5664/SL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi mielipidepalstallaan asianajotoimistoa arvostelevan tekstin. Kantelija ei ollut tunnistettavissa tekstistä.

Kantelu 24.11.2014

Kantelu kohdistuu Viitasaaren Seudussa 13.11.2014 Heittoloota-palstalla nimimerkillä julkaistuun tekstiviestiin ”Kuinka kauan asianajotoimisto saa rahastaa ja toimia epärehellisesti”. Kantelija kokee joutuneensa erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi ja tulevansa tunnistetuksi tekstistä, koska hän on omien sanojensa mukaan ainoa paikkakunnalla toimiva asianajaja.

Kantelija mukaan tekstiviesti on julkaistu vahingoittamistarkoituksessa, totuudenmukainen tiedonvälitys on unohdettu tahallaan eikä viestin tietoja ole tarkastettu. Lehti ei ollut kuullut häntä samanaikaisesti eikä tarjonnut mahdollisuutta esittää omaa kantaansa.

Neuvosto käsittelee kantelun kielteisen julkisuuden näkökulmasta.

Viitasaaren Seudun vastaus 11.12.2014

Päätoimittaja Esa Kilponen toteaa, että Viitasaaren Seudun Heittoloota-palstalla on matala julkaisukynnys. Toimitusta on kuitenkin ohjeistettu mm. henkilöihin ja yrityksiin kohdistuvien viestien julkaisukriteereistä. Viestin lähettäjän henkilöllisyys todennetaan päätoimittajan mukaan eikä tuntemattomista tai pre paid -liittymistä tulevia arvostelevia tekstejä julkaista.

Päätoimittajan mukaan toimitus tarkisti kyseessä olevan viestin lähettäjän henkilöllisyyden puhelinnumeron avulla. Nimimerkin takana oli tavallinen kansalainen toiselta paikkakunnalta.

Päätoimittajan mukaan Viitasaari kuuluu usean asianajotoimiston alueeseen. Viitasaaren Seutu
 -lehdessä ilmoittelee kolme-neljä lakiasioihin erikoistunutta yritystä. Näillä perusteilla toimitus arvioi, ettei viestiä voinut kohdistaa yksittäiseen toimistoon.

Kantelija pyysi päätoimittajaa korjaamaan viestissä esitetyn väitteen. Päätoimittajan mukaan kantelija tarkensi myöhemmin, että tilanne on korjattavissa, mikäli nimimerkki tai lehti esittää julkisen anteeksipyynnön tai pahoittelun siitä, että teksti on voitu yhdistää häneen nimeltä mainiten. Omaa kannanottoaan kantelija ei päätoimittajan mukaan lehdelle toimittanut.

Päätoimittaja kertoo olleensa yhteydessä viestin lähettäneeseen nimimerkkiin ja julkaisi Heittoloota-palstalla nimimerkin pahoitteluviestin. Nimimerkki ei kuitenkaan halunnut mainita minkään yksittäisen asianajotoimiston nimeä, koska nimeä ei ollut mainittu alkuperäisessäkään viestissä.

Päätoimittaja pitää kantelua perusteettomana.

Ratkaisu

JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

Viitasaaren Seudun Heittoloota-palstalla julkaistiin nimimerkki M.P:n kirjoittama lyhyt, asianajotoimistoa arvosteleva tekstiviesti ”Kuinka kauan asianajotoimisto saa rahastaa ja toimia epärehellisesti?”. Sama nimimerkki pahoitteli myöhemmin lehdessä julkaistussa kommentissaan, ettei hän tarkoittanut mitään yksittäistä asianajotoimistoa, vaan kritisoi yleisesti alan palkkioiden suuruutta.

Neuvosto toteaa, että viestissä ei yksilöity kritiikin kohdetta, joten kantelija ei joutunut erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi eikä hänelle syntynyt oikeutta samanaikaiseen kuulemiseen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Viitasaaren Seutu ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Liina Matveinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Maria Kaisa Aula, Heikki Valkama ja Heikki Vento.