5770/SL/15

Langettava

Lehti julkaisi otteita toisen lehden pääkirjoituksesta. Lehti korjasi tekstissä olleet virheet painetussa lehdessä, mutta ei netissä julkaistussa tekstissä.

Kantelu 5.3.2015

Kantelu kohdistuu Ilkka-lehden nettilehdessä 17.2. julkaistuun otteeseen Keskipohjanmaa-lehden 16.2.2015 pääkirjoituksesta ”Vanhus tarvitsee myös osallisuutta”. Otteessa väitetään, että ”Ilmarisen tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa 80-vuotiaista on elämäänsä tyytyväisiä ja toimintakykyisiä. Kotona asuu 87 prosenttia ikäluokasta. Heistä naisia on 61 % ja miehiä joka viides.”

Kantelijan mukaan tietoa ei ole otettu Ilmarisen tiedotteesta vaan se on väärä tulkinta tutkimustuloksesta, koska sukupuolijakaumasta johdettavasta vanhusten kokonaisprosenttimäärästä ei tule yhteenlaskettuna 100 prosenttia.

Kantelija pyysi lehteä korjaamaan tekstissä olevan olennaisen asiavirheen yksin asuvien vanhusten määrästä.

Ilkan vastaus 21.4.2015

Päätoimittaja Satu Takalan mukaan Keskipohjanmaasta siteeratussa kohdassa oli epäselvä viittaussuhde, josta kantelija huomautti lehteä 1.3.2015. Vaikka päätoimittaja sanoi luottavansa lukijoiden medialukutaitoon, lehti julkaisi asiasta lehden Mielipide-osastolla korjauksen 3.3.2015.

Ratkaisu

JO 10: Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Ilkka-lehti julkaisi Muut lehdet -osiossaan sekä painetussa että nettilehdessään virheellistä tietoa. Lehti korjasi virheen painetussa lehdessä, mutta ei netissä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että julkaisemalla kantelijan vaatiman oikaisun Ilkka myönsi olennaisen asiavirheen olemassaolon. Virhe olisi pitänyt oikaista myös netissä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Jussi Lankinen, Heikki Kuutti, Veera Ristikartano, Venla Mäntysalo ja Heikki Vento.