5765/SL/15

Langettava

Lehti kertoi tunnetun artistin vuokraavan vanhaa asuntoaan. Juttu perustui olennaisilta osin toisen hankkimiin tietoihin, mutta lehti ei kertonut tästä uutisensa yhteydessä.

Kantelu 4.3.2015

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomissa 27.2.2015 julkaistuun etusivun juttuun ”Cheek vuokraa luksusasuntoaan” ja sisäsivun juttuun ”Cheekin kattohuoneisto vuokralle”. Kyseinen uutinen oli julkaistu Seiska-lehdessä edellisenä päivänä. Seiskan artikkelin sisältönä olivat asunnon tiedot ja myynti-ilmoituksen valokuvia, joita kantelun mukaan ei missään muussa lehdessä tuolloin ollut julkaistu.

Ilta-Sanomissa julkaistiin seuraavana päivänä samat tiedot sekä myynti-ilmoituspalstan kuvia. Jutussa ei kantelun mukaan ollut lainkaan omaa sisältöä, vaan se koostui Seiskan edellispäivänä julkaisemista tiedoista ja Voicen haastattelusta lainatusta vanhasta kommentista. Tämä lähdeviittaus Ilta-Sanomissa oli, mutta ei Seiskaa. Viittaus Voiceen ja lehden aiemmin saamat langettavat päätökset osoittavat, että Ilta-Sanomat on kantelun mukaan hyvin tietoinen lähdeviittausten merkityksestä.

Kantelija viittaa Journalistin ohjeiden kohtaan 7 ja JSN:n periaatelausumaan 4279/L/10, jonka mukaan lähde on mainittava jo otsikoissa tai heti jutun alussa, mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli. Ilta-Sanomien jutussa ei ole merkittävää omaa sisältöä, vaan se kertoo Cheekin asunnon olevan vuokralla. Tieto on kantelun mukaan kopioitu edellisen päivän Seiskasta. Kantelija viittaa myös Ilta-Sanomien aiemmin JSN:lta saamiin langettaviin päätöksiin.

Ilta-Sanomien vastaus 19.3.2015

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että Seiska-lehti on sinänsä kirjoittanut aiheesta ennen Ilta-Sanomia. Ilta-Sanomat on kuitenkin normaalikäytäntönsä mukaisesti hankkinut omista lähteistään vahvistuksen uutisointinsa kohteena oleviin tosiasioihin sekä tuottanut uutiseensa runsaasti omaa sisältöä useasta eri lähteestä. Ilta-Sanomien juttu poikkeaa huomattavasti Seiska-lehden jutusta. Kuten JSN on vakiintuneesti muistuttanut päätöskäytännössään, kukaan ei voi varata juttuideaa omiin nimiinsä (esim. JSN:n päätös 5192/SL/13).
http://www.jsn.fi/paatokset/5192-sl-13/?year=2013

Päätoimittaja Sadeojan mukaan Ilta-Sanomien juttu perustui keskeisesti omaan tiedonhankintaan. Lehti hankki tiedon asunnon omistajuudesta kiinteistön isännöitsijältä, jonka toimittamasta osakeluettelosta selviää, että kyseisen asunnon omistaja on Jare Tiihonen eli Cheek. Tiedot vuokrattavasta asunnosta Ilta-Sanomat etsi tämän jälkeen Oikotie-palvelusta. Toimitus myös hankki asunnosta kuvat, jotka olivat Sadeojan vastauksen mukaan yhtä lukuun ottamatta eri kuvia kuin Seiskassa. Lisäksi Ilta-Sanomat oli yhteydessä Cheekin edustajaan, jonka mukaan asunto ei ole ollut koskaan myynnissä toisin kuin Seiskan jutussa kerrotaan. Tästä on maininta Ilta-Sanomien jutussa.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että Seiskan jutussa oli noin 140 sanaa, kun taas Ilta-Sanomien jutussa oli noin 200 sanaa, eli yli 40 % enemmän kuin Seiskan jutussa. Seiska-lehden jutulla ei Sadeojan mukaan ollut hallitseva rooli Ilta-Sanomien jutussa. Ilta-Sanomat ei lainannut luvatta Seiskan hankkimaa tietoa, vaan julkaisi yleiseen tietoon ja omaan tiedonhankintaansa perustuneen uutisen. Tällaisen menettelyn JSN on katsonut olevan sallittua muun ohella ratkaisussaan 5587/SL/14.

Sadeojan vastauksen mukaan Ilta-Sanomat on maininnut Seiskan lähteenä verkkojutussaan 26.2.2015, joten vaikka maininta on epähuomiossa jäänyt pois printtiuutisesta 27.2.2015, Ilta-Sanomien lukijat ovat saaneet jo verkkojutun perusteella tiedon lähteestä. Ilta-Sanomat oikaisi lähdeviittauksen puuttumisen oma-aloitteisesti printtilehdessään 28.2.2015.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.
http://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen/ Periaatelausuma lainaamisesta sanoo muun muassa näin: ”Mitä enemmän juttu perustuu toisen työlle, sitä näkyvämmin lähde on syytä tuoda esiin. – – Mikäli juttu ei sisällä omaa tiedonhankintaa tai lähdemateriaalilla on jutussa hallitseva rooli, lähde on mainittava jo otsikossa tai heti jutun alussa.”

Seiska kertoi jutussaan, että tunnettu artisti on laittanut entisen kotinsa vuokralle. Seuraavana päivänä Ilta-Sanomat kertoi saman asian uutisessaan, joka alkoi etusivulta ja jatkui sisäsivulle. Jutussa ei ollut lainkaan mainintaa Seiskan jutusta.

Julkisen sanan neuvoston mielestä ei ole sattumaa, että Ilta-Sanomat kertoi saman uutisen kuin Seiska päivää aiemmin. Ilta-Sanomat osoittaa tämän itsekin: Lehti julkaisi oikaisun, jonka mukaan jutusta oli jäänyt pois maininta siitä, että Seiska kertoi artistin vuokraamasta asunnosta ensin.

Ilta-Sanomat on lisännyt juttuun tietoja, jotka se on itse hankkinut. Se ei kuitenkaan muuksi muuta skuupin kaappaamista ja hyödyntämistä oman myynnin edistämiseksi. Lehtien jutuissa on myös yhtäläisyyksiä. Seiska kirjoittaa: ”Todelliselle Cheek-fanille kohde on kuitenkin unelmien täyttymys. Räppärin asunto on nimittäin täysin kalustettu Cheekin vanhoilla mööpeleillä”. Ilta-Sanomat kirjoittaa: ”Cheek-fanille asunto on todellinen unelmien täyttymys, sillä asunto on sisustettu Cheekin omilla huonekaluilla”.

Julkisen sanan neuvosto on todennut jo aiemmin päätöksessään 5192/SL/13, että lähdeviitteen unohtaminen ei ole Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen asiavirhe, jonka voisi korjata oikaisulla. Kyse on ohjeiden vastaisesta toisen työn käyttämisestä eli lainaamisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.