5306/SL/13

Vapauttava

Lehti kertoi suomalaisten suosikkilentokohteista. Jutun tiedot perustuivat saman konsernin verkossa toimivaan markkinapaikkaan, johon jutussa julkaistu linkki vei. Sivuston tilastojen käyttöä jutun lähteenä ei voi pitää piilomainontana. Konserniyhteyttä ei tarvinnut mainita, koska se jutun kannalta ei ollut olennaista.

Kantelu 4.10.2013

Kantelu kohdistuu Ilta-Sanomien verkkosivuilla 1.10.2013 julkaistuun juttuun ”Tänne suomalaiset matkaavat juuri nyt – oletko menossa samaan kohteeseen?”.
http://www.iltasanomat.fi/matkat/art-1288604897347.html

Kantelun mukaan juttu ei noudata piilomainontaa koskevia sääntöjä. Jutussa ei mainita, että hintaseuranta.fi -palvelu on samaan konserniin kuuluvan Sanoma News Oy:n omistama hintavertailupalvelu. Juttu sisältää kaksi linkkiä hintaseuranta.fi -palveluun.

Lisäksi Ilta-Sanomien juttua on mainostettu Facebookissa maksullisen sponsored stories -toiminnon avulla. Tämä herättää kantelijan kysymään, onko Ilta-Sanomien jutun tarkoituksena hintaseuranta.fi -palvelun markkinointi vai kertoa lukijoille mihin kaupunkeihin suomalaiset etsivät lentoja? Tästä syystä kantelija kokee journalistisen riippumattomuuden vaarantuneen.

Ilta-Sanomien vastaus 25.10.2013

Päätoimittaja Tapio Sadeoja vastaa, että sen juttu ei millään tavoin käsittele samaan konserniin kuuluvaa hintaseuranta.fi -palvelua. Juttu käsittelee suomalaisten suosituimpia lentomatkakohteita. Lehti on käyttänyt hintaseuranta.fi -palvelua jutun taustalähteenä.
Huolimatta samaan konserniin kuulumisesta Ilta-Sanomilla ei ole päätoimittaja Sadeojan mukaan ollut tietoa saati vaikutusvaltaa siihen, että hintaseuranta.fi on postannut Ilta-Sanomien jutun Facebookiin. Lehti ei myöskään ole tiennyt kyseisestä ilmoituksesta. Väite siitä, että Ilta-Sanomien jutun tarkoituksena olisi ollut markkinoida Hintaseuranta.fi-palvelua, on perusteeton. Ilta-Sanomien Jutun perustana on ollut sen oma tiedonvälitys.

Päätoimittaja Sadeoja sanoo, että Ilta-Sanomilla ei ole ollut Journalistin ohjeisiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa sen ja Hintaseuranta.fi-palvelun konserniyhteyttä käyttäessään palvelua juttunsa taustalähteenä.

Ratkaisu

Käsitellessään omalle tiedotusvälineelle, konsernille tai sen omistajille merkittäviä asioita journalistin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi (JO 6). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Ilta-Sanomat julkaisi uutisen suomalaisten suosikkilentokohteista. Sen tiedot perustuivat Hintaseuranta.fin verkkosivuilla julkaistuun tilastoon, johon uutisesta oli myös linkki. Lehti ja verkkosivusto kuuluvat samaan konserniin. Tätä ei mainittu uutisen yhteydessä.

Julkisen sanan neuvoston mielestä lehti saattoi journalistisen päätösvaltansa puitteissa tehdä uutisen, joka perustui kaupallisella verkkosivustolla julkaistuun tilastoon. Tämä kerrottiin uutisessa selvästi, mutta kyse on tässä tapauksessa enemmänkin lähdeviittauksesta kuin kantelijan epäilemästä piilomainonnasta. Tieto konserniyhteydestä olisi ollut hyvä mainita, mutta se ei ollut tässä tapauksessa välttämätöntä, koska jutussa julkaistiin tietoja sivustolla olleesta tilastosta eikä esimerkiksi omistajamuutoksista tai itse sivustosta.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilta-Sanomat ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Veera Ristikartano, Jaakko Ujainen ja Heikki Vento.