5717/YLE/15

Langettava

Yleisradion YleX.fi:ssa kerrottiin uskomushoidosta ja kouluttautumisesta kyseisen hoidon ammattilaiseksi. Juttu oli kritiikitön, mainosmainen ja tehty haastateltavan ehdoilla.

Kantelu 27.1.2015

Kantelu kohdistuu YleX.fi:ssa 26.1.2015 julkaistuun juttuun otsikolla Alle tonnilla yksisarvishoitajaksi – ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Kantelijan mukaan juttu oli puhdas piilomainos. Jutussa kerrottiin kritiikittömästi kuinka yksisarvishoito toimii ja kuinka yksisarvishoitajaksi voi kouluttautua haastateltavan yrityksessä. Jutun loppukappaleessa kerrottiin vielä milloin ja missä maksullinen kurssi järjestetään ja kuinka monta paikkaa kurssilla on ja mihin mennessä sille on ilmoittauduttava. Jutussa oli kaksi linkkiä kurssin järjestäjän nettisivulle ja yrityksen logo.

Yleisradion vastaus 22.1.2014

Julkaisujohtaja Ismo Silvo toteaa, että YleX.fi on nuorisolle tarkoitettu verkkosivusto, joka seuraa populaarikulttuuria ja ilmiöitä. Sivusto nostaa esille nuorisoa kiinnostavia aiheita ja ilmiöitä, jotka herättävät keskustelua puolesta ja vastaan.

Julkaisujohtajan mukaan Valkoisen Liekin Voima -yrityksen edustaja kertoo jutussa järjestämästään koulutuksesta ja hoitojen vaikutuksesta ihmismieleen. Juttu käsittelee koulutusta, jonka opit eivät perustu koululääketieteeseen. Artikkelissa ei oteta kantaa hoidon toimivuuteen, vaan kerrotaan ilmiöstä. Jotta aihe konkretisoituisi, jutussa kerrotaan koulutuksen kesto ja sen hinta. Tiedot ovat aiheen omaperäisyyden kannalta relevantteja ja asettavat sen kontekstiin yleisen koulutustarjonnan kanssa.

Toimittaja ei ota kantaa hoitojen toimivuuteen, vaan kertoo koulutuksesta saatavilla olevien faktatietojen kautta. Toimittaja
ei arvota koulutuksen pätevyyttä tai uskomushoitojen toimivuutta, vaan antaa päätösvallan lukijalle.

Julkaisujohtajan mukaan juttua korjattiin sen ilmestymisen jälkeen, jolloin alkuperäinen otsikko ”Alle tonnilla yksisarvishoitajaksi – ilmoittautuminen on nyt käynnissä” muutettiin muotoon ”Alle tonnilla yksisarvishoitajaksi”. Samalla poistettiin tieto kurssin ilmoittautumisajasta ja kurssin koosta. Korjauksilla haluttiin korostaa toimituksellista sisältöä.

Jutun kuvitusta muutettiin yksisarvisesta juttuun liittymättömästä hevosesta. Juttu täydentyi vuorokauden sisällä
toisella artikkelilla: ”Asiantuntijat tyrmäävät uskomushoidot – Osa paranee hoidosta huolimatta”.

Julkaisujohtajan mukaan YleX.fi:ssä julkaistu juttu kertoo hyvin poikkeuksellisesta koulutuksesta ilmiönä asettaen sen yleiseen koulutuskontekstiin ja arvottamatta koulutuksen relevanttiutta.

Ratkaisu

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Yleisradion nuorille suuntaaman YleX-kanavan nettijutussa kerrottiin uskomushoitokoulutuksesta, jota järjestävää yrittäjää haastateltiin juttuun. Yrittäjä kertoi yksityiskohtaisesti uskomushoidon perusteista ja maksullisesta koulutuksesta, johon hän haki osallistujia. Jutussa oli myös kuva kurssin mainoksesta. Se oli otettu suoraan yrityksen nettisivulta. Jutun tekstiosuudessa oli lisäksi kaksi linkkiä, jotka veivät yrittäjän nettisivuille.

Jutun otsikossa kehotettiin hakemaan maksulliselle kurssille ja jutussa käsiteltiin yksityiskohtaisesti haastatellun yritystoimintaa. Jutun kuvitus oli suoraan yrittäjän verkkosivulta ja jutussa oli myös yrityksen mainoslogo sekä linkit ilmoittautumiseen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä journalistisen ja kaupallisen aineiston raja hämärtyi. Juttu jäi Yleisradion siihen tekemien muokkaustenkin jälkeen mainosmaiseksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.