5515/YLE/14

Vapauttava

Yleisradio julkaisi nettisivullaan blogikirjoituksen lasten suhtautumisesta seksuaalivähemmistöihin. Tekstissä oli huonosti harkittu lause, mutta sen voi hyväksyä sananvapauden nimissä.

Kantelu 28.6.2014

Kantelijan mukaan Yleisradion yle.fi -sivustollaan julkaisema blogi ”Lapsen pitää nähdä homojen hirttäjäiset” rikkoo Journalistin ohjetta JO 26.
http://yle.fi/uutiset/sari_helin_lapsen_pitaa_nahda_homojen_hirttajaiset/7319803

Perustelunaan kantelija nostaa esille yhden lauseen ”Ja kun lapsi ilmoittaa venäläisten olevan idioottimaisen vaarallisia homovihaajia, häntä ei voi siitä ajatuksesta moittia”. Hänen mukaansa se halventaa kokonaista kansakuntaa.

Yleisradion vastaus 14.8.2014

Päätoimittaja Atte Jääskeläinen kertoo, että Sari Helinin blogi julkaistiin Pride-viikolla, jolloin muun muassa Helsingin Pride-kulkueeseen osallistui poliisin antamien tietojen mukaan 20 000 ihmistä. Viikon aikana yle.fi:ssä julkaistiin hänen mukaansa useita juttuja vähemmistöteemasta. Toimittaja Sari Helin kirjoitti blogissaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksia käsittelevästä keskustelusta, joka alkoi ko. viikolla, kun kävi ilmi, että ammattiliitot tukivat Pridea. Tuki herätti ammattiliittojen jäsenissä kovasanaisia kommentteja ja erouhkauksia.

Päätoimittajan mukaan Helinin blogin uudessa tekstissä eli postauksessa käsiteltiin suhtautumista seksuaalisiin vähemmistöihin lasten näkökulmasta, ja tekstissä käytettiin blogipostauksille ja kolumneille ominaisia kärjistyksiä.

”Helinin tekstin näkemys oli, että lapset suhtautuvat myös seksuaalisiin vähemmistöihin luonnostaan sallivasti ja ymmärtävät erilaisuutta. Lapset voivat myös reagoida ärhäkästi epäoikeudenmukaisiksi havaitsemiinsa asioihin.”

Tätä kuvasti päätoimittajan mukaan kantelijan esiin nostama virke ”Ja kun lapsi ilmoittaa venäläisten olevan idioottimaisen vaarallisia homovihaajia, häntä ei voi siitä ajatuksesta moittia”.

”Kantelussa virke on irrotettu kontekstistaan. Kun lukee koko tekstin, käy selväksi, että virke ei kuvasta kirjoittajan mielipidettä asiasta. Tämä oli yksi esimerkki siitä, mitä mieltä yhdenvertaisuuden itsestäänselvyyteen kasvanut lapsi voi olla, jos lapsi törmää epäoikeudenmukaiseksi kokemiinsa näkemyksiin.”

Ratkaisu

Yleisradion nettisivullaan julkaisema blogikirjoitus oli osa kyseisellä viikolla mediassa ja Yle.fi:ssä käytyä keskustelua seksuaalivähemmistöjen asemasta. Blogissa otettiin kantaa ammattiliittojen jäsenten reaktioihin, kun oli käynyt ilmi, että liitot tukevat ns. Pride-liikettä. Blogissa seksuaalisia vähemmistöjä tarkasteltiin lapsen näkökulmasta. 

Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että kolumni ja blogi ovat kirjoittajan nimellä varustettuja mielipidekirjoituksia, joiden tyylilajiin voi kuulua kärjistäminen. Jos tällaisesta tekstistä irrotetaan yksittäinen lause, sen merkitys saattaa vääristyä. Yle.fi:n postaukseen lainattu lapsen kommentin kärki kohdistui homovihaan. Neuvosto ymmärtää, että kirjoittajan kommentille ilmaisema hyväksyntä voi johtaa vääriin päätelmiin, ja teksti oli tältä osin huonosti harkittu. Kommenttia ei neuvoston mielestä kuitenkaan ollut tarkoitettu minkään ryhmän ihmisarvoa halventavaksi, ja sen vuoksi se on hyväksyttävissä sananvapauden nimissä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.