5934/SL/15

Vapauttava

Turun Sanomat julkaisi verkkosivustollaan jutun ”Kohuttu FB-sivu kuuluu ilmeisesti Sipilän tavanneen täyskaimalle”. Otsikko osoittautui vääräksi tiedoksi. Lehti päivitti juttua useaan otteeseen saman päivän aikana ja virhe korjattiin myöhemmissä versioissa. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe.

Kantelu 6.9.2015

Kantelijan 1 mukaan Turun Sanomien verkkosivuston juttu ”Kohuttu FB-sivu kuuluu ilmeisesti Sipilän tavanneen täyskaimalle” rikkoo hyvää journalistista tapaa levittämällä väärää tietoa. Kantelijan mielestä väite, että jutussa mainitun Facebook-sivun laatija on pääministeri Sipilää kätelleen henkilön Yhdysvalloissa asuva täyskaima, on virheellinen. 

Kantelijan 2 mukaan keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa tuli päivän kuluessa ilmi, että Turun Sanomien verkkosivuston jutussa mainittu FB-sivu kuuluu Suomessa oleskelevalle turvapaikanhakijalle, eikä tämän Yhdysvalloissa asuvalle täyskaimalle. Kantelijan toteaa, että juttuun oli tehty päivän aikana pieniä muutoksia. Juttu sisälsi kuitenkin edelleen väitteen siitä, että FB-sivu ei kuulu Suomessa turvapaikanhakijana oleskelevalle henkilölle, vaan Yhdysvalloissa asuvalle täyskaimalle. Kantelija on pyytänyt lehdeltä virheen korjausta.

Turun Sanomien vastaus 24.9.2015

Päätoimittaja Kari Vainion mukaan jutusta julkaistiin iltapäivällä 6. syyskuuta neljä eri versiota ts.fi-verkkosivustolla. 

Päätoimittaja perustelee turvapaikanhakijan verkkosivuston sisällön ja aitouden nopeaa käsittelyä lehden verkkosivustolla asian saamalla suurella huomiolla ja yhteiskunnallisella merkityksellä. Jokaisessa jutussa viitattiin edelliseen juttuun ja virheellinen tieto oli korjattu kahdessa viimeisessä versiossa. Toimitus ei kuitenkaan voinut korjata jutun sisältöä pelkästään keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa esitettyjen tietojen perusteella. 

Kaikissa versioissa tuotiin selvästi esiin, että kyse on toistaiseksi hyvin epävarmasta informaatiosta. Kolmannessa versiossa, jonka julkaisuun mennessä oli saatu varmistettua, että sivusto on aito, todetaan myös, että toimitus yrittää edelleen täydentää juttua turvapaikanhakijan kommentilla. Viimeinen versio kirjoitettiin laajempaan muotoon toimitukseen tulleen lukijapalautteen perusteella. 

Päätoimittajan mukaan toimituksella ei voi olla aiheen käsittelyssä mitään poliittisia motiiveja tai kannanottoa turvapaikanhakijoihin. Ei olisi ollut myöskään perusteltua poistaa juttua edes väliaikaisesti verkosta.

Ratkaisu

JO 13: Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka. 

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Turun Sanomat julkaisi verkkosivustollaan jutun ”Kohuttu FB-sivu kuuluu ilmeisesti Sipilän tavanneen täyskaimalle”. Jutussa arvellaan, että Facebook-sivun laatija ei ole Suomessa oleskeleva turvapaikanhakija, vaan hänen Yhdysvalloissa asuva täyskaima. Tieto osoittautui myöhemmin virheelliseksi.

Lehti julkaisi juttuun päivän aikana useita päivityksiä, joissa tarkennettiin aikaisempien juttujen tietoja. Kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe, sillä ensimmäisissä versioissa tuotiin selvästi esille, että kyse on arveluista. Lehti täydensi raportointiaan Journalistin ohjeiden mukaisesti, kun se kertoi, että  Facebook-sivu todella kuuluu Suomessa oleskelevalle turvapaikanhakijalle.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Turun Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Marko Forss, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.