5442/SL/14

Vapauttava

Lehti kertoi laihduttamiseen tarkoitetusta geenitestistä. Jutussa haastateltiin lihavuustutkijaa, joka tyrmäsi testit. Toimituksella ei ollut perusteita epäillä lähteen luotettavuutta tai motiiveja.

Kantelu 4.2.2013

Kantelu kohdistuu 3.2.2014 Vantaan Sanomissa julkaistuun juttuun ”Geenitestistä apua laihdutukseen – tutkija tuomitsee humpuukina”. Juttu on tehty kantelijan markkinoimasta, laihduttajille tarkoitetusta geenitestistä.

Kantelun mukaan jutussa käytetyn toisen asiantuntijan antamaan tietoon ei ole suhtauduttu kriittisesti, vaan se on otettu käytännössä ainoana totuutena asiaan. Hänellä saattaa kuitenkin olla henkilökohtainen vahingoittamistarkoitus kantelijaa kohtaan, koska hän on vahvasti kytköksissä kaupallisiin laihdutusmarkkinoihin (esimerkiksi Keventäjät) tutkija-asemansa lisäksi. Tätä ei toimittaja ole ottanut ollenkaan huomioon.

 Vantaan Sanomien vastaus 12.2.2014

Päätoimittaja Antti-Pekka Pietilä vastaa, että laihduttamiseen liittyvät apukeinot, hoidot ja rohdot ovat aiheita, jotka ovat runsaasti esillä julkisuudessa. Uusimpina ilmiöinä ovat geenitestit, joiden ympärillä on käyty laajaa keskustelua puolesta tai vastaan.

Toimitus haastatteli Helsingin yliopiston genomibiologian tutkijaa, joka tutkijan työnsä ohella markkinoi geenitestejä DNA-testaukseen erikoistuneen yrityksen nimissä. Kantelijan voidaan päätoimittaja Pietilän mukaan katsoa olevan testausmenetelmien asiantuntija yliopistollisen tutkija-asemansa perusteella. Hänellä ei kuitenkaan ole tieteellisiä näyttöjä, jotka liittyisivät lihavuuden, painonhallinnan ja geenitutkimuksen yhtymäkohtiin. Tämän vuoksi toimitus otti yhteyttä ravitsemustieteen professoriin Mikael Fogelhomiin, joka on tutkinut lihavuuden ja liikunnan sekä toisaalta ravitsemuksen ja lihavuuden yhteyksiä. Hän kuitenkin Pietilän vastauksen mukaan arvioi, että HUS:n lihavuustutkimusyksikön apulaisprofessori Kirsi Pietiläinen on pätevämpi henkilö kommentoimaan geenitestien soveltuvuutta painonhallintaan. Tällä perusteella Vantaan Sanomat valitsi Pietiläisen toiseksi haastateltavaksi.

Haastateltu antoi lausuntonsa HUS:n apulaisprofessorina. Päätoimittaja Pietilän mukaan ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että Pietiläisen virkavastuulla antama lausunto sisältäisi hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksia. Myöskään kantelija ei ole siitä esittänyt muuta kuin viittauksen siihen, että Pietiläinen vastaa Keventäjät -verkkopalvelussa ravitsemukseen liittyviin yleisökysymyksiin. Tässäkin yhteydessä hän esiintyy HUS:n lihavuustutkimusyksikön edustajana. Toimituksella ei ole tiedossaan seikkoja, joiden perusteella Pietiläisen asiantuntijalausuntoa pitäisi epäillä. Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorin Mikael Fogelhomin lausunto Pietiläisen pätevyydestä on mielestäni kaikilta osin riittävä.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12).

Vantaan Sanomien juttu kertoi geenitesteistä, jotka voisivat mahdollisesti auttaa laihduttamisessa. Haastateltavana oli genomibiologian tutkija, joka itse myös markkinoi ja myi testejä. Jutussa toisena haastateltu lihavuustutkimuksen apulaisprofessori tyrmäsi painonhallintaan tarkoitetut geenitestit. Jutusta ei käynyt ilmi, että apulaisprofessori toimii asiantuntijana MTV:n kaupallisella Keventäjät-verkkosivustolla. 

Julkisen sanan neuvoston mielestä Vantaan Sanomat toimi Journalistin ohjeiden hengen ja kirjaimen mukaan, kun se etsi ja julkaisi geenitesteistä kertovaan laihdutusjuttuunsa lihavuustutkimuksen näkökulman. Toimitus kääntyi asiantuntijaorganisaation puoleen ja sai suosituksen sopivasta haastateltavasta. Neuvoston mielestä Vantaan Sanomilla ei ollut tällä perusteella aihetta asettaa lähteensä luotettavuutta kyseenalaiseksi tai epäillä hänen mahdollisia piilotettuja motiivejaan. Lukijan kannalta juttu olisi ollut informatiivisempi, jos siinä olisi kerrottu myös asiantuntijan kytkennöistä maksulliseen laihdutussivustoon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Vantaan Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Jussi Lankinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.