5545/SL/14

Vapauttava

Lehden pääkirjoituksessa oli virhe. Se korjattiin painetussa lehdessä seuraavana päivänä. Verkossa korjaus viivästyi teknisen syyn vuoksi, mutta siitä ei aiheutunut kenellekään kohtuutonta haittaa.

Kantelu 14.7.2014

Kantelu kohdistuu Hämeen Sanomissa 28.6.2014 julkaistuun pääkirjoitukseen ja siinä olleen virheen puutteelliseen korjaamiseen seuraavana päivänä. Pääkirjoituksessa kerrottiin, että Arla on Pohjoismaiden suurin yritys. Hämeen Sanomat korjasi painetussa lehdessä, että Arla on Pohjoismaiden suurin meijerialan yritys. Verkossa korjausta ei kantelijan mukaan julkaistu.

Hämeen Sanomien vastaus 13.8.2014

Päätoimittaja Pauli Uusi-Kilponen vastaa seuraavasti:
“Tietokatkon takia ko. virheen oikaisu ei mennyt välittömästi verkkojulkaisuumme. Oikaisu julkaistiin verkossa 8.8. klo 16:54.”
http://www.hameensanomat.fi/paakirjoitukset/264312-maitosota-tulee-kalliiksi

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.
Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Hämeen Sanomien pääkirjoituksessa mainittiin, että Arla on Pohjoismaiden suurin yritys. Toimitus korjasi virheen seuraavana päivänä painetussa lehdessä, ja lukijoille kerrottiin, että kyse on Pohjoismaiden suurimmasta meijerialan yrityksestä. Verkossa oikaisu julkaistiin yli kuukausi myöhemmin.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Hämeen Sanomat korjasi pääkirjoituksessa olleen olennaisen asiavirheen painetussa lehdessä viivytyksettä eli heti seuraavana päivänä. Verkossa lehti julkaisi oikaisun yli kuukausi myöhemmin. Päätoimittajan mukaan syynä oli tietokatkos. Neuvosto pitää päätoimittajan vastausta uskottavana, koska lehti korjasi virheen printissä viivytyksettä ja verkossakin heti, kun se sai laiminlyönnistä tiedon JSN:n vastauspyynnössä kanteluun. Virheen korjauksen viivästyminen verkossa ei aiheuttanut neuvoston mielestä kohtuutonta haittaa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hämeen Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun teki:
Puheenjohtaja Risto Uimonen