5872/SL/15

Vapauttava

Lehden uutisessa käsiteltiin tapausta, jossa koira puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi. Lehti kertoi jutussaan kantelijan saamasta käräjäoikeuden sakkotuomiosta. Kantelijan nimi ja virka-asema mainittiin jutussa.

Kantelu 11.6.2015

Kantelu kohdistuu 5.6.2015 Ilta-Sanomissa julkaistuun juttuun ”Rottweiler puri tyttöä ja määrättiin lopetettavaksi”. Journalistin ohjeiden kohdan 31 mukaan rikoksesta tuomitun nimi tai muut tunnistetiedot voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Kantelija pitää Journalistin ohjeiden vastaisena, että hänen nimensä ja virka-asemansa on mainittu jutussa. 

Kantelijan mukaan kyseessä on tuottamuksellinen teko, jonka tuomio ei ole lainvoimainen. Kantelija ei pidä itseään julkisuuden henkilönä, eikä teko hänen mukaansa ole yhteiskunnallisesti merkittävä. Tapahtumahetkellä kantelija oli vapaalla, eikä tapahtuneella ole yhteyttä kantelijan työn kanssa.

Ilta-Sanomien vastaus 28.8.2015

Päätoimittaja Tapio Sadeojan mukaan kantelijaa oli haastateltu juttuun ja hän oli kertonut oma-aloitteisesti useita sitaatteja tapahtuneesta. Kantelija ei ollut haastattelun yhteydessä ilmaissut toimittajalle, että hän ei anna lupaa nimensä käyttöön uutisen yhteydessä. Haastattelu oli tehty hyvässä yhteistyössä ja avoimesti, eikä kantelijalle jäänyt epäselvyyttä siitä, että lehti oli tekemässä uutista kantelijan saamasta tuomiosta.

Lehden mukaan kantelija on virkansa puolesta merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa. Kantelija on poliisiorganisaation hierarkiassa erittäin korkea virkamies, joiden rikostuomioista on yleisesti tapana uutisoida. Kantelija vetoaa lisäksi siihen, että hänelle langetettu tuomio ei ole lainvoimainen. Kantelija kertoo itse uutisessa harkitsevansa asian viemistä hovioikeuteen. Lehden normaalien journalististen käytäntöjen mukaisesti uutista seurataan myös mahdollisissa seuraavissa oikeusasteissa ja loppuratkaisu uutisoidaan aikanaan, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi.

Ratkaisu

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Lehti kertoi käräjäoikeuden poliisitarkastajalle langettamasta 40 päiväsakon suuruisesta tuomiosta, joka annettiin eläimen vartioimatta jättämisestä ja vammantuottamuksesta. Uutisessa kerrottiin tuomitun nimi, ikä, virka-asema ja kotipaikka. Tuomitun valvonnassa ollut rottweiler puri 10-vuotiasta tyttöä jalkaan, ja koira määrättiin lopetettavaksi.

Kantelija toimii virkatehtävässään yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa poliisihallituksen päällystöön kuuluvana poliisitarkastajana. Tästä syystä hänen yksityisyydensuojansa on madaltunut. Poliisilta edellytetään erityisen nuhteetonta käytöstä sekä virassa että vapaa-ajalla. Poliisin rikkoessa lakia on kyse aina vakavasta asiasta, jota median kuuluu tarkkaan seurata. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo edellä mainituilla perusteilla, että yleisöllä oli oikeus saada tietää poliisitarkastajan tuomiosta. Lisäksi lehti oli kuullut jutussa kantelijaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.