5380/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi STT:n välittämässä uutisessa albanialaisen huumeviljelmän työntekijöiden sairastuneen kannabismyrkytykseen. Kantelijan yhteydenoton jälkeen STT selvitti asiaa ja julkaisi korjauksen. Ilta-Sanomat ei heti huomannut korjausta, koska se puuttui normaalista uutispalvelusta. Lehti kuitenkin julkaisi korjauksen myöhemmin.

Kantelu 10.12.2013

Kantelun mukaan Ilta-Sanomat julkaisi 2.11.2013 virheellisen uutisen “Huumeviljelmillä työskentely vei satoja sairaalaan”. Lehti ei ole oikaissut virhettä, vaikka sen lähteenä käyttämän STT oikaisi 25.11.2013 virheen. Kantelija on huomauttanut toimitusta sähköpostitse virheestä 2.12.2013, mutta lehti ei oikaissut uutistaan.

Ilta-Sanomien vastaus 21.1.2014 ja STT:n vastaus 17.12.2013

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että Ilta-Sanomat julkaisi 2.11.2013 STT:n uutisen Albaniasta. Sen mukaan satoja ihmisiä olisi joutunut sairaalaan kannabismyrkytyksen vuoksi. Uutisen alkuperäinen lähde oli AFP, joka tiettävästi ei ole vieläkään oikaissut uutista. Päätoimittaja Sadeoja viittaa STT:n vastaukseen, jonka mukaan oikaisuun meni kolme viikkoa. Uutisen lähettämisen ja sen oikaisun välinen pitkä aika sekä STT:n normaaliprosessissa tapahtunut poikkeama johtivat siihen, että Ilta-Sanomien toimituksessa oikaisua ei havaittu.

Sadeoja sanoo, että Ilta-Sanomat julkaisi oikaisun heti, kun virhe oli tullut toimituksen tietoon eli 13.12.2013.

Päätoimittaja Mika Pettersson kirjoittaa, että STT uutisoi 2.11.2013 afganistanilaisessa kylässä tapahtuneesta myrkytyksestä Reutersin ja AFP:n juttujen pohjalta. Uutisen mukaan sadat kyläläiset olisivat sairastuneet kannabiksen viljelyn ja käsittelyn aiheuttamaan myrkytykseen. Jutun kärkilauseessa käytettiin sanaa ”kannabismyrkytys”, jota myös AFP käyttää uutisessaan (cannabis intoxication). Reutersin uutisessa syyksi mainitaan Petterssonin mukaan ”disorders from hashish”.
 
STT:n toimitus sai jutusta palautetta, jolloin tarkistettiin, että juttu oli oikeellinen verrattuna uutistoimistolähteisiin. Samoin Petterssonin mukaan tarkistettiin, että termi ”kannabismyrkytys” on olemassa Duodecimin luokituksessa. Toimittaja vastasi palautteen antajalle ja lähetti hänelle AFP:n alkuperäistekstistä virkkeet, johon kiistanalainen kohta perustui. 
 
Pettersson vastaa, että asiaa päätettiin edelleen selvittää kotimaisilta päihdeasiantuntijoilta. Tämä kesti valitettavan kauan, ja juttu oikaistiin näiden tietojen perusteella vasta 25.11.2013. Kansainväliset uutistoimistot eivät ainakaan STT:n oman seurannan mukaan uutista oikaisseet.
 
STT:n oikaisu lähetettiin normaalisti uutispalvelussa, ja siinä mainittiin alkuperäisen jutun päivämäärä. Lisäksi oikaisu oli listattuna illan korjaus- ja oikaisukoosteessa. STT on syksystä 2013 asti lähettänyt tätä koostetta asiakkailleen kello 20 joka ilta, jotta päivän korjaukset ja oikaisut varmasti huomattaisiin asiakasmedioiden toimituksissa.
 
Pettersson kirjoittaa, että inhimillisen virheen takia oikaisu jäi kuitenkin tuolloin julkaisematta STT:n erillisissä nettiuutisissa. Oikaisujen julkaisemisesta nettiuutisessa on tarkka ohjeistus. Tapauksen vuoksi Pettersson lupaa vielä kehittää uutistoimiston prosesseja niin, etteivät oikaisut missään tilanteessa jäisi huomaamatta nettiuutisissa.
 
Oikaisu julkaistiin myös STT:n nettiuutisissa 13.12.2013 eli heti, kun erehdys oli havaittu.

Ratkaisu

Uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka (JO 13). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Ilta-Sanomat julkaisi 2.11.2013 STT:n uutisen, jonka lähteinä olivat AFP ja Reuters. Uutisen mukaan työskentely huumeviljelmällä vei satoja ihmisiä sairaalaan kannabismyrkytyksen vuoksi. Selviteltyään asiaa STT julkaisi 25.11.2013 uutiseen korjauksen. Se perustui suomalaisen päihdeasiantuntijan lausuntoon, jonka mukaan kannabismyrkytystä ei voi saada viljelytöissä. STT:n oikaisu tavoitti Ilta-Sanomat vasta joulukuussa, jolloin lehti julkaisi 13.12.2013 oikaisun.

Neuvostolla oli käytössään alkuperäiset Reutersin ja AFP:n jutut ratkaisua tehtäessä.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Ilta-Sanomien tekninen tapa korjata virhe täyttää vuonna 2013 voimassa olleiden Journalistin ohjeiden vaatimukset. Alkuperäisessä uutisessa on maininta oikaisusta heti uutisen alussa ja linkki korjaukseen. Myös erikseen julkaistu oikaisu on linkitetty alkuperäiseen uutiseen. Lukijalle tulee selväksi, mikä alkuperäinen virhe oli ja kuinka se korjattiin.

Alkuperäisen uutisen STT:lle välittäneet Reuters ja AFP eivät korjanneet tai täydentäneet sitä. Uutisen omille asiakkailleen Suomessa välittänyt STT laati oikaisun, mutta sen selvittelyyn meni kolme viikkoa. Tietotoimistossa tehdyn jakeluvirheen vuoksi oikaisu ei heti tavoittanut kaikkia toimituksia. Kantelija huomautti Ilta-Sanomien uutistoimitusta sähköpostitse tuloksetta viikko STT:n oikaisun jälkeen.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että virhe on korjattava yleensä heti. Tässä tapauksessa korjauksen viipymisestä ei kuitenkaan voi katsoa aiheutuneen erityistä haittaa. Lisäksi viivästyminen johtui useista peräkkäisistä inhimillisistä erehdyksistä eri organisaatioissa. Tämän takia neuvosto katsoo, että kaikkine puutteineenkin virheen korjaus oli riittävä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Timo Huovinen, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Anssi Halmesvirta, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.