5471/SL/14

Langettava

Lehti julkaisi henkilöhaastattelun Kajaanissa asuvasta islaminuskoisesta miehestä. Jutussa kerrottiin virheellistä tietoa muslimien avioitumissäännöistä. Lehti ei korjannut virhettä useista pyynnöistä huolimatta.

Kantelu 17.3.2014

Kantelu kohdistuu Kainuun Sanomien 28.12.2013 julkaisemaan henkilöhaastatteluun ”Muslimille joulu on arkipäivä”. Juttu kertoi muslimimiehen elämästä Suomessa sekä vertaili islamin ja kristinuskon sisältöä. Toimittaja totesi jutussa, että ”Koraanin mukaan muslimi voi naida muslimin, kristityn tai juutalaisen. He kaikki ovat ”People of the Book”, eli kirjaan uskovia”.

Kantelija toteaa, että jutussa oli virheellistä tietoa naisen asemasta muslimimaissa, kuten jo mainittu kohta jutusta. Koraanin mukaan avioituminen kristittyjen ja juutalaisten kanssa on sallittua vain muslimimiehille

Kantelija pyysi ensin sähköpostilla toimittajaa korjaamaan virheen, koska oletti, että tämä ei ollut selvillä asiasta. Toimittaja vastasi tietävänsä muslimien avioliittosäännöstön sisällön ja kirjoittaneensa jutun haastateltavan näkökulmasta. 

Kantelija pyysi kolme kertaa Kainuun Sanomien päätoimittajaa oikaisemaan virheen.

 
Kainuun Sanomien vastaus 1.4.2014

Vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle päätoimittaja Markus Pirttijoki toteaa, että ”kyseessä ei ollut olennainen asiavirhe, en näe perusteluja sen oikaisemiseen”. Päätoimittaja perustelee virheen epäolennaisuutta sillä, että ”koska (haastateltava) voi muslimina mennä naimisiin myös muiden uskontokuntien edustajien kanssa, tämän tiedon kertominen faktana ei ole virhe”. Päätoimittajan mukaan jutun ideana oli kertoa, ”miten ajankohtaiseen joulunviettoon suhtaudutaan sellaisissa uskontokunnissa, joille joulu ei ole pyhä”.

Päätoimittaja korostaa, että kyseessä oli haastateltavan tarina. ”Jutussa kerrottiin tämän avioituneen suomalaisen naisen kanssa. Vaimo on kristitty ja heidän lapsensa muslimi. Samassa yhteydessä todettiin, että muslimi voi naida muslimin, kristityn tai juutalaisen.
Tämä selitti haastateltavan kannalta sen, että hänelle oli sallittua avioitua kristityn kanssa.”

”Musliminaisten oikeus mennä naimisiin vain muslimin kanssa on asia, jonka yhtä lailla voimme tuoda esille faktana siinä vaiheessa, kun kerromme musliminaisten elämästä Suomessa.”

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Kainuun Sanomat julkaisi jutun, jossa väitettiin, että muslimi voi avioitua muslimin, juutalaisen tai kristityn kanssa. Oikea tieto on, että näin voi toimia vain muslimimies. Lehti ei pyynnöistä huolimatta korjannut virhettä, koska ei pitänyt sitä olennaisena asiavirheenä. Lehti ei liioin halunnut oikaista virhettä, koska jutun julkaisemisesta oli kulunut jo niin pitkä aika, etteivät lukijat olisi osanneet liittää korjausta oikeaan asiayhteyteen.
Maailmassa on noin puolitoista miljardia islaminuskoista ihmistä, joiden elämää Koraanin laki koskee. Muslimeilla on eri säännöt avioitumisesta miehille ja naisille, ja tämän keskeisen asian lehti jätti korjaamatta. Julkisen sanan neuvoston mielestä kysymyksessä oli olennainen asiavirhe, joka olisi pitänyt oikaista heti, kun toimitus sai siitä tiedon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kainuun Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.