5522/SL/14

Vapauttava

Lehti kertoi törkeistä talousrikoksista tuomitun henkilön nimen. Vankeusrangaistuksen, liiketoimintakiellon ja satojen tuhansien eurojen korvausten sekä tuomitun vastuullisen aseman perusteella nimen paljastaminen ei ollut kohtuutonta.

Kantelu 3.7.2014

Kantelu kohdistuu 4.6.2014 Ilkassa julkaistuun uutiseen “Talousrikoksista tuli yli 2 vuotta vankeutta ja isot korvaukset”. Kantelijan mukaan hänen nimensä on mainittu vahingoittamistarkoituksessa. Uutisessa ei sanota, että tuomiosta on valitettu. Uutisointi on kantelijan mielestä hänen ammattiaan – hallitusammattilainen ja yritysjohdon konsultti – vahingoittavaa ja loukkaavaa. Kantelija ei ole omasta mielestään julkisuuden henkilö.

Yritys toimi Helsingissä eikä Seinäjoella. Aiheen käsittely uutisessa on kantelun mukaan valikoivaa, puutteellista, eikä lähdetietoja ole tarkistettu. Eniten uutinen osuu ja vahingoittaa kantelijan mukaan hänen perhettään, lapsiaan, sukulaisiaan ja tuttaviaan, jotka asuvat Etelä-Pohjanmaalla.

Ilkan vastaus 25.8.2014

Päätoimittaja Satu Takala vastaa, että Ilkan toimitus punnitsee erikseen jokaisen rikoksesta tuomitun nimen julkaisun. Nimeä ei julkaista vahingoittamistarkoituksessa tai rangaistuksena. Tuomitun nimi julkaistiin, koska teko oli niin vakava. Oikeus katsoi tuomitun syyllistyneen muun muassa törkeään kirjanpitorikokseen, törkeään veropetokseen ja törkeään velallisen epärehellisyyteen.
 
Nimensuoja on päätoimittaja Takalan mukaan alhaisimmillaan, kun kyse on yhteiskunnallisesti merkittävästä teosta, josta on tullut käräjäoikeuden tuomio. Tekijältä perätäänkin veroja 300 000 euron arvosta. Myös eläkevakuutusyhtiöllä on huomattavat saamiset. Kantelijan teoilla on ollut suuria taloudellisia seurauksia.

Tuomion pituus ei oikeuta kategoriseen nimenjulkaisuun, mutta teon törkeys huomioiden oli Takalan mukaan perusteltua julkaista se. Tuomio tuli kokonaisuudessaan törkeistä rikoksista, joista henkilö oli saanut pitkän tuomion, kaksi vuotta kolme kuukautta vankeutta. Tuomioistuin on antanut asiassa päätöksensä ja uutinen julkaistiin sen jälkeen. Tuomittu rakennusliikkeineen oli toiminut Etelä-Pohjanmaalla ja aiheuttanut teoillaan vahinkoa ja oli perusteltua kertoa tällaisista teoista Ilkan lukijoille myös tuomitun nimi mainiten.  Nimen julkaiseminen poistaa päätoimittajan vastauksen mukaan myös huhupuheita, eivätkä syyttömät joudu suotta niiden kohteiksi.

Ratkaisu

JO 31: Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

Käräjäoikeus tuomitsi kantelijan 2 vuoden ja 3 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen, 5 vuoden liiketoimintakieltoon ja noin 440 000 euron vahingonkorvauksiin lähinnä verottajalle ja vakuutusyhtiöille. Tuomiot tulivat törkeästä kirjanpitorikoksesta, törkeästä veropetoksesta, törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja kolmesta rekisterimerkintärikoksesta. Oikeuden mukaan kantelija käytti yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa. Kantelija ei pyytänyt uutisessa mahdollisesti olleiden virheiden korjaamista.

Rikoksesta tuomitun nimen julkaisussa on punnittava tekijän asemaa ja tekoja, joista oikeus on hänet tuominnut. Kantelija käytti yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa ja oli vastuussa niin yhteiskunnalle kuin liikekumppaneilleenkin. Häntä voidaan neuvoston mielestä pitää tällä perusteella taloudellisen vallan käyttäjänä. Lisäksi hän oli seudulla tunnettu henkilö.

Teot eli rikokset olivat tuomion mukaan suunnitelmallisia ja törkeitä. Ne kohdistuivat myös koko yhteiskuntaan, koska verottajalta jäi saamatta yli 300 000 euron verot. Tämä näkyy viiden vuoden liiketoimintakiellossa, vankeustuomion ankaruudessa ja vahingonkorvausten määrässä.  Julkisen sanan neuvosto ei pidä kantelijan nimen julkaisua kohtuuttomana.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilkka ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.