös Vasabladetin paikalle ja seminaarin järjestäjälle ja kantelijalle oli kerrottu, että lehti oli paikalla ja seurasi luentoa. 

Päätoimittajan mukaan seminaarin järjestäjille oli myös kerrottu, että lehti on erityisesti kiinnostunut kantelija luennosta.

Päätoimittaja muistuttaa, että kantelija valitsi itse avoimen asenteen kerronnassaan, vaikka tiesi, että media oli paikalla, olihan hän kertonut elämäntarinansa myös muissa medioissa ja esimerkiksi Kyrkopressenissä netissä nuorten kunnallisella palvelusivulla.  

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Vasabladetin toimittaja osallistui Vaasassa järjestettyyn kaikille avoimeen seminaariin, jossa käsiteltiin nuorten asemaa mielenterveyskuntoutujan lapsena. Toimittaja kirjoitti kantelijan seminaariluennon pohjalta haastattelua muistuttavan jutun, jossa kerrottiin arkaluontoisia tietoja kantelijasta ja hänen omaisestaan.  

Jutun ingressissä mainitaan, että kantelija puhui kyseisessä seminaarissa ja lopussa on lainauksena yleisön esittämä kysymys. Lisäksi jutun yhteydessä on seminaarista kertova faktalaatikko. Kantelija tapasi toimittajan luennon jälkeen ja antoi ottaa itsestään valokuvan juttua varten. 

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että kaikki julkinen ei ole julkaistavissa. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Toimittajan olisi pitänyt varmistaa, että jutussa ei rikottu kantelijan eikä hänen läheistensä yksityisyyden suojaa. 

Kantelija oli itse kertonut samoista kokemuksistaan julkisuudessa useita kertoja. Hän puhui julkisessa tilaisuudessa ja oli tietoinen siitä, että paikalla oli toimittaja.

Sen sijaan kantelijan perheenjäsenen elämään liittyviä erityisen arkaluonteisia tietoja ei olisi saanut julkaista ilman asianomaisen suostumusta. Perheenjäsen oli paikkakunnalla tunnistettavissa. Hän ei itse kannellut jutusta, mutta hän antoi JSN:n tiedustelun jälkeen kirjallisen suostumuksensa kantelulle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vasabladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät: Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Paula Paloranta, Heikki Valkama ja Juha Honkonen.