5486/SL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi urheilu- ja autosivuillaan ympyränmuotoisen ilmoituksen. Toinen ilmoitus erottui selkeästi toimituksellisesta sisällöstä, toinen välttävästi.

Kantelu 7.4.2014

Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtaan 16: “Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.” Kantelijan mielestä Iltalehdessä 1.4. ja 7.4. julkaistussa auton renkaan kuvalla ympyrän muotoiseksi rajattu puolen sivun ilmoitus ei erotu tarpeeksi toimituksellisesta materiaalista. Ensimmäisen kerran ilmoitus oli sijoitettu urheilujuttujen keskelle. Toisen kerran se oli sijoitettu autosivuille, keskelle vinkkijuttua käytetyn auton ostamisesta ja myynnistä. Kantelija painottaa tässä tapauksessa sitä, että jutulle ei ollut merkitty tekijää, koko sivulla on vain lähdeviite.

Iltalehden vastaus 2.5.2014

Päätoimittaja Kari Kivelän mukaan kantelun kohteena oleva ilmoitus on osa rengasliikkeen kansainvälistä kampanjaa. Hänen mukaansa kyseinen ilmoitus on ilmestynyt useissa päivälehdissä maissa, joissa rengasliike toimii. ”Renkaan muotoinen ilmoitus on poikkeus ja huomiota herättävä. Kuitenkaan ilmoituksen muoto ei sinällään merkitse sitä, että toimituksellinen sisältö ja mainonta sekoittuisivat keskenään.”

Päätoimittajan mukaan lukija erottaa urheilujutut ja autojutut omina kokonaisuuksinaan. ”Mainostetulla tuotteella ja sen vieressä olevalla toimituksellisella sisällöllä ei ole mitään tekemistä keskenään.”

Päätoimittajan mukaan lehti ei ole saanut lukijoiltaan ainuttakaan palautetta siitä, että rengasliikkeen mainonta olisi hämärtänyt toimitetun sisällön ja mainonnan välistä rajaa.

Päätoimittajan mukaan lehti ei ole toiminut hyvää lehtimiestapaa vastaan.

Ratkaisu

JO 16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Iltalehti julkaisi kahdessa eri numerossaan keskellä sivua rengasliikkeen ison ilmoituksen, jota kehysti auton ulkorengas. Toinen ilmoitus oli sijoitettu urheilusivulle ja sen ympärille oli taitettu kolme urheilujuttua otsikoineen, ingresseineen ja tekijätietoineen. Yhdessä jutussa oli myös kuva.

Toinen ilmoitus oli sijoitettu autoiluteeman sivulle. Journalistisen sisällön taitto toisti ilmoituksen graafisia elementtejä, kuten oranssia tehosteväriä ja renkaan muotoa. Jutuista puuttuivat tekijätiedot, sivulla julkaistiin vain maininta lähteestä.

JSN on hyväksynyt piilomainonnasta periaatelausuman, jossa todetaan: “Tiedonvälityksen uskottavuutta turvataan tekemällä lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille selväksi, missä kulkee journalismin ja kaupallisen sisällön välinen raja. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun ilmoituksille ja kaupalliselle yhteistyölle haetaan vakuuttavuutta journalistisia sisältöjä muistuttavilla ratkaisuilla.” (JSN:n periaatelausuma “Piilomainonta 2013”)

Neuvoston mielestä ilmoitus erottuu selkeästi urheilusivuilla toimituksellisesta sisällöstä, koska sitä ympäröivät jutut on taitettu lehden ulkoasutyylin mukaisesti ja jokaisessa jutussa oli tekijän nimi. Autosivulla julkaistuun ilmoitukseen liittyi sen sijaan ongelmia. Ilmoitusta ympäröivistä jutuista ei esimerkiksi käynyt ilmi, kuka ne oli tehnyt. Taitossa oli toistettu ilmoituksen tehosteväriä ja muotokieltä. Lukija joutui hetken pohtimaan, oliko kyseessä juttu ja ilmoitus, vai koko sivun ilmoitus, johon tekstit liittyivät.

Julkisen sanan neuvosto kiinnittää Iltalehden päätoimittajan huomiota sivun toteutustapaan ja edellyttää, että hän selkeyttää toimitukselle, kuinka tärkeää journalistisen sisällön erottaminen ilmoituksesta on lehden uskottavuuden kannalta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Liina Matveinen, Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Jussi Lankinen, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.