5514/R/14

Vapauttava

Radiokanavan juontaja käytti alatyylisiä ilmaisuja afrikkalaislasten adoptoinnista keskusteltaessa. Muiden keskustelijoiden kommentit ja ohjelman luonne auttoivat kuitenkin kuuntelijoita asettamaan ilmaisut oikeisiin mittasuhteisiin.

Kantelut 12.6.2014

Kantelu kohdistuu Radio Suomipopin Aamulypsyyn 12.6.2014 noin kello 9. Yhden kantelijoista mukaan miestoimittaja puhui rasistisesti afrikkalaistaustaisista adoptiolapsista. Toimittaja kommentoi muun muassa, että “voiko näitä lapsia muokata (adoption jälkeen) vanhempien näköiseksi, kuten esim. farkut voi kivipestä”. Kommentissa näiden lapsien etnistä syntyperää tuotiin kantelun mukaan esille todella asiaankuulumattomasti ja halventavasti.

Yhden kantelijan mukaan toimittaja puhui halveksivasti adoptiolapsista ja heidän etnisyydestään ehdottaen esimerkiksi, että heidän ihonsa pitäisi pystyä kivipesemään kuten farkut. Näin heidät saisi vaaleammiksi ja muistuttamaan vanhempiaan enemmän. Miesjuontaja puhui halventavasti tummaihoisista adoptiolapsista: “Jos mä haen vaikka skidin swahilista, saanko muokata siitä oman näköisen, niin kuin farkkuja esim. kivipestään.”

Radio Suomipopin vastaus 1.7.2014

Ohjelmajohtaja Jussi Suvanto vastaa, että Radio Suomipopin Aamulypsy-show on edelleen juontajapersoonien mukaan sekä sisällöltään tarkasti roolitettu ja tyyliltään omaleimaisen rosoinen. Kyseisissä kanteluissa peräänkuulutettiin hyvän journalismin noudattamista, joka liittyi yhteen heitettyyn lauseeseen 6 minuuttia ja 45 sekuntia kestävän tarinoinnin keskellä. Lisäksi kokonaisuus käsitteli kolmea eri aihekokonaisuutta.

Kyseisen juontajan rooli on ohjelmajohtajan mukaan tuoda Lypsy-show´hun omia sarkastisia ja puujalkamaisia heittoja kahden muun juontajan juttujen väliin. Kuuntelemalla koko spiikin, voi sieltä poimia muitakin heittoja kuten, ”Voiko äidinmaitoa käyttää kahvin kanssa”. Nämä Aamulypsyn persoonien maku- ja tyyliasiat ovat ohjelmajohtaja Suvannon mukaan hyvin ohjelman yleisön tiedossa. Ohjelmaa on tehty jo kahdeksan vuotta.

Suomipop sai miesjuontajansa heitosta myös muutaman kuulijapalautteen ja niihin vastatessa kävi Suvannon vastauksen mukaan ilmi, että kaikki palautteen antajat eivät olleet edes kuulleet koko spiikkiä, vaan kuulleet asiasta joltain toiselta, joka kuului samaan adoptioryhmään.

Ratkaisu

JO 26: Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Suomipopin aamuohjelmassa oli kolme juontajaa, jotka keskustelivat ajankohtaisista aiheista, kuten vauvakinan käytöstä ihonhoitoon. Siitä juontajat siirtyivät adoptioon. Yksi juontajista sanoi muun muassa näin:
“Mä mietin vaan sitä, että voinks mä sillon, jos mä nyt haen Swahilista skidin ja mä omistan sen, sen jälkeen, niin saanks mä muokata, muokata hänet oman, omaksi kuvakseni, ett voinks mä farkkujen kanssa kivipestä hänet… enhän mä voi semmosta tehdä! Eiku tää on nyt se mun pointti, et missä ne rajat menee, mitä mä saan tehä, kun ehän mä tiedä näistä…”.

Jos juontajan puheet lapsen omistamisesta ja kivipesemisestä omaksi kuvakseen irrotettaisiin esittämisyhteydestään ja käsitettäisiin konkreettiseksi tarkoitukseksi, kyseessä voisi olla ihmisarvoa halventava kommentti. Julkisen sanan neuvosto ottaa kuitenkin tässä tapauksessa lieventävänä asianhaarana huomioon ohjelman provokatiivisen luonteen ja tarkoituksen, juontajan oman epäilyn (“enhän mä voi semmoista tehdä”) ja juontajakollegan vastaväitteet sekä kauhistelut.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Radio Suomipop ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Riikka Kaihovaara, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Hannu Helineva, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.