5475/SL/14

Vapauttava

Lehti julkaisi verkkosivuillaan harhaanjohtavasti otsikoidun jutun kaupunginhallituksen kokouksen pakolaispäätöksestä. Lehti korjasi juttua lukijapalautteen perusteella heti seuraavana päivänä.

Kantelu 19.3.2014

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 18.3.2014 julkaistuun uutiseen Lieksan kaupunginhallituksen äänestyspäätöksestä pakolaisten vastaanottamisesta. Jutun alkuperäisen otsikon mukaan ”Kaupunginjohtaja esitti pakolaisten ottamista Syyriasta – perussuomalaiset estivät”. Kantelijan mukaan kaupunginjohtaja oli kuitenkin ehdottanut kokouksessa kiintiöpakolaisten vastaanottamista, vaikka lautakunnassa oli päätetty ehdottaa syyrialaispakolaisten vastaanottamista. Ehdotus hylättiin kaupunginhallituksessa perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien äänin, toisin kuin otsikossa väitettiin.

Kantelijan mukaan lehti on syyllistynyt virheelliseen, leimaavaan ja harhaanjohtavaan sekä epätasapuoliseen uutisointiin. Lehti on hänen mukaansa rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Kantelija ei ole ollut yhteydessä lehteen eikä ole pyytänyt lehteä korjaamaan juttuaan.

Ilta-Sanomien vastaus 4.4.2014

Vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle päätoimittaja Tapio Sadeoja myöntää, että kantelija on osittain aivan oikeassa. Lehti oli jo ennen kantelua saamansa lukijapalautteen perusteella korjannut jutun otsikon muotoon ”Kaupunginjohtaja esitti pakolaisten ottamista – esitys kaatui”. Kyseessä on päätoimittajan mukaan kiista siitä, otetaanko Lieksan kaupunkiin lisää pakolaisia ja jos otetaan, ovatko he kiintiöpakolaisia vai syyrialaisia.

Päätoimittaja selvittää myös, että kokouksen tapahtumista on ainakin kaksi eri näkemystä ja kyseessä on poliittinen kiista. Siksi lehti lisäsi juttuun kaupunginjohtajan näkemyksen.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
—Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon poistaminen tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.
 
Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan jutun, jonka otsikkoa ja sisältöä lehti muutti heti seuraavana päivänä lukijapalautteen perusteella. Näin tehdessään toimitus myönsi virheensä. Toimitus ei kuitenkaan kertonut selkeästi, miten otsikko oli muuttunut. Tämän vuoksi JSN kehottaa Ilta-Sanomien toimituksen johtoa huolehtimaan siitä, että koko toimitus hallitsee Journalistin ohjeissa määritellyn virheiden korjaamiskäytännön sekä lehdessä että verkossa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.