5950/SL/15

Vapauttava

Savon Sanomat uutisoi Itä-Suomen hovioikeuden päätöksestä, joka koski törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä annettua rangaistusta. Uutisessa oli asiavirhe, jonka lehti oikaisi saatuaan tiedon siitä. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide.

Vapauttava päätös 5950/SL/15

Savon Sanomat

Asia: Totuudenmukainen tiedonvälitys, virheen korjaus

Savon Sanomat uutisoi Itä-Suomen hovioikeuden päätöksestä, joka koski törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä annettua rangaistusta. Uutisessa oli asiavirhe, jonka lehti oikaisi saatuaan tiedon siitä. Äänestyspäätös 11–1. Eriävä mielipide.

Kantelu 28.9.2015

Kantelijan mielestä uutinen on totuudenvastainen, kun siinä väitetään iäkkään miehen olleen sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa. Kantelijan mukaan Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi syytteet yhdyntöjen osalta. Kantelija pyysi lehdeltä oikaisua, mutta lehti ei oikaissut juttua eikä vastannut kantelijan yhteydenottoon.

Savon Sanomien vastaus 7.10.2015

Päätoimittaja Seppo Rönkön mukaan uutisessa todettiin, että mies oli ollut ainakin neljä kertaa sukupuoliyhteydessä lapsen kanssa. Uutinen perustui käräjäoikeuden päätökseen ja Itä-Suomen hovioikeuden päätöksen julkiseen osaan. 

Kantelija lähetti sähköpostilla lehdelle oikaisupyynnön, jossa hän pyysi lehteä oikaisemaan ”valheellisen tiedon” ja viittasi hovioikeuden päätöksen salaiseksi julistettuun osaan. Lehdellä ei ollut mahdollisuutta arvioida, oliko uutisessa virhe, joka edellyttäisi oikaisua. Pelkästään kantelijan pyynnön perusteella lehti ei katsonut oikaisua aiheelliseksi. Lehti oikaisi uutisen vasta saatuaan tiedon hovioikeuden päätöksen salaisen osan sisällöstä.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Savon Sanomat julkaisi uutisen, joka käsitteli Itä-Suomen hovioikeuden päätöstä. Siinä kovennettiin miehen käräjäoikeudessa saamaa rangaistusta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä. Uutinen perustui käräjäoikeuden päätökseen ja hovioikeuden päätöksen julkiseen osaan.

Kantelijan mukaan uutinen oli virheellinen ja hän pyysi lehdeltä oikaisua. Kantelijan oikaisupyyntö perustui hovioikeuden päätöksen salaiseksi julistettuun osaan, mutta hän ei esittänyt sitä lehdelle. 

Lehti ei katsonut aiheelliseksi tehdä oikaisua pelkästään kantelijan pyynnön perusteella. Lehti oikaisi tiedon välittömästi, kun sai varmistetun tiedon hovioikeuden päätöksen salaiseksi julistetusta osasta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Savon Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Vapauttavaa äänestivät:

Elina Grundström (pj), Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Marko Forss, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.

Langettavaa äänesti:

Pirjo Auvinen

Auvisen eriävä mielipide:

Savon Sanomat tekee uutisen, joka perustuu käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätösten julkisiin osiin. Kantelijan mukaan jutussa on virhe, joka selviää hovioikeuden päätöksen salaisiksi julistetuilta sivuilta. Lehti ei tee oikaisua kantelijalta saamansa kopion pohjalta, vaan vasta kun on saanut salaiseksi julistetut sivut kantelumateriaalina Julkisen sanan neuvostolta.

Lehden julkaisema oikaisu sisältää salaisiksi julistettuja tietoja siitä, miten 10-vuotiasta lasta oli käytetty seksuaalisesti hyväksi. Oikaisu rikkoo siten Journalistin ohjeiden kohtaa 28, joka edellyttää että rikoksen uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta ja kohtaa 30, jonka mukaan erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Oikaisulla lehti varmasti pyrki korjaamaan aiemman virheensä, mutta oikaisun hyväksikäyttöä kuvaavilla lauseilla lehti syyllistyi uusiin vakaviin virheisiin, joiden perusteella olen langettavan päätöksen kannalla.