5452/SL/14

Langettava

Lehden juttu perustui kaksi kuukautta vanhaan tiedotteeseen. Tämän vuoksi siinä oli virheellistä tietoa, jota lehti ei korjannut, vaikka sai siitä tiedon. Myös lähdekritiikissä oli toivomisen varaa.

Kantelu 17.2.2014

Kantelu kohdistuu Kauppalehden verkkosivuilla 17.2.2014 julkaistuun juttuun “Suomessa myyty jo 15 Teslaa”. Journalistin ohjeiden kohdan 2 mukaan “Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille”. Kantelun mukaan toimittaja on julkaissut maahantuojan ilmoituksen sellaisenaan tekemättä lähdetarkistusta ja on näin ollen antanut sisältöön liittyvän päätösvallan maahantuojalle.

Journalistin ohjeiden kohdan 8 mukaan “Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen”. Toimittaja on kantelun mukaan ilman lähdetietojen tarkistusta julkaissut maahantuojan ilmoituksen sellaisenaan. Saatuaan palautetta mahdollisesti virheellisistä tiedoista ei toimittaja ole tarkistanut maahantuojan tai ilmoittajan tietojen oikeellisuutta.

Journalistin ohjeiden kohdan 12 mukaan “Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus”. Toimittaja ei kantelijan mukaan ole suhtautunut tietolähteeseen kriittisesti, vaan on käyttänyt tietolähteen antamia tietoja sellaisenaan ilman asianmukaista tarkistusta. Toimittaja ei ole tarkistanut tietoja myöskään sen jälkeen, kun hänelle on kerrottu, etteivät tietolähteen antamat tiedot ole ehkä sitä, mitä jutussa on annettu ymmärtää.

Journalistin ohjeiden kohta 20 edellyttää olennaisen asiavirheen korjausta. Asiavirheitä ei kantelun mukaan ole lähdetty selvittämään tai korjaamaan, vaikka kantelija on lähettänyt lehdelle niistä tiedon.

Kauppalehden vastaus 6.3.2014

Päätoimittaja Arno Ahosniemi vastaa, että Kauppalehti uutisoi verkkosivuillaan 17.2.2014 Tesla-merkkisen auton myynnistä. Kantelijan mukaan ”toimittaja on ilman lähdetietojen tarkistusta julkaissut maahantuojan ilmoituksen sellaisenaan”. Kauppalehden autotoimittaja on päätoimittajan vastauksen mukaan tehnyt tiedotteen pohjalta uutisen ja muokannut sitä oman harkintansa ja ammatillisen tietämyksensä mukaan. Toimittaja on jo pitkään seurannut Tesla-automerkin myyntiä ja markkinointia Suomessa ja kirjoittanut aiheesta useita uutisia.

Autojen maahantuojat lähettävät päivittäin runsaasti tiedotteita. Lehti käyttää niitä harkintansa mukaan uutisoinnin lähteenä ja taustamateriaalina. Teslan maahantuojan, Auto-Outletin, tapauksessa lehti päätoimittajan mukaan arvioi Teslan myyntimäärän Suomessa uutisoinnin arvoiseksi tiedoksi. Edellä mainituin perustein Kauppalehti ei luovuttanut uutisen julkistamisen päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle.

Kauppalehden kokeneen autotoimittajan mukaan maahantuojien tiedotteet ovat pääsääntöisesti erittäin luotettavia. Päätoimittajan oma käsitys on sama. Tiedotteissa esitetyt tekniset tiedot perustuvat autovalmistajien antamiin lukuihin, joita on mahdoton osoittaa toisiksi teknisin apulaittein testaamatta. Autojen laboratoriotestejä pystyvät Suomessa tekemään vain alan erikoislehdet. Kauppalehden uutisoinnissa teknisten tietojen osalta riittävät Ahosniemen mukaan hieman suuripiirteisemmät tiedot kuin erikoislehdissä.

Auto-Outlet kertoi tiedotteessaan myyneensä ja luovuttaneensa Suomessa tammikuussa 15 Teslaa. Kauppalehti otsikoi juttunsa ”Suomessa myyty jo 15 Teslaa”. Tekstissä lehti kertoi maahantuojan tiedotteen pohjalta myös, että ensimmäiset 15 autoa luovutettiin omistajille tammikuussa. Auto-Outletin edustaja vahvistaa päätoimittajan vastauksen mukaan, että kaupat 15 Teslasta oli tehty. Sen sijaan maksettujen autojen luovutukset olivat viivästyneet osin maaliskuun puolelle tehtaan toimitusvaikeuksien vuoksi. Tämän tiedon valossa päätoimittaja Ahosniemi katsoo, että otsikko piti paikkansa. Uutisointi luovutuksista oli epätarkkaa siksi, että Auto-Outlet oli laatinut tiedotteensa joulukuun puolella eikä ollut sittemmin päivittänyt sitä toimitusvaikeuksia koskien.

Kauppalehden jutussa olennainen uutinen oli se, että Tesloja oli myyty Suomessa niinkin suuri määrä kuin maahantuoja ilmoitti. Koska tekniset yksityiskohdat erittelyineen olivat kantelua koskevassa uutisessa toisarvoinen seikka, toistettiin jutussa vain tehtaan ilmoittamat huippuluvut eli toimintamatka 500 kilometriä ja kiihtyvyys 4,4 sekuntia. Samoin auton varusteluun liittyvät tiedot ovat valmistajalta, joten niitäkään ei Ahosniemen mukaan ole syytä epäillä.

Jutun tekstissä oli maahantuojan siteeraus, jossa kerrottiin, että Teslan käyttömaksu on alin mahdollinen. Omassa kokoluokassaan tämä pitää päätoimittajan vastauksen mukaan paikkansa. Kantelija on kommentoinut uutista kerran sähköpostitse sitä kirjoittaneelle toimittajalle. Toimitus ei tulkinnut kommenttia pyynnöksi virheen korjaamiseksi. Se ei myöskään katsonut tarpeelliseksi täsmentää tietoja autojen luovutuksesta uudella jutulla, koska virhe ei ollut oleellinen. Teknisiä yksityiskohtiakaan ei ollut tässä yhteydessä päätoimittajan mukaan tarpeellista kerrata täsmennyksen muodossa.

Ratkaisu

JO 2: Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

JO 12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Kauppalehti julkaisi 17.2.2014 uutisen, jonka mukaan markkinoille tullutta sähköautomerkkiä oli myyty ja luovutettu uusille omistajille tammikuussa 15 kappaletta. Tieto oli väärä. Uutinen perustui maahantuojan 17.12.2013 julkaisemaan tiedotteeseen. Trafin ensirekisteröintitilaston mukaan tammikuussa ei rekisteröity yhtään Tesla-merkkistä autoa. Kantelija lähetti jutun tehneelle toimittajalle sähköpostia ja kommentoi tätä sekä muutamaa muuta jutun virhettä. Toimittaja kiitti kommenteista ja kertoi maahantuojan antaneen tiedot. Kauppalehti ei korjannut uutista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että uutinen oli lähes sanasta sanaan sama kuin maahantuojan kaksi kuukautta vanha tiedote. Kauppalehti löi laimin sekä tietojen tarkistamisen että lähdekritiikin. Lehti julkaisi tietoja, jotka olivat olennaisesti virheellisiä. Pahin oli virhe, jonka mukaan autoja oli tammikuussa luovutettu uusille omistajille 15 kappaletta. Tammikuussa 2014 ei rekisteröity yhtään Tesla-merkkistä autoa. Joulukuun tiedotteessa mainitut autot rekisteröitiin vasta maalis-huhtikuussa.

Kantelija lähetti jutun tehneelle toimittajalle yhteenvedon virheistä ja puutteista. Vaikka kantelija ei erikseen pyytänyt virheiden korjaamista, niin toimituksen olisi Julkisen sanan neuvoston mielestä pitänyt oitis tarkistaa jutun tiedot ja korjata olennaiset virheet. Päätoimittajan mainitsemat sähköauton toimitusvaikeudet olisivat olleet uutisen arvoisia siinä missä auton myyntiluvutkin. Lehti ei kuitenkaan tehnyt uutta uutista eikä korjannut vanhan juttunsa virheitä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kauppalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.