5400/SL/14

Langettava

Lehden verkossa julkaisema otsikko sisälsi olennaisen asiavirheen, jonka se oikaisi viipymättä. Toimitus ei kuitenkaan kertonut virheen korjaamisesta yleisölle Journalistin ohjeiden edellyttämällä tavalla.

Kantelu 6.1.2014

Kantelu kohdistuu Iltalehden 6.1.2014 netissä julkaisemaan juttuun ”Ruotsalaistaiteilijan surmannut ’Jihad Jane’ saa tuomionsa tänään”. Kantelijan mukaan uutisen otsikko ja jutun sisältö ovat ristiriidassa keskenään. Otsikon mukaan Jihad Janena tunnettu nainen on surmannut ruotsalaistaiteilijan, mutta jutun viimeisessä kappaleessa sanotaan, että nainen on pidätetty ennen murhan yrittämistä.

Iltalehden vastaus 11.2.2014

Päätoimittaja Kari Kivelän mukaan jutun uutisotsikoinnissa on tapahtunut inhimillinen virhe. Jutun otsikko on korjattu noin kuusi tuntia julkaisemisen jälkeen, koska alkuperäinen asiavirhe on ollut olennainen. Päätoimittaja myöntää, ettei korjauksen yhteydessä yleisölle ole kerrottu asiasta.

Kivelä kertoo vastauksessaan, että Iltalehti kiinnittää huomiota sisäiseen koulutukseen, jotta oikaisukäytännöt omaksutaan entistä varmemmin.

Ratkaisu

Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. ? ? Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu (JO 20).

Iltalehti otsikoi verkkosivuillaan olleen jutun ”ruotsalaistaiteilijan surmannut ’Jihad Jane’ saa tuomionsa tänään”. Jihad Janena tunnettu nainen oli kuitenkin otettu kiinni jo ennen murhayritystä. Hän ei siis ollut ehtinyt surmata ruotsalaistaiteilijaa. Iltalehti korjasi otsikointia noin kuusi tuntia jutun julkaisemisen jälkeen.

Neuvoston mielestä Iltalehden otsikossa on ollut olennainen asiavirhe. Lehti toimi oikein korjatessaan virheen viipymättä. Toimitus ei kuitenkaan kertonut yleisölle virheestä eikä sitä, miten ja milloin se oli virheen korjannut. Näin ollen Iltalehti laiminlöi Journalistin ohjeisiin vuoden 2014 alussa kirjattuja velvoitteita. Neuvosto korostaa, että alkuperäisen uutisen lukeneiden, googlaajien ja muiden verkon käyttäjien on saatava tieto virheen korjaamisesta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Anssi Halmesvirta, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Marja Irjala, Jaakko Ujainen ja Salla Vuorikoski.