5407B/SL/14

Langettava

STT:n tekemässä ja lehden julkaisemassa verkkouutisessa oli olennainen virhe, jota lehti ei kantelijan yhteydenotoista huolimatta korjannut. Lehti korjasi virheen vasta STT:n lähetettyä oikaisun. Päätös tehtiin ensimmäisen kerran 21.5.2014, mutta neuvosto otti sen uudelleen käsittelyyn päätöksessä olleen virheen vuoksi. Tämä päätös korvaa aiemman päätöksen.

Lue aiempi päätös tästä.

Kantelu 10.1.2014  

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 21.12.2013 olleeseen uutiseen mielenosoituksesta Ruotsissa. Uutisessa kerrotaan virheellisesti, että edellisellä viikolla toisen mielenosoituksen yhteydessä tapahtuneen puukotuksen tekijä oli uusnatsi. 

Kantelija vaati lehdeltä oikaisua ja toimitti lehdelle samassa yhteydessä linkin, jossa viitattiin Dagens Nyheterin 22.12.2013 julkaisemaan uutiseen asiasta. Uutisessa kerrottiin, että kiinniotettu puukottaja oli vasemmistolainen.   

Ilta-Sanomien vastaus 31.1.2014 ja vastaus 3.6.2014

neuvoston otettua päätöksen uudelleen käsittelyyn ilmeisen virheen vuoksi

Vastauksessaan Julkisen sanan neuvostolle päätoimittaja Tapio Sadeoja toteaa, että ”Ilta-Sanomat ei ole vastaanottanut kantelijan oikaisupyyntöä. Myöskään kanteluun liitetystä aineistosta ei ilmene, että oikaisupyyntö olisi kantajan väittämin tavoin lähetetty Ilta-Sanomille 22.12.2013. Ilta-Sanomat on vastaanottanut ainoastaan kantelijan kuittauspyynnön 30.12.2013.”

Päätoimittaja jatkaa, että Ilta-Sanomat on julkaissut STT:n uutisen, joka on julkaistu llta-Sanomien lisäksi monissa muissa suomalaisissa ja ulkomaisissa julkaisuissa. Päätoimittajan mukaan lehti ei ole voinut oikaista juttua ainoastaan sillä perusteella, että oikeistolainen verkkolehti julkaisee tietoja, joita ei ole pystytty varmentamaan muista lähteistä.

Päätoimittaja Sadeojan mukaan Ilta-Sanomat julkaisi oikaisun välittömästi saatuaan tiedon virheestä luotettavasta lähteestä eli uutisen alun perin välittäneeltä STT:ltä. Tätä ennen Ilta-Sanomilla ei ollut luotettavaa tietoa uutisessa olleesta virheestä.

STT:n vastaus 20.1.2014

STT:n päätoimittaja Mika Pettersson toteaa, ettei uutistoimisto ole itse huomannut tekemäänsä virhettä, mutta korjasi sen heti 17.1.2014 saatuaan tietoonsa kantelun ja sen osoittaman virheen.

Ratkaisu

Olennainen asiavirhe on korjattava heti tiedotusvälineen verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20/2011). 

Päätös perustuu vuoden 2011 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa.

Ilta-Sanomat julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jonka mukaan uusnatsit olisivat syyllistyneet puukotuksiin Ruotsissa järjestetyssä rasisminvastaisessa mielenosoituksessa. Tosiasiassa puukottaja oli vasemmistolainen. Lehti ei reagoinut oikaisupyyntöön, eikä vastannut kantelijan tiedusteluun oikaisupyynnön käsittelystä. Ilta-Sanomat julkaisi oikaisun 17.1.2014, kun STT oli sen asiakkailleen välittänyt.

Alkuperäisessä vastauksessaan 31.1.2014 päätoimittaja Tapio Sadeoja kirjoitti, että juttua ei ollut oikaistu. Tästä johtui neuvoston päätöksen perusteluissa ollut virhe, minkä vuoksi neuvosto päätti käsitellä tämän kantelun uudelleen.

Lehden olisi pitänyt ryhtyä selvittämään oikaisun tarvetta, kun se oli vastaanottanut kantelijan kuittauspyynnön. Kantelija tiedusteli, oliko toimitus saanut hänen oikaisupyyntönsä, ja kertoi, missä jutussa virhe oli. Sen sijaan lehti tyytyi arvioimaan julkaisemansa uutisen paikkansapitävyyttä yhden epäluotettavana pitämänsä lähteen perusteella, vaikka se olisi helposti voinut tarkistaa tiedon muista lähteistä, esimerkiksi seuraamalla ruotsalaista mediaa. Lehti myös jätti vastaamatta kantelijan tiedusteluun oikaisun vastaanottamisesta ja käsittelystä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

 

Ratkaisun tekivät:

Riitta Ollila (3. vpj.), Kalle Heiskanen Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Heikki Vento.