5497/SL/14

Vapauttava

Peruskoululainen kertoi nimettömänä koulunkäyntinsä keskeyttämisen syistä. Juttu oli kriittinen. Opettajan on kuitenkin kestettävä työtehtäviensä hoitoon kohdistuvaa arvostelua, joka tässä tapauksessa ei ollut kohtuutonta.

Kantelu 23.4.2014

Kantelun kohteena on 2.4.2014 julkaistu kainalojuttu ”Man måste orka – men hon gör inte det”. Jutussa kerrottiin nimettömänä esiintyneen tytön sairastumisesta ja koulunkäynnin keskeytymisen syistä. Juttu oli osa kokonaisuutta, jossa käsiteltiin tytön entisen koulun ongelmia, jotka oli todettu aiemmin tehdyssä Hälsa i Skolan 2013 -kartoituksessa muita alueen kouluja vakavammiksi. Juttukokonaisuus oli osa lehden edellisenä päivänä aloittamaa kouluaiheista sarjaa.

Kantelija on Ahvenanmaan Akavan pääluottamushenkilö, jonka mielestä jutussa on loukattu kyseisen koulun yhden opettajan yksityisyyttä ja esitetty hänestä negatiivisia näkemyksiä. Koska kyseessä on opettaja, joka vastaa oppiaineensa opetuksesta nimellä mainitussa koulussa ja paikkakunnalla, hän on kantelijan mukaan tunnistettavissa. Opettaja ei kantelijan mukaan voinut asemansa vuoksi vastata väitteisiin julkisesti.

Nya Ålandin vastaus 10.6.2014

Päätoimittaja Jonas Bladh vastaa, että lehti on heikomman puolella julkaistessaan tytön kertomuksen nimettömänä ja sensuroimattomana. Päätoimittajan mukaan oppilaat ovat koulussa riippuvaisia opettajasta, ja opettajalla on valta päättää asioista. ”Jos oppilas haluaa kertoa kokemuksistaan koulusta ja opettajista, on lehden ja sen toimittajien tehtävä tuoda tytön tarina esille sensuroimattomana, vaikka se onkin tytön henkilökohtainen näkemys.”

Jutusta oli päätoimittajan mukaan poistettu tunnistettavissa olevat yksityiskohdat niin pitkälle, kuin oli mahdollista. Päätoimittaja kiistää lehden rikkoneen eettisiä sääntöjä julkaistessaan tekstin. Lehti tarjosi myös koulun opettajille mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä asiasta, mutta opettajat kieltäytyivät.

Päätoimittaja perustelee vielä jutun julkaisemista sillä, että julkinen kritiikki on osa tarpeellista julkista keskustelua.

Ratkaisu

JO 1: Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
JO 14: Journalistilla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa siten kuin lähteen kanssa on sovittu.
JO 21: Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.
JO 29: Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

Hälsa i Skolan 2013 -tutkimuksen tulokset Ahvenanmaalla sisälsivät yhteisön kannalta merkittävää tietoa koulujen välisistä eroista. Koulu, josta juttu kertoi, erottui alueen muista kouluista merkittävästi. Jutusta kävi ilmi useita seikkoja, jotka tekivät haastatellun koulunkäynnistä kärsimystä; puutteelliset tilat, kiusaaminen, opettajien piittaamattomuus ja laiminlyönnit. Näistä oli jutussa yksityiskohtaisia kuvauksia.

Jutussa kuvailtiin myös nimeltä mainitsemattoman opettajan toimintaa oppiaineessa, johon haastateltava oli jutun mukaan valmistautunut jo kesälomallaan. Opettaja mainittiin kahdessa lauseessa, joita ei neuvoston mielestä voi tulkita asiattomiksi:

“Gymnastiken är olidlig. Läraren gillar de tuffa tjejerna som idrottar mycket.  Dans, konst, musik och sådant är inget som står högt i kurs i hennes skola. Men det är det hon gillar.
I gymnastic får ‘idrottskämparna’ mycket berömnd av läraren. – – Om man inte orkar eller mår dålig i gymnastiken får man straff. Man måste orka. Men hon gör det inte.” 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehti raportoi yhteiskunnallisesti merkittävästä epäkohdasta viranomaisraporttiin perustuen. Lisäksi jutussa haastateltu ja koulunsa keskeyttämään joutunut oppilas kertoi omista kokemuksistaan. Lehdellä oli perusteet julkaista haastattelu nimettömänä, koska kyseessä oli alaikäinen. Opettajien toimia voi selostaa ja arvioida lupaa kysymättä, koska kouluopetus on julkista.

Julkisen sanan neuvoston mielestä opettaja ei joutunut jutussa erittäin kielteiseen julkisuuteen, eikä hänen yksityisyyttään loukattu, vaikka hän oli varmaankin tunnistettavissa paikkakunnalla. Lehti tarjosi opettajille mahdollisuuden kommentoida työpaikkansa tilannetta, mutta he kieltäytyvät. Opettaja olisi voinut kommentoida juttua lehdessä yleisellä tasolla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nya Åland ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Riikka Kaihovaara, Niklas Vainio, Veera Ristikartano, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.