5472/SL/14

Langettava

Lehti julkaisi ilmoituksen, jota se ei ollut erottanut riittävän selvästi toimituksellisesta sisällöstä.

Kantelu 17.3.2014

Kantelu perustuu Journalistin ohjeiden kohtaan 16: ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.” Kantelijan mielestä Ilta-Sanomissa 10.3.2014 julkaistussa ilmoituksessa on käytetty sellaista otsikkotyyppiä, että tottunutkin lukija hämääntyy. Vasta lukemisen edistyessä käy ilmi, että kysymyksessä onkin ilmoitus. Sitä ei kantelun mukaan ole erikseen merkitty ilmoitukseksi.

Ilta-Sanomien vastaus 28.4.2014

Päätoimittaja Tapio Sadeoja myöntää, että ilmoitusta ei ollut tarpeeksi hyvin erotettu esimerkiksi graafisilla elementeillä journalistisesta sisällöstä. Ilmoitus olisi Sadeojan mukaan ehdottomasti vaatinut ainakin näkyvän ”Ilmoitus”-tekstin sen jokaiseen nurkkaan ja kenties kirjasintyypin olisi pitänyt olla toinen.

Julkaistu ilmoitus onkin päätoimittaja Sadeojan mukaan Ilta-Sanomien julkaisupolitiikan vastainen. Lehdellä on tarkastusprosessinsa, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että journalistinen ja kaupallinen aineisto erottuvat aina selkeästi toisistaan. Tässä tapauksessa prosessi on pettänyt. Kyse on Sadeojan vastauksen mukaan kuitenkin puhtaasti inhimillisestä erehdyksestä eikä piilomainonnasta tai sen yrityksestä.

Ratkaisu

Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Ilta-Sanomat julkaisi puolen sivun ilmoituksen, jossa oli otsikkona ”Pilaako sairastaminen elämäsi?”. Otsikkokirjasin oli sama kuin yläpuolella olevassa samankokoisessa jutussa. Leipätekstinä jutussa käytettiin kahta kirjasintyyppiä, joista toista käytettiin myös ilmoituksessa. Juttua ja mainosta ei ollut erotettu toisistaan esimerkiksi ilmoitus-maininnoilla. Ilmoituksessa ei myöskään ollut siinä mainostetun luontaistuotteen logoa näkyvissä.

Julkisen sanan neuvoston toteuttamaan itsesääntelyyn sitoutuneen median edustajat keskustelivat vuonna 2013 perusteellisesti piilomainonnasta. Sen jälkeen JSN hyväksyi periaatelausuman, jossa todettiin muun muassa seuraavaa: ”Tiedonvälityksen uskottavuutta turvataan tekemällä lukijoille, katsojille ja kuuntelijoille selväksi, missä kulkee journalismin ja kaupallisen sisällön välinen raja. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun ilmoituksille ja kaupalliselle yhteistyölle haetaan vakuuttavuutta journalistisia sisältöjä muistuttavilla ratkaisuilla.” (JSN:n periaatelausuma ”Piilomainonta 2013”)

Neuvoston mielestä ilmoitus olisi vaatinut vähintäänkin selkeästi näkyvät ilmoitus-maininnat ja lehden käyttämistä toimituksellisista kirjasintyypeistä erottuvan kirjasimen sekä tekstissä että otsikossa. Lukijan oli vaikea erottaa, oliko kyseessä ilmoitus vai juttu.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.