5860/SL/15

Vapauttava

Lehti julkaisi yhden miehen näytelmästä arvostelun, jonka oli kirjoittanut salolaisen harrastajateatterin johtaja. Hän mainitsi, että sama tunnettu helsinkiläisnäyttelijä saapuu esiintymään Saloon puolen vuoden kuluttua. Asian mainitsemisesta ei koitunut kirjoittajalle henkilökohtaista hyötyä eikä se ollut piilomainontaa.

Kantelu 28.5.2015

Kantelu kohdistuu Salonjokilaaksossa 28.5.2015 julkaistuun teatteriarvosteluun Helsingin kaupunginteatterin näytelmästä Palvelija. 

Jutussa arvostellaan Helsingissä esitetty näytelmä Palvelija, jonka pääosassa on näyttelijä Martti Suosalo. Viimeisessä kappaleessa kirjoittaja suosittelee esitystä ja mainitsee sen lisäksi, että Suosalo on tulossa marraskuussa Saloon esityksellään Neljä pientä annosta. Jutun kirjoittaja on esityksestä vastaavan salolaisen teatterin johtaja. Kantelijan mukaan maininta jutun lopussa sisältää piilomainontaa tulevasta esityksestä. Lisäksi kantelija katsoo maininnan sisältävän henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuuden, koska kirjoittaja mainitsee omaan teatteriinsa tulevan esityksen arvostelun yhteydessä.

Salonjokilaakson vastaus 13.8.2015

Päätoimittaja Pekka Mäenpään mukaan lehden avustajille on annettu yleisohjeeksi mahdollisuuksien mukaan paikallistaa jutut, jotka tehdään jakelualueen ulkopuolella. Tilanteen mukaan eri tapahtumissa paikan päällä olevilta salolaisilta pyydetään kommentteja ja kerrotaan, mikäli joku tapahtuma tai julkisuuden henkilö on tavattavissa myöhemmin Salossa. Lehden mielestä käytäntö palvelee lukijoita. 

Lehden mukaan Martti Suosalo on kuuluisa suomalainen näyttelijä, jonka tuleva esiintyminen Salossa on maininnan arvoinen ja lukijoita palveleva tieto. Maininta näyttelijän tulevasta vierailusta ei näin ollen ole piilomainontaa, vaan normaalia journalismia. Henkilökohtaisen hyötymisen osalta lehti toteaa, että jutun lopussa ollut maininta kuuluisan suomalaisen näyttelijän Salon vierailusta on asiallinen ja tarpeellinen paikallistus, joka tuo lukijalle lisäarvoa. Jutun kirjoittajan siviilityö johtajana teatterissa, jossa näyttelijän tuleva vierailu tapahtuu, ei lehden mielestä saanut estää jutun paikallistamista. Lehden mukaan avustajan tehtävä on jutullaan palvella lukijaa, eikä arvostelun kirjoittajan voida ajatella hakevan lyhyellä maininnalla henkilökohtaista hyötyä itselleen. 

Ratkaisu

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Salonjokilaakso julkaisi arvostelun Helsingin kaupunginteatterin näytelmästä Palvelija, jonka pääosaa esitti näyttelijä Martti Suosalo. Arvostelun lopussa kirjoittaja mainitsee Suosalon saapuvan syksyllä Saloon esiintymään teatterissa, jonka nimeä ei mainittu jutussa.

Toimituksen on aina tarkkaan harkittava, kun toimittaja käsittelee omaan intressipiiriinsä liittyviä asioita tiedostusvälineissä. Lukijalla on oikeus tietää niistä kytköksistä, jotka voivat vaikuttaa toimittajan toimintaan kyseisessä asiassa. Lehden olisi ollut hyvä mainita kirjoittajan asema johtajana teatterissa, jonne Suosalon esitys oli tulossa. 

Julkisen sanan neuvoston mielestä arvostelun lopussa ollut lyhyt maininta ei ole piilomainontaa, vaan tieto lehden lukijoille siitä, että kuuluisa suomalainen näyttelijä esiintyy syksyllä Salossa. Kyseessä oli olennainen tieto salolaisten kannalta. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Salonjokilaakso ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.