5635/AL/14

Langettava

Lehti julkaisi kiittävän kritiikin uudesta tv-sarjasta. Arvion kirjoittanut toimittaja kuului sarjan käsikirjoittajiin. Toimitus ei kertonut tätä tietoa lukijoille.

Kantelut 30.10. ja 1.11.2014

Kantelut kohdistuvat Me Naisissa 29.10.2014 julkaistuun juttuun ”Odotettu kotimainen Syke-sarja alkaa – ja se on todella hyvä!”.

Kantelut perustuvat Journalistin ohjeiden kohtaan 4: ”Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.”

Kanteluiden mukaan Me Naisten julkaisema artikkeli edustaa juttutyypiltään kritiikkiä. Se on ylistävä arvostelu kotimaisesta sairaalasarjasta nimeltä Syke. Arvion kirjoittanut toimittaja kuuluu sarjan käsikirjoittajakuntaan.

Me Naiset-lehden vastaus 19.11.2014

Päätoimittaja Johanna Lahti vastaa, että Tv-arvion kirjoittaja liittyi mukaan Sykkeen käsikirjoittajatiimiin viimeisenä ja kirjoitti sarjan toisen kauden kolme jaksoa. Jaksojen sisältö ja juonikuviot oli päätetty jo ennen kuin hän tuli mukaan projektiin. Päätoimittajan mukaan kirjoittaja ei ollut millään tavalla luomassa sarjan konseptia eikä sen henkilöhahmoja. Arvostelussaan hän kirjoitti vain ensimmäisen kaudesta (10 ensimmäistä jaksoa) eli asioista, joihin ei ollut itse vaikuttamassa. Kirjoittaja ei Lahden mukaan näin ollen kehunut omaa työtään. Ao. juttu ei myöskään olennaisesti poikkea muista sarjaa koskevista, pääosin positiivista, arvioista.
 
Kirjoittajalla on päätoimittaja Lahden mukaan pitkä kokemus sekä tv-alalta että tv-arvioiden kirjoittamisesta. Tuotantoyhtiöstä toiseen liikkuvana työntekijänä hän on jatkuvasti tilanteessa, jossa hän arvostelee työtovereidensa ja työnantajiensa ohjelmia. Tuotantoyhtiöissä hänen kaksoisroolinsa tiedetään ja myös siellä nämä roolit osataan pitää erillään. Hän kirjoittaa usein kotimaisista ohjelmista myös kriittisesti, eikä se ole vaikuttanut hänen työmahdollisuuksiinsa käsikirjoittajana. Sama pätee Lahden mukaan myös toisinpäin: ohjelmien kehuminen ei tuota lisätöitä. Televisioalalla käsikirjoittajiksi valikoituvat ne, jotka kuhunkin projektiin parhaiten sopivat. Ala on niin vaativa ja tv-ohjelmien tekeminen niin kallista, että muilla kriteereillä ei töitä tarjota.
 
Tuotantoyhtiö Yellow Film & TV:ssä ei tiedetty, että kirjoittaja aikoo arvioida ohjelman Me Naisissa. Sama koskee esittävää kanavaa. Kirjoittaja ei siis päätoimittaja Lahden vastauksen mukaan ole saanut tekstistään henkilökohtaista hyötyä, eikä ole saanut sen avulla etuja, jotka voisivat vaarantaa hänen journalistisen riippumattomuutensa tai ammattietiikkansa.

Ratkaisu

JO1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

JO 4: Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.

Me Naiset julkaisi arvion uudesta, kotimaisesta televisiosarjasta. Arvion kirjoittaja kuuluu tv-sarjan tuotantotiimiin käsikirjoittajana. Lehti ei kertonut lukijoilleen toimittajan kaksijakoisesta roolista.

Journalistin ohjeiden mukaan ”Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen – – ”, eikä hänen pidä ”käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus”. Julkisen sanan neuvosto korostaa, että ohjekohtien tarkoitus on taata lukijan ehdoton luottamus toimitukseen ja toimittajan riippumattomuuteen sekä ammattietiikkaan. Tässä tapauksessa jutun kirjoittajalla oli läheinen suhde tv-sarjan tuotantoryhmään. Lehden olisikin pitänyt antaa arvio toisen toimittajan tehtäväksi tai vähintäänkin kertoa lukijoilleen toimittajan kaksoisroolista. Lehti löi laimin molemmat vaihtoehdot.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Me Naiset on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Katariina Anttila, Liina Matveinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, ja Heikki Vento.