5732/PL/15

Langettava

Lehti rikkoi yksityisyyden suojaa julkaisemalla onnettomuuskuvan. Auton rekisterikilpi oli luettavissa ja auton omistaja oli sitä kautta selvitettävissä.

Kantelu 3.2.2015

Kantelu kohdistuu KMV-lehdessä 2.2.2015 julkaistuun lukijakuvaan tien penkalla katollaan olevasta autosta, jonka rekisterinumero on luettavissa. Kuvatekstissä sanottiin ”Tiellä on ollut varsin liukasta. Kalle Tuomi nappasi kuvan ulosajosta Mänttä-Jämsä tiellä perjantaina 30. tammikuuta”.

Kantelija on onnettomuudessa loukkaantunut auton kuljettaja. Kantelija kertoo olleensa kuvanottohetkellä ensiavussa, joten kuvaaja ei ole voinut tietää, kuinka vakavasta onnettomuudesta on ollut kyse.

Kantelijan mielestä kuvan julkaiseminen siten, että auton rekisterinumero on luettavissa ja onnettomuuden uhrin henkilöllisyys helposti selvitettävissä sen avulla, rikkoi Journalistin ohjeiden kohtaa 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

Kantelija kertoo, että kuvan julkaisuviikolla kouluissa oli sanomalehtiviikko, ja hänen lapsensa joutuivat kärsimään kuvan aiheuttamista kyselyistä. Kantelija ei olisi halunnut puida asiaa ulkopuolisten kanssa.

Kantelija ihmettelee, miksi pieni paikallislehti on julkaissut kuvan, joka hänen mukaansa poikkeaa lukijakuvien linjasta. KMV-lehdessä julkaistaan yleensä kuvia linnuista ja luonnonilmiöistä.

Kantelija kertoo kysyneensä asiasta lehdeltä. Hänelle tarjottiin mahdollisuutta vastineeseen, mutta kantelija ei halunnut käsitellä asiaa julkisesti.

KMV-lehden vastaus 18.2.2015

Päätoimittaja Teijo Mäki perustelee lukijakuvan julkaisemista teiden liukkaudella ja huonolla ylläpidolla. Hänen mielestään kuvan julkaisemisella oli yleistä merkitystä.

Päätoimittaja kertoi toimituksen vetäneen johtopäätöksen liikenneonnettomuuden vakavuudesta toimitukseen tuulleesta nimettömästä tekstarista, jossa lähettäjä kiitti häntä auttaneita henkilöitä. Tekstari tuli lehteen 1.2.2015 ja se julkaistiin 5.2.

Päätoimittaja myöntää, että lukijan lähettämästä kuvasta olisi pitänyt stilisoida näkymättömiin auton rekisteritunnus. Lehden taittaja ei sitä huomannut tehdä.

Päätoimittajan mukaan lehti ei ole kuitenkaan rikkonut Journalistin ohjeita, koska se on tarjonnut kantelijalle vastineoikeutta ja on vielä julkaissut kantelijan nimimerkillä lähettämän tekstarin (julkaistu 5.2.), jossa tämä kiittää auttajiaan.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.
JO 28: Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista tietoja hankittaessa ja uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa.

Kaksi kertaa viikossa ilmestyvä KMV-lehti julkaisi maanantain numerossaan edellisenä perjantaina otetun kuvan onnettomuusautosta, jonka rekisteritunnus näkyi. Auton haltija- ja omistajatiedot olivat tämän takia selvitettävissä. Lehti ei kertonut kuvan yhteydessä, kuinka onnettomuudessa kävi, vaikka se oli toimituksen tiedossa.

Kantelija ja hänen läheisensä joutuivat pienellä paikkakunnalla lehden julkaiseman kuvan vuoksi tahtomattaan ikävän julkisuuden kohteeksi, mikä lisäsi heidän kärsimystään.

Neuvoston mielestä kuvan julkaisemisella tunnistetietoineen ei ollut poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Julkaisemisen aiheuttamaa haittaa ei olisi voitu korjata kantelijan omalla kannanotolla, jota päätoimittaja kantelijalle tarjosi.

Julkisen sanan neuvosto muistuttaa, että vaikka kysymyksessä on julkisella paikalla otettu kuva, lehden olisi pitänyt ottaa huomioon yksityiselämän suoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että KMV-lehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.