5923/YLE/15

Vapauttava

Radiopakinassa esitettiin kärjistys kantelijan väitöskirjasta. Kyse ei kuitenkaan ollut olennaisesta asiavirheestä, joka olisi pitänyt korjata. Yleisradio julkaisi kantelijan vaatimuksesta verkossa ja radiossa lyhyen tekstin, jossa tämä sai kiistää pakinoitsijan kärjistyksen.

Kantelu 26.8.2015

Kantelu kohdistuu Yleisradion Radio 1:ssä 19.8.2015 esitettyyn Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmään, joka kertoi säveltäjä Lorenzo de Fontesta. Oheinen sitaatti on radio-ohjelmasta: ”Mainetta on lisännyt myös Mozart, joka ei ollut suurenmoinen häntäheikki, vaikka sellaisena Antti Vihinen haluaa hänet tuoreessa kirjassaan nuoruutensa rocktähtien rinnalla nähdä. Mutta toisaalta, hän on tämä sama Vihinen, joka on väitöskirjan verran nähnyt vaivaa todistaakseen Sibeliuksen natsiksi, joten riennämme eteenpäin.”

Toimittaja esittää yksiselitteisesti ja vailla tulkinnan mahdollisuutta ”totena” väitteen, jonka mukaan kantelija olisi kirjoittanut kokonaisen väitöskirjan ”todistaakseni Sibeliuksen natsiksi”. Kantelija oli yhteydessä ohjelman vastaavaan toimittajaan ja tuottajaan sekä toimitti Yleisradioon seuraavan vastineen ja oikaisuvaatimuksen: ” – – väite siitä, että olisin ”kokonaisen väitöskirjan verran nähnyt vaivaa” todistaakseni ”Sibeliuksen natsiksi” on törkeää panettelua eikä vastaa todellisuutta. Missään kirjoituksessani en ole milloinkaan väittänyt Sibeliuksen olleen natsi, saati tällaista näkemystä väitöskirjassani esittänyt. – – Edellytän siis, että oikaisette kyseisen toimittaja Lindgrenin väitteen ohjelmassanne ja nettisivuillanne hyvän journalistisen tavan mukaisesti ensi tilassa”.

Kantelijan mukaan ohjelman tuottaja vastasi, että oikaisua vaatinut kohta leikataan pois uusinnasta ja ennen seuraavan ohjelman alkua toimittaja lukee omalla äänellään oikaisun. Lisäksi oikaisu luvattiin Ylen verkkosivuille. Nettisivulle ilmestyi muutaman tunnin kuluttua kantelijan mielestä asianmukainen ja asiallinen oikaisu. Siinä todettiin toimittajan esittäneen virheellisen väitteen ohjelmassaan. Samalla todettiin, että allekirjoittanut ei ole tehnyt väitöskirjaa, jossa Sibeliusta olisi väitetty natsiksi. Kanteija kertoo tyytyneensä tähän.

Kantelun mukaan seuraavana aamuna Yleisradion nettisivuille oli yllättäen ilmestynyt uusi oikaisu vanhan tilalle: ”Oikaisu: Minna Lindgren viittasi ohjelman ensilähetyksessä (Yle Radio 1, 19.8.2015) Antti Vihisen väitöskirjaan ja tulkitsi Vihisen esittäneen väitteitä Sibeliuksen natsikytkennöistä. Vihinen sanoutuu voimakkaasti irti Lindgrenin tulkinnasta.”

Kantelija kirjoittaa, että aiemmin julkaisusta oikaisusta olikin yhden yön aikana tullut ”oikaisu”. Siinä ei myönnetä toimittajan esittäneen ohjelmassaan virheellistä tai valheellista tietoa, vaan kerrotaan ainoastaan tulkinnoista ja niiden eroista. Toimittajan alkuperäinen teksti ei millään tavoin kerro ”tulkinnasta” vaan absoluuttisesta faktasta. Kantelija vaatikin alkuperäisen oikaisun palauttamista ja lukemista uusinnan yhteydessä, mutta tästä Yleisradio kieltäytyi.

Yle ei ole kantelijan pyynnöistä huolimatta asianmukaisesti oikaissut ohjelmassaan esitettyä selkeästi virheellistä tietoa. Yleisradio ei muutenkaan pysynyt alkuperäisessä oikaisulupauksessaan: 23.8.2015 kello 14 Yle yksi -kanavalla lähetetyn ohjelman uusinnassa luettiin jälkimmäinen versio eli ”oikaisu”, eikä sitä lukenut ohjelman toimittaja, van kuuluttaja. Kyseenalainen kohta oli sentään leikattu ohjelmasta pois. Kantelija kysyy miksi, jos kerran ”oikaisun” toisen version mukaan kyseessä on vain tulkintaero?

Yleisradion vastaus 10.9.2015

Vastaava toimittaja Ville Vilén vastaa, että kantelija on klassisen musiikin alueella tunnettu vaikuttaja ja tutkija, jonka väitöskirja ”Theodor W. Adornon Sibelius-kritiikin poliittinen ulottuvuus” aiheutti ilmestyessään vuonna 2000 laajaa julkista keskustelua. Kantelijan tutkimus osoitti, että Sibeliuksella oli aiemmin luultua tiiviimmät suhteet kansallissosialistiseen Saksaan. Lisäksi väitöskirjaan liittyvää hyväksymisprosessia käsiteltiin julkisuudessa poikkeuksellisen runsaasti, sillä vastaväittäjä, Helsingin yliopiston dosentti ja Magdeburgin yliopiston professori ei suositellut työn hyväksymistä. Lausunnossaan tämä kirjoitti, että väitöstyö “alittaa tutkimusteknisesti ja itsenäisen ajattelun suhteen” heikoimpienkin Suomessa viime vuosina hyväksyttyjen musiikkitieteellisten väitöskirjojen tason. Myöhemmin tutkimus kuitenkin Vilénin mukaan hyväksyttiin erinäisten julkisuudessa käsiteltyjen vaiheiden jälkeen. 

Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä on Yle Radio 1:ssä vuonna 2014 käynnistynyt pakinatyylinen musiikkiohjelma, jota kuvaillaan ohjelman esittelytekstissä ”faktan, musiikin ja huumorin yhdistelmäksi”. Ohjelman toimittaja on yleisölle tuttu vuosikymmenten ajalta toimittajana, pakinoitsijana ja kirjailijana. Lindgrenin toimittajapersoonaan ja ohjelmasarjaan liittyy olennaisesti asioiden terävä ja humoristissävyinen esittäminen, josta kertovat esimerkiksi Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmän jaksot otsikoilla ”Uutta Sibelius-tutkimusta kaljuuntumisen näkökulmasta” tai ”Seksistinen primadonnakimara”. 

Kantelun kohteena olevassa jaksossa ”Mies ja kolme neronleimausta: Lorenzo da Ponten ihmeelliset elämät” Lindgren viittasi kantelijan väitöskirjaan esittäen siitä näkemyksen, jonka mukaan tämä on ”kokonaisen väitöskirjan verran nähnyt vaivaa todistaakseen Sibeliuksen natsiksi”. Lindgren oli lukenut väitöskirjan ja muodostanut siitä oman tulkintansa. Vastaavien kärkevien ilmaisujen käyttö kuuluu vastaavan toimittajan Ville Vilénin mukaan keskeisesti ohjelman luonteeseen. Kyseessä ei ole puhtaan informaation väline, vaan näkemyksellisen huumorin sävyttämä pakina. 

Kantelijan reagoitua ohjelmassa esitettyyn lauseeseen Yleisradio tarjosi tutkijalle mahdollisuuden omaan kannanottoon. Tuottaja kävi kantelijan kanssa välittömästi sekä puhelinkeskustelun että sähköpostikirjeenvaihtoa, jonka lopputuloksena päädyttiin tarjoamaan oikaisumahdollisuutta. Vaikka Lindgrenin tyylilaji on ohjelman kuuntelijoille erittäin tuttu, Yleisradio pyrki ottamaan huomioon tutkijan kokemuksen ammatti-identiteettinsä haavoittamisesta.

Vilén kirjoittaa, että ohjelman Areena-version yhteyteen lisättiin viipymättä oikaisuteksti, jonka sanamuotoa myöhemmin muokattiin ja täsmennettiin. Kummassakin versiossa pyrittiin tuomaan selkeästi esille kantelijan kokemus hänelle haitallisen tiedon levittämisestä, vaikka kyseessä olikin pakina. Kiistanalainen lause myös poistettiin sekä ohjelman Areena-versiosta että uusintalähetyksestä. Kantelijalle kerrottiin, että ohjelman toimittaja lukee oikaisutekstin omalla äänellään radiossa, mutta koska se olisi ollut vaikeaa järjestää riittävän nopealla aikataululla, päädyttiin lopputulokseen, jossa Yle Radio 1:n kuuluttaja luki tekstin ennen korjatun ohjelman uusintalähetyksen alkua.

Journalismin keinovalikoimassa pakinalla on merkittävä rooli. Vilénin mukaan se mahdollistaa terävänkin kommentoinnin ja asioiden kärkevän käsittelyn. Minna Lindgrenin ohjelma ei ole perinteinen, tasapuoliseen raportointiin pyrkivä asiaohjelma, vaan leimallisesti kantaaottava, musiikkimaailman tabuja heilutteleva ja älykkään karnevalistinen pakina. Kantelijan väitöskirjan ympärillä käytyyn keskusteluun on alusta saakka liittynyt olennaisesti Sibelius ja Sibeliuksen natsiyhteydet sekä väitöskirjan tieteellisen tason kyseenalaistaminen.

Pakina sallii ohjelmatyyppinä terävän tyylin ja hätkähdyttävätkin ilmaisut ilman, että yleisö pitää niitä totena. Siitäkin huolimatta Yleisradio oli Vilénin mukaan valmis ottamaan kantelijan mielipiteet huomioon lisäämällä ohjelman alkuun ja verkkosivuille oikaisun ja poistamalla uusinnasta tutkijaa loukanneen lauseen. 

Oikaisu, versio 1 ohjelman yhteydessä yle.fi/areena-sivustolla:

Oikaisu: Edellisessä ohjelmassaan (Yle Radio 1 19.8.2014, Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä) Minna Lindgren väitti virheellisesti Antti Vihisen todistelleen väitöskirjan verran Sibeliuksen olleen natsi. Antti Vihinen ei ole väittänyt Sibeliuksen olleen natsi eikä ole esittänyt tällaisia väitteitä väitöskirjassaan. 

Oikaisu, lopullinen versio ohjelman yhteydessä yle.fi/areena-sivustolla:

Oikaisu: Minna Lindgren viittasi ohjelman ensilähetyksessä (Yle Radio 1, 19.8.2015) Antti Vihisen väitöskirjaan ja tulkitsi Vihisen esittäneen väitteitä Sibeliuksen natsikytkennöistä. Vihinen sanoutuu voimakkaasti irti Lindgrenin tulkinnasta.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

JO 24: Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

Ylen radiopakinoitsija luonnehti kantelijaa ja hänen väitöskirjaansa kärjekkääseen sävyyn. Sivulauseenomaisessa heitossa sanottiin, että kantelija olisi ”kokonaisen väitöskirjan verran nähnyt vaivaa” todistaakseen ”Sibeliuksen natsiksi”. Itse ohjelma kertoi säveltäjä Lorenzo de Fontesta. Yle julkaisi verkossa oikaisuksi nimetyn tekstin, jossa kerrottiin virheen korjauksesta. Pari päivää myöhemmin oikaisua muokattiin ja se luettiin myös pakinan uusinnan yhteydessä. Toisessa versiossa ei mainita virhettä, vaan sanotaan kantelijan sanoutuvan voimakkaasti irti Lindgrenin tulkinnasta. Kantelijan virheeksi kokema kohta leikattiin pois ohjelman uusinnasta.

Tavanomaista värikkäämpi, kärjekkäämpi ja vapaampi kielenkäyttö sekä ärsyttävätkin ilmaisut ovat pakinalle ominaisia piirteitä ja kuuluvat sen erityisluonteeseen. Tämän vuoksi lukijat ja kuulijat osaavat suhtautua pakinatekstiin tietyin varauksin eivätkä suhtaudu pakinoitsijan kaikkiin heittoihin turhan totisesti. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmää onkin tarkasteltava perinteisenä radiopakinana, eikä siinä Julkisen sanan neuvoston mielestä ole kohtuuttomia ylilyöntejä.

Kantelija on väitellyt tiedemies ja tutkija sekä kokenut hallintomies ja kirjailija. Hänen on asemansa perusteella ja sananvapauden nimissä siedettävä tavallista voimakkaampaa kritiikkiä, joka kohdistuu hänen tieteelliseen ja ammatilliseen uraansa, asemaansa tai henkilöönsä. Julkisen sanan neuvoston mielestä pakinassa ei ole olennaista asiavirhettä, joka olisi pitänyt korjata. Kyse on kantelijan ja pakinoitsijan mielipide- ja näkökulmaeroista.

Yleisradio toimi hätiköidysti lupaamalla kantelijalle, että se korjaa pakinoitsijan sivulauseenomaisen heiton olennaisena asiavirheenä. Ensin Yle niin tekikin, mutta myöhemmin se muutti oikaisun kantelijan lyhyeksi mielipiteen ilmaisuksi. Koska olennaista asiavirhettä ei ollut eikä sitä siten olisi tarvinnut korjata, neuvosto kehottaa Yleä vain tarkistamaan oikaisu- ja vastinekäytäntönsä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle Radio 1 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Marko Forss, Pasi Kivioja, Riitta Raatikainen, Niklas Vainio, Paula Paloranta, Seppo Määttänen ja Johanna Vehkoo.