5577/SL/14

Vapauttava

Lehti esitteli jutussaan espanjalaisen valokuvaajan ja hänen valokuviaan, jotka kertoivat maan kiinteistömarkkinoiden lamasta. Maininta Espanjan työttömyysluvuista ei ollut täsmällinen, mutta tässä yhteydessä kyse ei ollut olennaisesta asiavirheestä.

Kantelu 6.9.2014

Kantelu kohdistuu Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 2.8.2014 julkaistuun Sivuhenkilö-juttuun ”Espanjalainen systeemivirhe”. Jutun mukaan ”Viime vuonna Espanjassa oli 600 000 myymätöntä uutta asuntoa ja joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelun mukaan aikuisten työttömyyttä koskeva väite on perätön ja johti harhaan kaikkia niitä lukijoita, jotka eivät ole perillä työttömyyttä kuvaavien tilastolukujen taustoista.

Kantelijan hankkimien tietojen (Eurostat) mukaan Espanjan 15–74 -vuotiaiden aikuisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuonna 2013 oli 26,1 prosenttia. Prosenttiluku kuvasi mainittuun ikäluokkaan kuuluneiden työttömien osuutta työvoimaan kuuluvista espanjalaisista. Kantelija selvittää, että Espanjassa oli kuitenkin 15–74 -vuotiaita aikuisia paljon enemmän. Niinpä työttömien aikuisten osuus kaikista aikuisista oli vain noin 17 prosenttia. Näin ollen viime vuonna Espanjassa vain joka kuudes aikuinen oli työtön eikä joka neljäs, kuten HS väitti.

Kantelija pyysi lehteä korjaamaan virheen, joka hänen mielestään oli olennainen asiavirhe.

Helsingin Sanomien vastaus 7.11.2014

Päätoimittaja Kaius Niemi vastaa, että kantelijan tarkoittama kirjoitus julkaistiin Kuukausilitteen ns. Sivuhenkilö-palstalla. Siinä esiteltiin espanjalainen valokuvaaja Marc Femenia, joka on kuvannut kotimaansa keskeneräisiä tai tyhjilleen jääneitä rakennuksia. Otsikko ”Espanjalainen systeemivirhe” on Femenian kuvahankkeelleen antama nimi.

Sivuhenkilö-palstan tekstit ovat päätoimittaja Niemen mukaan muutaman kappaleen mittaisia, tiiviitä, pelkistettyjä ja kepeään tyyliin kirjoitettuja. Niiden kautta esitellään lehden keskiosan jokin laajempi juttu. Tässä tapauksessa tuo nelisivuinen juttu oli valokuvaaja Femenian kuvasalkku Espanjasta. Femenian esittely alkoi kahden kappaleen mittaisella yleiskuvauksella Espanjan taloustilanteesta. Kantelija viittaa tähän kohtaan.

Kuukausiliitteen kielen tärkeä tavoite on selkeys ja luettavuus. Tekstit editoidaan huolellisesti, jotta ne ovat mahdollisimman lukijaystävällisiä ja hyvää suomea. Hallinnon ja tieteen kielen tavoitteet ovat toisenlaiset. Niissä sopii Niemen vastauksen mukaan puhua esimerkiksi ”elinajanodotteesta”, mutta lehtikielessä sanotaan mieluummin ihmisten elävän keskimäärin X vuoden ikäiseksi.

Kuten kantelija toteaa, Eurostatin mukaan 15?74 -vuotiaiden espanjalaisten aikuisten työttömyysasteen vuosikeskiarvo vuonna 2013 oli 26,1 prosenttia. Lyhyessä tekstissä tämä tieto päätettiin kertoa sanomalla, että ” ? ? joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelijan ehdottama ilmaisu olisi Niemen mukaan ollut kankeampi ja hankalampi lukea.

Kantelijan mielestä lehden lukijat eivät ymmärrä, että työttömyysaste lasketaan työvoimaan kuuluvista aikuisista. Päätoimittaja katsoo kuitenkin lukijoiden tällaisten tietojen kohdalla ymmärtävän, ettei esimerkiksi eläkeläisiä ja opiskelijoita lasketa työttömiksi.

Kuukausiliitteen käyttämä työttömyyden asteen ilmaisu on lisäksi täysin vertailukelpoinen muihin vastaaviin työttömyyslukuihin, jolloin lukijalle annetaan mahdollisuus rinnastaa tieto esim. Suomen tilanteeseen. Suomessa vastaava työttömyysprosentti oli syyskuussa 8,2. Tämä tilastokeskuksen kuukausittain julkistama luku on suomalaislukijoille tuttu, ja se on suoraan verrattavissa Espanjan 25 prosentin työttömyysasteeseen.

Kyse ei Niemen mukaan siten ollut Journalistin ohjeiden tarkoittamasta olennaisesta virheestä, joten lehti ei oikaissut sitä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. ? ?

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen juttu kertoi espanjalaisesta valokuvaajasta ja hänen kuvistaan, joissa käsiteltiin laman vaikutusta Espanjan kiinteistömarkkinoihin. Tässä yhteydessä jutussa sanottiin, että ”Espanjassa oli 600 000 myymätöntä uutta asuntoa ja joka neljäs aikuinen oli työtön”. Kantelija pyysi virheen korjausta.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Helsingin Sanomissa käytetty ilmaisu ei ollut täsmällinen eikä kirjoittaja ollut sitä sellaiseksi tarkoittanutkaan. Tässä yhteydessä eli valokuvaajaa ja hänen näyttelyään esiteltäessä se kuitenkin kuvasi riittävällä tarkkuudella Espanjan työttömyyden tilaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Helsingin Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.